Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • ILCE-7

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Systémový softvér, verzia 3.20 pre fotoaparát ILCE-7 (Windows)
 • Dátum vydania: 26/07/2016
 • Výhody a zlepšenia:
  • Optimalizuje výkon objektívu SEL70200GM

Potvrdenie verzie systémového softvéru fotoaparátu

Podľa pokynov nižšie skontrolujte, akú verziu systémového softvéru máte vo fotoaparáte.
Ak je verzia systémového softvéru 3.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Poznámka:
  * Vydanie Starter Edition nemá podporu.

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 300 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • plne nabitá nabíjateľná batéria NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu môžete urobiť, iba keď je batéria nabitá aspoň na (tri čiarky). Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom

  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevzatie

 • Pri aktualizácii systémového softvéru použite plne nabitú nabíjateľnú batériu NP-FW50 alebo sieťový adaptér AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový kábel. Fotoaparát by sa náhle vypol, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Ešte pred začiatkom aktualizácie zaistite, aby počítač neprešiel do režimu spánku.
 • Okrem počítača nepripájajte žiadne iné zariadenia.

Prevzatie nástroja Firmware Updater na aktualizáciu firmvéru.

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7V320.exe].
 4. Súbor uložte v počítači.


 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:

  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Inštalácia

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [Update_ILCE7V320.exe] spustite aktualizačný nástroj Firmware Updater. Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru. 3. Podľa pokynov uvedených v okne nástroja Firmware Updater na aktualizáciu firmvéru, vo fotoaparáte vyberte položku Menu --> Setup Subpage 4 (Podstrana nastavení 4) --> USB Connection (USB pripojenie) a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitné zariadenie).
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage. 4. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. Prejdite na ďalší krok.
  Ak počítač nemôže fotoaparát nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Fotoaparát pre túto aktualizáciu sa nenašiel.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, zapojte kábel USB do tohto terminálu.


 5. Potvrďte, že sa ikona zobrazuje na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača.Poznámka:ak sa ikona na paneli úloh nezobrazuje, prejdite na ďalší krok.


 6. Po potvrdení uvedeného kroku kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej) v rámci nástroja Firmware Updater. Obrázok 1 sa zobrazí v rámci nástroja na aktualizáciu firmvéru Firmware Updater a na displeji LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2.
  Poznámka:od tohto momentu už fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia systémového softvéru nedokončí.

  Obrázok 1


  Obrázok 2


 7. V okne Firmware Updater kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). V okne vľavo dole sa zobrazia aktuálna verzia a verzia po aktualizácii. Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade ukončite USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte batériu a/alebo odpojte sieťový kábel, potom znova vložte batériu alebo pripojte sieťový kábel a zapnite fotoaparát.

  Update is required  Update is not required


 8. Kliknite na ikonu na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky počítača ukončite USB pripojenie.
  Poznámka: Aj po ukončení pripojenia USB ponechajte pripojený kábel USB v počítači pri vykonávaní uvedeného postupu. Ak sa ikona nezobrazuje na paneli úloh, prejdite na ďalší krok. 9. Stlačte stred ovládacieho kolieska.
  Poznámka: Po stlačení stredu ovládacieho kolieska sa displej vypne. prejdite na ďalší krok. 10. V rámci nástroja Firmware Updater kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). 11. Po resetovaní sa overí opätovné pripojenie fotoaparátu a zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Kliknutím na tlačidlo [Run] (Spustiť) sa spustí aktualizácia. Počas aktualizácie je zobrazený indikátor priebehu (asi 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.


 12. Po skončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Reštartovanie môže trvať niekoľko minút.Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zobrazí displej LCD. Kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), ktoré sa zobrazí na displeji LCD.


  Poznámka:Po automatickom reštartovaní fotoaparátu sa môže zobraziť obrazovka obnovenia. Kým je zobrazená, neodpájajte USB kábel. Po dokončení obnovenia sa fotoaparát môže automaticky vypnúť. Aktualizácia je ale dokončená.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Potvrdenie verzie 3.20 systémového softvéru fotoaparátu

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage 6 (Podstrana nastavení 6) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite