Informácie o súbore na stiahnutie

Pridané funkcie:
 1. Možnosť konverzie správy na súbor Macromedia Flash (SWF). Zadaním veľkosti obrázka, kvality zvuku, umiestnenia, efektu (zmiznutie/zasunutie) môžete skonvertovať počítačovú správu na súbor Macromedia Flash (SWF). Skonvertovaný súbor Flash (SWF) môžete prehrávať pomocou softvéru Flash Player verzie 6 alebo novšieho alebo internetového prehliadača s nainštalovaným doplnkovým softvérom pre softvér Flash Player verzie 6 alebo novší.
 2. Podporované sú aj iné súbory JPEG, ako súbory vo formáte JPEG nasnímané pomocou rekordéra Visual IC. Predchádzajúce verzie softvéru Visual and Voice Editor umožňovali používať iba obrázky nasnímané pomocou rekordéra Visual IC ako titulné obrázky alebo záložky. Teraz môžete registrovať aj iné súbory JPEG, ako súbory vo formáte JPEG nasnímané pomocou rekordéra Visual IC ako titulné obrázky alebo záložky.
 3. Aby sme napravili niekoľko softvérových chýb, urobili sme ďalšie vylepšenia.

Bližšie informácie o predchádzajúcich vylepšeniach nájdete v súbore "read me [prečítaj ma]".

Vzťahuje sa na nasledujúci výrobok:

Tento program pre aktualizáciu je možné použiť iba na nasledovný softvér:

 • Softvér Visual and Voice Editor verzie 1.0 a 1.1.

Operačný systém:

 • Windows® XP Media Center Edition 2005
 • Windows® XP Media Center Edition 2004
 • Windows® XP Media Center Edition
 • Windows® XP Professional
 • Windows® XP Home Edition
 • Windows® 2000 Professional
 • Windows® Millennium Edition
 • Windows® 98 Second Edition

Pre používateľov operačného systému Windows® XP

 • Pri inštalácii tohto programu pre aktualizáciu sa prihláste pomocou skupiny účtu Správca.

Pre používateľov operačného systému Windows® 2000 Professional

 • Pri inštalácii tohto programu pre aktualizáciu sa prihláste pomocou používateľského mena Správca.

Pre prevzatie programu postupujte podľa doleuvedených krokov.

Inštalácia

Pre prevzatie súboru pre aktualizáciu "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" (14 783 KB) postupujte podľa doleuvedených krokov:

 1. Na disku C vytvorte priečinok s názvom VVE_Up.
 2. Prevezmite si súbor "VVE1.2.01eUpgrade.EXE" a uložte ho do priečinka "VVE_Up".
 3. Po dokončení preberania skontrolujte podľa nasledovných krokov veľkosť súboru:
  • V programe Windows Explorer [Prieskumník] vyberte položku View [Zobraziť] -> Details [Detaily].
  • Ak je veľkosť súboru rovnaká (14 783 KB), preberanie sa úspešne dokončilo.
  • V opačnom prípade vymažte všetky prevzaté súbory a opätovne ich prevezmite.
Postup inštalácie

Po dokončení preberania program aktualizujte pomocou nasledovných krokov:

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Prejdite na Štart a kliknite na položku Spustiť.
 3. V dialógovom okne Spustiť zadajte C:\VVE_Up\VVE1.2.01eUpgrade.EXE a kliknutím na tlačidlo OK spustite inštaláciu. (V tomto prípade sa programový súbor VVE1.2.01eUpgrade.EXE prebral do priečinka C:\VVE_Up
 4. Keď sa zobrazí správa "Visual and Voice Editor has been successfully installed [Softvér Visual and Voice Editor sa úspešne nainštaloval].", kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 5. Postup aktualizácie je teraz dokončený. Reštartujte váš počítač.
 6. Pomocou jednej z nasledujúcich metód skontrolujte, či sa aktualizácia úspešne dokončila:
  • Otvorte súbor "\Program Files\Sony\ Visual and Voice Editor \Readme.txt". Ak je v texte uvedené "Vylepšenia (ver. 1.2.01)", aktualizácia sa úspešne dokončila.Alebo
  • Otvorte softvér "Visual and Voice Editor" a v ponuke Pomocník zadajte Informácie o softvéri Visual and Voice Editor. Ak sa v dialógovom okne Informácie o softvéri Visual and Voice Editor zobrazí "Visual and Voice Editor Version 1.2.01.01120 [Softvér Visual and Voice Editor verzia 1.2.01.01120]", aktualizácia sa úspešne dokončila.

Pre spustenie preberania akceptujte doleuvedené odvolanie

Informácie o súbore

Názov súboru

 • VVE1.2.01eUpgrade.EXE

Veľkosť súboru

 • 14.44 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite