Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • ICD-SX712 / SX712D / SX733 / SX733D / SX1000
 • ICD-UX512 / UX522 / UX523F / UX532 / UX533 / UX534F / UX543 / UX544F
 • ICD-AX412F
 • ICD-PX312 / PX312F / PX312M / PX312D / PX333 / PX333D / PX333M / PX440
 • ICD-TX50 / TX650

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Sound Organizer Ver.1.6.01
 • Dátum vydania:6. 9. 2016
 • Musím túto aktualizáciu prevziať?"Sound Organizer Ver. 1.6.01" je komplexná zvuková aplikácia na importovanie, prehrávanie a úpravu súborov zaznamenaných pomocou rekordéra IC značky Sony.
  Funkcie softvéru
  • Ukladanie/pridávanie súborov
   • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC môžete do počítača uložiť do zložiek súborov alebo priečinkov. Taktiež môžete súbory uložené v počítači pridať do rekordéra IC.
  • Úprava súborov
   • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC môžete rozdeliť, upraviť a skombinovať s inými súbormi.
  • Konverzia súborov
   • Súbory uložené v počítači môžete skonvertovať do formátu WAV alebo MP3.
  • Vytváranie diskov CD/DVD
   • Súbory zaznamenané pomocou rekordéra IC a iné zvukové súbory môžete zapísať na disk CD a následne vytvoriť zvukový disk CD, MP3 CD alebo dátový disk (CD/DVD). Zvukové disky a disky MP3 vytvorené pomocou softvéru Sound Organizer môžete prehrávať v počítači a taktiež v bežných prehrávačoch diskov CD.
  • Zaznamenávanie diskov CD
   • Údaje zapísané na komerčných diskoch CD môžete skonvertovať do formátu, ktorý používa softvér Sound Organizer a zaznamenať/uložiť do počítača.
  • Ďalšie funkcie:
   • Úprava označenia skladieb
   • Prehrávanie DPC (Digitálne ovládanie výšky tónu)
   • Prehrávanie so zvýšenou úrovňou hlasu
   • Prehrávanie so zníženým šumom
   • Opakované prehrávanie A - B
   • Podcasty
   • Transkripcia
   • Prílohy e-mailov
   • Stručná prevádzková príručka (sprievodca na obrazovke/pomocník)
   • Automatické aktualizácie
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšená stabilita ovládania

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Softvér Sound Organizer je kompatibilný s nasledujúcimi verziami operačného systému Windows
 • Windows 10/8.1 (podporuje 64-bitovú verziu) (Windows 10/8.1 Pro/Windows 10/8.1)
 • Windows 7(r) (balík Service Pack 1 alebo novší) (podporuje 64-bitovú verziu) (Ultimate/Professional/Home Premium/Home Basic/Starter)
 • Windows Vista(r) (balík Service Pack 2 alebo novší) (podporuje 64-bitovú verziu) (Ultimate/Business/Premium/Home Basic)
Softvér nepodporuje tieto systémy:
 • Operačné systémy, ktoré nie sú uvedené vyššie. (Nepodporuje operačný systém Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows 8, Mac OS a Linux)
 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia prostredia s viacerými operačnými systémami
 • Prostredia s viacerými monitormi
Počítačový hardvér

Softvér Sound Organizer je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor:
  • Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 : Procesor s frekvenciou 1,66 GHz alebo výkonnejší
 • Pamäť:
  • Windows 10/Windows 8.1/Windows 7: minimálne 1 GB pre 32-bitovú verziu, minimálne 2 GB pre 64-bitovú verziu
  • Operačný systém Windows Vista: minimálne 512 MB (minimálne 1 GB pre vydania Home Premium/Business/Ultimate)
 • Optická mechanika:
  • Jednotka CD-ROM alebo DVD-ROM (na vytváranie zvukových diskov CD, MP3 CD alebo dátových diskov CD/DVD je potrebná mechanika CD-R/RW alebo DVD-R/RW)
 • Obrazovka:
  • 16-bitová hĺbka farieb, rozlíšenie 800 x 600 alebo vyššie
 • Internetové pripojenie:
  • Potrebné na používanie podcastov a technológie Gracenote (služba vyhľadávania informácií pre zvukové disky CD)
 • Iné:
  • port USB, zvuková karta

Prevzatie

Prevzatie softvéru Sound Organizer:
 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [SoundOrganizer_V1601.exe].
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu softvéru Sound Organizer.

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu. Ak používate operačný systém Windows 7 / 8.1 / 10 alebo Windows Vista, v dialógovom okne User Account Control [Kontrola používateľských kont] sa zobrazí hlásenie "Windows needs your permission to continue" [Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie]. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Continue [Pokračovať] a postupujte podľa pokynov.
 2. Dvakrát kliknite na súbor "SoundOrganizer_V1601.exe" na pracovnej ploche.
 3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
 4. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie Sound Organizer has been successfully installed [Softvér Sound Organizer sa úspešne nainštaloval]. Kliknite na tlačidlo Exit [Ukončiť] a spustite softvér Sound Organizer.

Po aktualizácii

Skontrolujte verziu softvéru

Spustite softvér Sound Organizer a v ponuke Help [Pomocník] vyberte položku About [Informácie o]. Ak sa zobrazí Sound Organizer: 1.6.01.05240, inštalácia softvéru bola úspešná.

Pred prevzatím softvéru si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

 • Počas inštalácie a spúšťania softvéru postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Ak používate operačný systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 alebo Windows Vista a máte spustený softvér Sound Organizer, nezapínajte režim spánku ani režim dlhodobého spánku. Spoločnosť Sony Corporation ("Sony") nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tejto príručke.
 • Spoločnosť Sony žiadnym spôsobom nezodpovedá za škody na strane zákazníka alebo tretej strany v dôsledku uplatnenia jeho/jej práv podľa licenčnej zmluvy k softvéru Sound Organizer, ak nie sú k dispozícii samostatné zákony, ktoré dané skutočnosti upravujú.
 • Softvér Sound Organizer je chránený proti kopírovaniu. Používatelia nesmú softvér kopírovať alebo distribuovať akýmkoľvek iným spôsobom ani formou, ako stanovuje spoločnosť Sony.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite