Relevantný model

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva funkciu streamovania cez USB, ktorá umožňuje pripojenie k počítaču pomocou kábla USB na streamovanie naživo a online komunikáciu s vysokou kvalitou videa a zvuku.
  Poznámka: Pri pripájaní k zariadeniu s portom USB Type-C používajte komerčne dostupný kábel USB alebo konverzný adaptér konektora.
 • Funkcia automatického zaostrovania na oči sa stáva pri nahrávaní filmu kompatibilnou so zvieratami
 • Zlepšuje prevádzkovú stabilitu fotoaparátu
  Poznámka: Podrobnosti o všetkých aktualizovaných funkciách nájdete v príručke pomoci.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje problém so zobrazovaním informácií v hľadáčiku na nesprávnom mieste

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_ILCE7CV200.exe

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 339 MB (355 603 496 bajtov)

Dátum vydania

 • 07-12-2021

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 1.01 alebo staršia, aktualizácia je potrebná.

Poznámka: Ak sa pri zapnutí fotoaparátu zobrazí obrazovka s nastaveniami Date/Time (Dátum/čas), nezabudnite nastaviť dátum a čas na správne hodnoty.

 1. Vo fotoaparáte vyberte možnosti Menu (Ponuka) → Setup6 (Nastavenie 6) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s nasledovnými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Počítačový hardvér

Táto aktualizácia systémového softvéru vyžaduje nasledovný hardvér:

 • Počítače s procesorom Intel alebo AMD (počítače s procesormi ARM nie sú podporované)
 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 600 MB

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu: Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • Použite kábel USB dodaný s fotoaparátom.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevzatie a inštalácia

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetok ostatný aplikačný softvér.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu, pretože fotoaparát môže v dôsledku náhleho prerušenia napájania prestať fungovať.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 10 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Poznámka: Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť About This System Software Updater (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater (Program na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • Fotoaparát nepripájajte k počítaču, kým na to nebudete vyzvaní.
 • Uistite sa, že je počítač pripojený k internetu.
 • Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup3 (Nastavenie 3) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Kliknite na tlačidlo Download (Prevziať) vyššie.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti kliknite na tlačidlo Download (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru Update_ILCE7CV200.exe.
  Poznámka: Veľkosť súboru: 339 MB (355 603 496 bajtov)
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Na základe štandardných nastavení programu Microsoft Edge sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na obrazovke Start (Štart) kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustenie nástroja Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor Update_ILCE7CV200.exe. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.
 4. Zapnite fotoaparát a pripojte ho k počítaču pomocou dodaného kábla USB. Ak tak urobíte, na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí položka USB Mode (Režim USB).
 5. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie Could not find the camera for this update (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
 6. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je ver. 1.01 alebo staršia, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je aktuálna verzia systémového softvéru ver. 2.00, aktualizácie nie je potrebná. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte batériu, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  • Vyžaduje sa aktualizácia.
   Obrázok indikujúci aktuálnu verziu systémového softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
  • Aktualizácia nie je nutná.
   Obrázok indikujúci najnovšiu verziu softvéru v nástroji na aktualizáciu systémového softvéru
 7. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
 8. Spustite aktualizáciu. Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu. Aktualizácia potrvá približne 10 minút.
  DÔLEŽITÉ: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

 9. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.

Krok 2: Potvrdenie verzie systémového softvéru zariadenia

 1. Vo fotoaparáte vyberte možnosti Menu (Ponuka) → Setup6 (Nastavenie 6) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru.

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od fotoaparátu. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do fotoaparátu alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite fotoaparát a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite