Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho multimediálneho systému do auta. Pozorne si prečítajte nasledovné pokyny.

 • Dátum vydania: 10/04/2013
 • Názov: Aktualizácia firmvéru zariadení XAV-601BT / XAV-701BT / XAV-741
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: XAV-601BT, XAV-701BT, XAV-741
 • Výhody a vylepšenia:
  • MirrorLink
   • Xperia Z a Samsung Galaxy NoteII budú pridané ako kompatibilné zariadenia
   • Pridanie odkazu MirrorLink - režim zobrazenia na celú obrazovku
   • Pridanie ovládateľnosti diaľkovým ovládačom
  • Používateľské rozhranie
   • Pridanie funkcie na návrat na obrazovku prehrávania z domovskej obrazovky
  • Bluetooth Hands-free telefón (okrem XAV-741)
   • Zvýšenie počtu kontaktov, ktoré možno uložiť v telefónnom zozname
  • Hlasový povel (okrem XAV-741)
   • Podpora funkcie hlasového povelu
  Informácie o prídavných funkciách sú v príručke „Prídavné funkcie po aktualizácii firmvéru“
 • Obmedzenia:
  • Zariadenie zlyhá, ak ho vypnete počas aktualizácie. Takéto zlyhanie podlieha spoplatnenej oprave.
  • Po aktualizácii firmvéru musíte zariadenie vypnúť a zapnúť. (krok 10 procesu aktualizácie). Ak tento krok preskočíte, dotykový panel nemusí fungovať.

Inštalácia

Budete potrebovať

 • Počítač pripojený na internet.
 • Pamäťové médium USB s dostupným priestorom 100 MB a viac.

Prevzatie a inštalácia aktualizácie

 1. Preberanie programu pre aktualizáciu spustíte kliknutím na tlačidlo Download [Prevziať] na spodku tohto oznámenia.
  Podľa zobrazeného dialógového okna uložte súbor update.zip do vášho počítača.
 2. Po dokončení preberania rozbaľte súbor aktualizácie tak, aby ste vytvorili priečinok "update [aktualizácia]", ktorý obsahuje súbor SONYXAV.BIN.
 3. Priečinok "update [aktualizácia]" skopírujte do koreňového adresára pamäťového média USB.

Postup aktualizácie (vo vašom aute). Aktualizácia zaberie asi 5 minút.
Príprava: Auto zaparkujte na bezpečnom mieste a naštartujte motor, aby ste zabránili poklesu napätia v napájaní.

 1. K zariadeniu pripojte pamäťové médium USB, ktoré obsahuje priečinok "update [aktualizácia]". Okrem pamäťového média USB na aktualizáciu nesmie byť pripojené žiadne iné pamäťové médium USB.
 2. Stlačte tlačidlo OFF "VYP." na diaľkovom ovládaní (alebo stlačte a podržte tlačidlo SOURCE [ZDROJ] po dobu 1 sekundy), čím zariadenie vypnete.
 3. Z domovskej ponuky vyberte možnosť Settings [Nastavenia].
 4. Vyberte General Settings [Základné nastavenia].
 5. Vyberte Firmware Settings [Nastavenia firmvéru].
 6. Stlačte tlačidlo Update [Aktualizovať].
 7. Check if the current firmware is subject to update.(The firmware version which starts from "SRxx" or "HRxx" is subject to update.)
 8. Znovu stlačte tlačidlo Update [Aktualizovať], aby ste spustili aktualizáciu firmvéru.


 9. Dôležité: Počkajte, kým sa na obrazovke nezobrazí správa "Firmware Update Success!! [Aktualizácia firmvéru bola úspešná!!]" bez toho, aby ste zariadenie vypli alebo odpojili pamäťové médium USB.
 10. Stlačte a podržte tlačidlo OFF [VYP.] na diaľkovom ovládaní (alebo stlačte a podržte tlačidlo SOURCE [ZDROJ] po dobu 2 sekúnd), aby ste zariadenie vypli. Odpojte pamäťové médium USB a počkajte niečo vyše 10 sekúnd*.
  Stlačte tlačidlo SOURCE [ZDROJ], aby ste zariadenie znovu zapli.
  Poznámka *: 10 sekúnd odmerajte pomocou hodín, aby ste zaistili, že je zariadenie určite vypnuté.

Po aktualizácii

Po úspešnom nainštalovaní programu pre aktualizáciu potvrďte verziu.

 1. Z domovskej ponuky vyberte možnosť Settings [Nastavenia].
 2. Vyberte General Settings [Základné nastavenia].
 3. Vyberte možnosť Firmware Version [Verzia firmvéru].
 4. Skontrolujte, či sa zobrazuje údaj “JR08_xav_1.13.003".

Informácie o súbore

Názov súboru

 • update.zip

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite