Informácie o súbore na stiahnutie

Pre vlastníkov zariadenia SEP-30 ponúkame službu na prevzatie programu pre aktualizáciu firmvéru zariadenia SEP-30BT.
Pozorne si prečítajte nasledovné poznámky.

Prevzatie a inštalácia softvéru Rolly Remote 1.0 na počítač a aktualizácia firmvéru zariadenia Rolly vám umožní diaľkové ovládanie zariadenia Rolly cez počítač.
Vytvorenie pripojenia BLUETOOTH v režime ovládania BLUETOOTH medzi počítačom* a zariadením Rolly vám umožní ovládaním zariadenia Rolly cez počítač používať nasledovné funkcie*:

 • Otvoriť zoznam skladieb zariadenia Rolly a zistiť názov práve prehrávanej hudobnej skladby.
 • Prehrávať hudbu po zvolení hudobnej skladby v zariadení Rolly a nechať zariadenie Rolly, aby sa voľne pohybovalo (dopredu, dozadu, otáčalo sa atď.) v spojení s hudbou.
 • Môžete si vychutnať hudbu a pohyby pripojením až k 7 zariadeniam Rolly súčasne**.

* Najprv si na počítač prevezmite a nainštalujte softvér Rolly Remote. Aby ste mohli vytvoriť pripojenie BLUETOOTH v režime ovládania BLUETOOTH, počítač vybavený technológiou BLUETOOTH musí podporovať profil SSP. Nie všetky počítače s rovnakými profilmi ako má toto zariadenie podporujú pripojenie BLUETOOTH.
** V závislosti od počítača je softvér Rolly Remote možné súčasne pripojiť až k siedmym zariadeniam Rolly.

Kliknutím sem prejdete na službu prevzatia softvéru Rolly Remote 1.0.

Cieľové výrobky

Prehrávač Sound Entertainment Player Rolly SEP-30BT

Cieľové počítačové prostredia

Operačný systém

 • Windows Vista® Ultimate (vrátane balíčka Service Pack 1 alebo novšieho)
 • Windows Vista® Business (vrátane balíčka Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Premium (vrátane balíčka Service Pack 1)
 • Windows Vista® Home Basic (vrátane balíčka Service Pack 1)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (balíček Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (balíček Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows XP Professional (balíček Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows XP Home Edition (balíček Service Pack 2 alebo novší)

Podporované operačné systémy sú obmedzené na anglickú verziu. 64 bitová verzia operačného systému nie je podporovaná. Iné, ako vyššie uvedené operačné systémy nie sú podporované.

Hardvérové požiadavky

Procesor:

Pre operačný systém Windows Vista - 800 MHz Pentium III alebo výkonnejší. Pre operačný systém Windows XP - 450 MHz Pentium III alebo výkonnejší.

Pamäť:

Pre operačný systém Windows Vista - 512 MB alebo viac (odporúčame 1 GB alebo väčšiu). Pre operačný systém Windows XP - 265 MB alebo viac (odporúčame 512 MB alebo väčšiu)

Monitor:

1024 x 768 bodov alebo viac a high color (16 bitov) alebo vyšší (Nastavenie 256 farieb alebo menej môže mať za následok nesprávny výkon.).

Inštalácia

Postup preberania

Ak chcete tento softvér nainštalovať do operačného systému Windows XP / Windows Vista, prihláste sa pomocou používateľského mena s oprávneniami "Správcovia počítača" alebo "Správcovia".

Pre prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru postupujte podľa doleuvedených krokov:

 1. Počítač pripojte na internet.

 2. Na vašom pevnom disku vytvorte priečinok pre uloženie prevzatého súboru. Predpokladajme, že vytvorený priečinok má názov FWUP a je vytvorený na disku C.

 3. Nasledovný súbor si prevezmite do priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 2: SEP-30BT_V2_00.exe (3 115 KB)

 4. Štandardná doba preberania je asi 1 minúta pri 1 Mbps rýchlosti komunikácie a asi 8 minút pri 56 kbps rýchlosti. V závislosti od internetového prostredia môže preberanie trvať dlhšie, a preto oceníme vaše pochopenie. (Po prečítaní týchto pokynov a kliknutím na tlačidlo "Prevziať" v spodnej časti tejto stránky spustíte preberanie horeuvedeného súboru. Postupujte podľa pokynov zobrazených v dialógovom okne.)

 5. Po dokončení preberania vyberte v okne prieskumníka možnosť Zobrazenia-Detaily a skontrolujte veľkosť súboru. Ak je veľkosť súboru rovnaká ako vyššie uvedená veľkosť, preberanie sa úspešne nainštaloval. Ak veľkosť nie je rovnaká ako vyššie uvedená veľkosť, vymažte súbor a pokúste sa ho opätovne prevziať.

Poznámka:

Počas preberania nenechávajte počítač v pohotovostnom režime / režime dlhodobého spánku.

Postup aktualizácie

Po dokončení preberania vykonajte podľa doleuvedených krokov aktualizáciu zariadenia.

Poznámka:

Pri aktualizácii sa vyžaduje, aby bolo na zariadení pribl. 10 MB voľného miesta.
Ak chcete skontrolovať voľné miesto v počítači:

 1. Spustite softvér Rolly Choreographer.
 2. Pripojte zariadenie Rolly k počítaču.
 3. V položke Rolly Status View [Zobrazenie stavu zariadenia Rolly] skontrolujte pamäť

Všetky skladby a súbory s pohyblivými obrázkami zo zariadenia si preneste do počítača, pretože počas aktualizácie sa môžu skladby a súbory s pohyblivými obrázkami ponechané na zariadení vymazať. Nezaručujeme, že v prípade, že skladby a súbory s pohyblivými obrázkami ponecháte počas aktualizácie v zariadení, nedôjde k ich poškodeniu alebo vymazaniu.

 1. Pripojte zariadenie k počítaču.

 2. Zatvorte všetky softvéry spustené v systéme Windows.

 3. Používatelia operačného systému Windows Vista:  Na paneli úloh počítača kliknite na tlačidlo Štart a kliknite na položky Spustiť..., Všetky programy-Príslušenstvo.

  Používatelia operačného systému Windows XP:

  Na paneli úloh počítača kliknite na tlačidlo Štart a kliknite na položku Spustiť.... Otvorí sa dialógové okno "Spustiť...".

 4. V textovom okne Open [Otvoriť] zadajte C:\FWUP\SEP-30BT_V2_00.exe a kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa program pre aktualizáciu.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámky:
  Počas procesu aktualizácie neodpájajte zariadenie od počítača.
  Počas aktualizácie je odpojenie a pripojenie USB ovládané automaticky a indikátor "Connecting USB [Pripájam USB]" je vypnutý. Na niektorých počítačoch sa môže zobraziť správa USB disconnect [odpájam USB] .

 6. Keď sa zobrazí správa o dokončení aktualizácie, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 7. Po dokončení aktualizácie spustite softvér Rolly Choreographer.

 8. Kliknite na položku Device Info [Informácie o zariadení] a kliknite na ponuku Tool [Nástroj]-Rolly Settings [Nastavenia Rolly]. Skontrolujte, či je pre verziu firmvéru zariadenia Rolly zobrazené 2.00.Informácie o súbore

Názov súboru

 • SEP-30BT_V2_00.EXE

Veľkosť súboru

 • 3.04 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite