Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely prijímačov STR:

 • STR-DA5600ES

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: A56E_1032.zip
 • Dátum vydania: 25/03/2015
 • Musím vykonať aktualizáciu? Ak vlastníte nový model prijímača STR, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nemáte istotu, podľa nasledujúcich pokynov zistite, ktorú verziu firmvéru používate.
 • Výhody a vylepšenia:
  • Upravuje spôsob distribúcie internetového rádia SHOUTcast.
   Poznámka: táto aktualizácia firmvéru podporuje zmenu knižnice API servera SHOUTcast. Nedochádza k žiadnej zmene špecifikácie funkcií služby SHOUTcast.
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s prijímačmi STR predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Inštalácia

Inštalácia programu Setup Manager

Na vykonanie aktualizácie firmvéru budete potrebovať program Setup Manager. Ak ešte nemáte nainštalovaný program Setup Manager, je k dispozícii na disku CD dodávanom s týmto produktom alebo si ho môžete stiahnuť v inštalačnom balíku.

Postup inštalácie programu Setup Manager

Stiahnite si najnovšiu verziu.

 1. Prečítajte si podmienky a požiadavky a začiarknutím políčka potvrďte svoj súhlas s nimi.
 2. Kliknite na tlačidlo Download (Stiahnuť) zobrazené nižšie.
 3. Po zobrazení výzvy uložte súbor na pracovnú plochu.

Nainštalujte softvér.

Skontrolujte, či je zariadenie pripojené.

 1. Prijímač vo vypnutom stave pripojte do siete pomocou kábla LAN.
 2. Uistite sa, či je prijímač pripojený k televízoru.
 3. Zapnite prijímač a počkajte 30 až 50 sekúnd na nadviazanie komunikácie U-com.
 4. Zapnite televízor.
 5. Na diaľkovom ovládači prijímača stlačte tlačidlo GUI MODE. Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie GUI MODE ON (REŽIM GRAFICKÉHO ROZHRANIA JE ZAPNUTÝ).
 6. Na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka.

Ak už máte prijímač nakonfigurovaný na pripojenie do domácej siete, prejdite na položku Update the firmware (Aktualizovať firmvér).

Pripojenie prijímača do domácej siete

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol na diaľkovom ovládači vyberte položky Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network Setup (Nastavenie siete).Settings (Nastavenia) > Network (Sieť) > Network Setup (Nastavenie siete)

  Sony

 2. V ponuke Network Setup (Nastavenie siete) vyberte položku Internet Setup (Nastavenie internetového pripojenia).

  Sony

 3. Na obrazovke Internet Setup (Nastavenie internetového pripojenia) vyberte položku Connect Automatically (DHCP) (Pripájať automaticky (DHCP)). Môže sa zobraziť hlásenie „Connecting... Please wait.“ (Pripája sa... Počkajte, prosím.).

  Sony

 4. Po úspešnom pripojení prijímača do siete vyberte položku Finish (Dokončiť) a stlačte tlačidlo Enter.
 5. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo GUI MODE. Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie GUI MODE OFF (REŽIM GRAFICKÉHO ROZHRANIA JE VYPNUTÝ).

Aktualizácia firmvéru

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU. Vyberte položku System Settings (Nastavenia systému) a stlačte tlačidlo Enter.
 2. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku UPDATE(PC) (AKTUALIZOVAŤ (PC)) a potom stlačte tlačidlo Enter.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku PERMIT (POVOLIŤ).
 4. V počítači spustite dvojitým kliknutím na ikonu na pracovnej ploche program Setup Manager. Postup inštalácie programu Setup Manager
 5. Dvakrát kliknite na ikonu prijímača.
 6. Na obrazovke programu Setup Manager vyberte premiestnením posúvača vľavo položku System (Systém).
 7. Na obrazovke System Settings (Nastavenia systému) kliknite vpravo od položky File Path (Cesta k súboru) na položku Browse (Prehľadávať) a vyhľadajte stiahnutý súbor aktualizácie firmvéru. A56E_1032.zip
 8. Kliknite na tlačidlo Start Update (Spustiť aktualizáciu).
 9. Na obrazovke Start Update (Spustenie aktualizácie) spustite kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) proces aktualizácie. Dokončenie tejto aktualizácie trvá 15 až 30 minút.
  Poznámka: Indikátor MULTI CHANNEL DECODING na prednom paneli prijímača počas aktualizácie bliká. Po dokončení aktualizácie indikátor prestane blikať.
 10. Po dokončení aktualizácie kliknite na tlačidlo Exit (Skončiť).
 11. Vypnite prijímač a odpojte ho od počítača.
 12. Aktualizácie firmvéru je dokončená.

Kontrola aktuálnej verzie firmvéru prijímača

 1. Na diaľkovom ovládači prijímača stlačte tlačidlo GUI MODE. Na displeji prijímača sa zobrazí hlásenie GUI MODE ON (REŽIM GRAFICKÉHO ROZHRANIA JE ZAPNUTÝ).
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazí ponuka.
 3. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku System Settings (Nastavenia systému) a potom stlačte tlačidlo Enter.
 4. Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte položku VERSION x.xxx (VERZIA x.xxx). Zobrazí sa aktuálna verzia firmvéru.

Otázky a odpovede

Ak aktualizácia zlyhá:

 1. Skontrolujte, či ste stiahli správny súbor pre svoj prijímač.
 2. Skontrolujte nastavenie brány firewall. Softvér brány firewall môže blokovať program Setup Manager.
  • Použitie brány firewall systému Windows: Pridajte program Setup Manager do výnimiek v nastavení brány firewall systému Windows v časti Ovládací panel.
  • Použitie iných programov brány firewall: Vypnite bránu firewall alebo zaregistrujte program Setup Manager ako povolenú aplikáciu. Podrobnosti o tomto postupe nájdete v pomocníkovi programu brány firewall.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • A56E_1032.zip
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite