Relevantné modely

 • SMP-N200

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač].

 • Dátum vydania: 25/12/2014
 • Názov: M10.R.0631
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely: SMP-N200
 • Výhody a vylepšenia:
  • Vylepšite bezpečnostné šifrovanie
 • Obmedzenia: určená iba pre používanie s prehrávačmi Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač], pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M10.R.0631 alebo vyššie, aktualizácia nie je potrebná.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] - ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Zapnite prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] a počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka XrossMediaBar™.
 3. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar označte položku Setup [Nastavenie] > System Settings [Systémové nastavenia] a vyberte možnosť ENTER.
 4. Označte položku System Information [Systémové informácie] a vyberte možnosť ENTER.
 5. Na obrazovke televízora sa zobrazí číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte:
  "Software Version M10.R.0631 [Verzia softvéru M10.R.0631]" - ak je číslo verzie M10.R.0631 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Inštalácia

Tento proces trvá zvyčajne 15 - 30 minút. Najskôr zariadenie pripravte:

Budete potrebovať:

 • kábel Ethernet na pripojenie vášho prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] k internetu,
 • aktívne internetové pripojenie,
 • kompatibilný televízor.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač], pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá, okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Príprava zariadenia:

 1. Zapnite televízor a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] - ak je prehrávač pripojený k zásuvke HDMI 2, vyberte vstup HDMI 2.
 2. Pomocou kábla Ethernet pripojte terminál LAN prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] k zdroju internetového pripojenia.
 3. Zapnite prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač].

Prevzatie aktualizácie:

 1. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači v používateľskom rozhraní XrossMediaBar TM označte položku Setup [Nastavenie] > Network Update [Sieťová aktualizácia] a potom vyberte možnosť ENTER.
 2. Na obrazovke televízora sa zobrazí správa Perform version update? [Vykonať aktualizáciu verzie?].
 3. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 4. Spustí sa postup preberania a na obrazovke televízora sa zobrazí obrazovka preberania.
 5. Počas preberania sa na obrazovke televízora zobrazí správa DL */9". Počas preberania sa znak * zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9.
 6. Po dokončení preberania sa spustí aktualizácia a na televízore sa zobrazí správa VUP .
 7. Počas aktualizácie sa na obrazovke televízora zobrazí správa "VUP */9". Znak * sa zmení na číslo 0 a bude pokračovať až po číslo 9, čím bude označovať priebeh.
 8. Keď sa prehrávač automaticky vypne, aktualizácia sa dokončila. Kým sa aktualizácia nedokončí, prehrávač nepoužívajte ani nevypínajte.
 9. Opätovne zapnite prehrávač.
 10. Skontrolujte verziu firmvéru. Ak je číslo verzie M10.R.0631, aktualizácia firmvéru sa úspešne dokončila.

Riešenie problémov

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho prehrávača Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] pomocou internetu.

 • Na obrazovke televízora sa zobrazuje správa "Connection status cannot be confirmed [Nie je možné potvrdiť stav pripojenia]".
  Možné problémy so sieťovým pripojením.
  1. Skontrolujte, či je pripojený kábel LAN.
  2. V nastaveniach siete skontrolujte, či ste potvrdili, že váš prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač] má alebo nemá vlastnú adresu IP. (Ak používate server proxy, namiesto názvu hostiteľa proxy zadajte do vstupného poľa Proxy Server adresu IP servera proxy, ktorý používate.)
  3. Pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Počas aktualizácie sa vyplo napájanie.
  Zapnite prehrávač a pokúste sa aktualizáciu zopakovať.

 • Aktualizácia trvá už 30 minút a stále sa nedokončila.
  1. Odpojte napájací kábel z elektrickej siete a po niekoľkých minútach ho opätovne zapojte.
  2. Zapnite prehrávač Network Media [Sieťový mediálny prehrávač].
  3. Pokúste sa postup aktualizácie zopakovať.
   Aktualizácia stále neúspešná? Kontaktujte stredisko podpory zákazníkov spoločnosti Sony
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite