Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • RM-LVR1

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR1 (Mac)
 • Dátum vydania:27.2.2014
 • Výhody a vylepšenia:
  • Pridané nové nastavenia hodín.
  • Pridaná funkcia tlačidla podržania.
  • Pridané nastavenia kamery. *1
  • Pridaná funkcia priblíženia.
  • Pridané nastavenie automatickej expozície. *2
  • Pridané automatické nastavenie dátumu fotoaparátu. *2
  • Pridaný výstražný indikátor pamäťovej karty.
  • Pridaná funkcia ovládania viacerých kamier. *3

  • *1: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelov HDR-AS15, HDR-AS30V a HDR-AS100V).
   *2: K dispozícii len s kompatibilnými fotoaparátmi (vrátane modelov DSC-QX10 a DSC-QX100).
   *3: K dispozícii len s kompatibilnými kamerami (vrátane modelu HDR-AS100V).

   Informácie o používaní nových funkcií nájdete v prevádzkovej príručke.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 - 10.10

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: procesor Intel*
  *Procesory Core Solo a Duo nie sú podporované.
 • Voľné miesto na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné softvérové aplikácie.
 • Zdroj napájania diaľkového ovládača.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame použiť úplne nabitú batériu.
 • Kábel USB dodaný s diaľkovým ovládačom.
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je s iným káblom USB zaručená.

Prevzatie

Dôležité poznámky:

 • Počas vykonávania aktualizácie firmvéru použite úplne nabitú batériu.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať].
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_RMLVR1V200.dmg].
 4. Odporúčame, aby ste súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu aktualizácie firmvéru ver. 2.00 pre model RM-LVR1.

Krok 1: Spustite program na aktualizáciu firmvéru.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_RMLVR1V200.dmg]. V tomto kroku ešte diaľkový ovládač nepripájajte.
 3. Súbor [Update_RMLVR1V200] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu FirmwareUpdater [Program na aktualizáciu firmvéru].
 5. Za účelom načítania rozšírenia jadra (kernel) sa zobrazí výzva, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Pomocou dodaného USB kábla pripojte diaľkový ovládač k počítaču.
  Poznámka: Na displeji LCD sa zobrazí hlásenie USB Mode [Režim USB].
 8. Po potvrdení kroku uvedeného vyššie kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí obrázok 1 a na displeji LCD sa zobrazí obrázok 2.. Poznámka: Diaľkový ovládač nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
  Obrázok 1Obrázok 2

 9. Po potvrdení obrazoviek znázornených na obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 10. Po overení, či je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedená hodnota [2.00], kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedené [Ver.2.00], aktualizácia nie je potrebná. Podľa hlásenia zrušte pripojenie USB a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť].
  Obrázok 3

 11. Zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 12. Stlačením tlačidla [REC/ENTER] resetujte diaľkový ovládač.


  Poznámka: Stlačením stredu voliča Multi-selector [Smerový volič] sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 13. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru (obrázok 4).
 14. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia diaľkového ovládača a zobrazí sa obrazovka znázornená na obrázku 5.
 15. Spustite aktualizáciu kliknutím na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nevypínajte diaľkový ovládač a neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 16. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka znázornená na obrázku 6. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 6


 17. Vypnite a znova zapnite diaľkový ovládač.

Krok 2: Overte, či je verzia firmvéru diaľkového ovládača ver. 2.00.

 1. Stlačením tlačidla MENU vyberte položku Main Settings [Hlavné nastavenia] a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER].
 2. Vyberte položku Version [Verzia] a potom stlačte tlačidlo [REC/ENTER]. Na displeji sa zobrazí aktuálna verzia systémového softvéru. Ak sa zobrazí hodnota "2.00" (ako je to znázornené nižšie), verzia firmvéru je ver. 2.00.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite