Informácie o súbore na stiahnutie

Pre správnu inštaláciu programu pre aktualizáciu si pozorne prečítajte nasledovné pokyny.

Relevantné modely

Softvér SonicStage Simple Burner ver. 1.1, ktorý sa dodáva spolu so zariadením ATRAC CD Walkman [D-NE10/NE800/NE900/NE300/NE300CK/NE700/NE400]

Systémové požiadavky

Operačný systém Windows XP Professional / Windows XP Home Edition s nainštalovaným softvérom SonicStage Simple Burner ver.1.1.

Vylepšenia

Vyriešené problémy

Možnosť zlyhania systémového prostredia s operačným systémom Windows XP Professional balíček Service Pack 2.

Inštalácia

Pred prevzatím

Tento program pre aktualizáciu je určený iba pre softvér SonicStage Simple Burner verzie "1.1.00.09050". Pred prevzatím súboru s programom pre aktualizáciu skontrolujte verziu softvéru SonicStage Simple Burner nainštalovanú vo vašom počítači.

 1. Spustite softvér SonicStage Simple Burner ver. 1.1.
 2. Kliknite na tlačidlo CONFIG [KONFIGURÁCIA] a vyberte kartu Verzia - Skontrolujte verziu softvéru SonicStage Simple Burner.
 3. Ak je v okne Verzia zobrazené SonicStage Simple Burner verzia 1.1.01.07070, prevzatie a inštalácia tohto programu pre aktualizáciu nie je potrebná.
 4. Ak je v okne Verzia zobrazené SonicStage Simple Burner verzia 1.1.00.09050, prevezmite si a nainštalujte tento program pre aktualizáciu.

POZNÁMKA: Ak ste používateľom operačného systému Windows XP Home Edition / Windows XP Professional, pri inštalácii tohto programu pre aktualizáciu sa prihláste pomocou skupiny účtu Správca.

Postup prevzatia programu pre aktualizáciu softvéru SonicStage Simple Burner ver. 1.1

Pre prevzatie súboru postupujte podľa doleuvedených krokov:

 1. Na disku C vytvorte priečinok s názvom SSSB_Up .
 2. Nasledovný súbor Update_SSSB1101.exe (1 716KB) prevezmite do priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 1.
 3. Po dokončení preberania skontrolujte veľkosť súboru nasledovným spôsobom: v programe Windows Explorer [Prieskumník] v ponuke View [Zobraziť] kliknite na položku Details [Detaily].
 4. Ak je veľkosť súboru rovnaká, preberanie sa úspešne dokončilo. V opačnom prípade vymažte všetky prevzaté súbory a opätovne ich prevezmite.
Postup aktualizácie

Po dokončení preberania postupujte podľa doleuvedených krokov a nainštalujte program pre aktualizáciu do počítača.

 1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Spustiť.
 3. Zadajte C:\SSSB_Up\Update_SS1101.exe a kliknite na tlačidlo OK - Zobrazí sa okno sprievodcu InstallShield.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí správa Setup has finished installing SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01 Update Program on your computer [Nastavenie dokončilo inštaláciu softvéru SonicStage Simple Burner ver. 1.1.01 na váš počítač] .
 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Po aktualizácii
 1. Ak chcete skontrolovať, či sa program pre aktualizáciu úspešne nainštaloval, postupujte podľa postupu uvedenom v časti Pred prevzatím.
 2. Ak je v položke Verzia oknaCONFIG [KONFIGURÁCIA] zobrazené SonicStage Simple Burner Ver.1.1.01.07070, inštalácia programu pre aktualizáciu sa úspešne dokončila.
Dôležité upozornenie:

Pred prevzatím musíte akceptovať podmienky doleuvedenej Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom. Po prečítaní tejto zmluvy kliknutím na tlačidlo "Prevziať" spustite preberanie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Update_SSSB1101.exe

Veľkosť súboru

 • 1.68 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite