Informácie o súbore na stiahnutie

Pre používateľov, ktorí chcú prejsť zo softvéru CONNECT Player na softvér SonicStage CP ponúka spoločnosť Sony tento softvér, ktorý im zjednoduší prenos súborov medzi softvérom CONNECT Player a SonicStage CP.

 1. Systémové požiadavky:
 • Verzia softvéru CONNECT Player musí byť 1.0.04.
 • Musíte mať v počítači nainštalovaný softvér SonicStage CP (softvér SonicStage ver. 4.0).
 • Vymažte všetky skladby v zariadení Walkman série A (pre vymazanie všetkých skladieb si pozrite doleuvedený postup).
  Postup formátovania série A:
  1. Pripojte zariadenie Walkman k softvéru CONNECT Player.
  2. Prejdite na položku Nástroje a potom na položku Advanced [Rozšírené].
  3. Vyberte možnosť High-preference [Vysoké-preferencia].
  4. Naformátujte zariadenie.

   POZNÁMKA: Všetky skladby a nastavenia sa vymažú.
 1. Pomocou nástroja na migráciu softvéru SonicStage CP presuňte všetky skladby.

  Prevezmite si nástroj na migráciu softvéru SonicStage CP CP-EXPORTPL-1.0.05.06190.exe (3 064 520 bajtov) do počítača.
  1. Spustite súbor.
  2. Spustí sa aplikácia (pozrite si doleuvedené informácie).
  3. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
  5. Kliknite na položku Otvoriť priečinok a položku Spustiť softvér SonicStage.
  6. Pre registráciu skladieb prostredníctvom softvéru SonicStage presuňte vytvorené súbory zoznamov skladieb do priečinka My Library [Moja knižnica].
  7. Zatvorte okno priečinka.
  8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.
  9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
  10. V prípade potreby nastavte možnosť Rating [Hodnotenie].
  11. Obsah vašej knižnice preneste do zariadenia walkman.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite