Informácie o súbore na stiahnutie

09/02/2010

O tejto aktualizácii:

Na RDR-HXD790 / 795 /890 / 895 / 990 / 995 / 1090 / 1095, ktoré sa predávajú vo všetkých krajinách, sa vyskytuje problém straty digitálnych kanálov. Aby sa tento problém vyriešil, poskytujeme aktualizáciu firmvéru na verziu 1.24.

Spoločnosť Sony sa ospravedlňuje za nepríjemnosti, ktoré ste mohli mať v dôsledku tohto problému. Ubezpečujeme vás, že aktualizácia firmvéru optimalizuje výkon rekordéra a je súčasťou nášho trvalého úsilia o zachovanie vysokej kvality produktov.

Upozornenie:

Skontrolujte modelový názov svojho rekordéra na prednom paneli.

 • Pri aktualizácii postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie, takže rekordér nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Rekordér nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Strata napájania počas inštalácie firmvéru môže spôsobiť, že rekordér nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • sr08S124.mem

Veľkosť súboru

 • 19.72 Mb

Inštalácia

Než začnete...

 • Na vypálenie aktualizácie firmvéru použite kvalitný značkový prázdny disk CD-R alebo úplne zmazaný disk CD-RW.
 • Prehrávač nemusí dokázať správne prečítať disk, ktorý je znečistený alebo je poškrabaný.
 • Na napálenie disku potrebujete počítač so zapisovacou jednotkou CD-R alebo CD-RW a príslušný softvér.


 • Zistite verziu firmvéru rekordéra:  • Zapnite televízor a uistite sa, že je naladený na vstupy, do ktorých je zapojený DVD rekordér.
  • Zapnite DVD rekordér.
  • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SYSTEM MENU (Systémové menu).
  • Zvoľte Initial Setup (Úvodné nastavenie).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Zvoľte Audio Out (Audio výstup).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Zvoľte Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Označte možnosť Dolby Digital a stlačte tlačidlo ANGLE (Uhol).
  • Verzia firmvéru práve nainštalovaná v DVD rekordéri bude na obrazovke televízora uvedená ako VERSION: (Verzia:). Ak je číslo verzie 1.24 alebo vyššie, nie je potrebná aktualizácia DVD rekordéra.
  • Menu ukončite stlačením tlačidla SYSTEM MENU (Systémové menu).

Postup preberania:

 1. Pred stiahnutím súboru je potrebné odsúhlasiť podmienky nižšie.
  Pred stiahnutím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si starostlivo prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť, že DVD rekordér nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 2. Po odsúhlasení podmienok si aktualizačný súbor uložte na pracovnú plochu počítača.
  Po ukončení preberania aktualizácie skontrolujte, či je veľkosť súboru 20 678 656 B.
  Pritom kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, vyberte "Vlastnosti" a skontrolujte, či sa na karte "Všeobecné" zobrazujú tieto informácie:  Ak sú informácie o veľkosti prebratého súboru odlišné, súbor vymažte, vyčistite pamäť internetového prehliadača a súbor preberte znovu.

 3. Vypáľte súbor aktualizácie na prázdny disk CD-R alebo úplne zmazaný disk CD-RW pomocou režimu úplného disku a systémového formátu súborov ISO 9660 CD-ROM.

  Dôležité poznámky:
  • Uistite sa, že proces vypaľovania disku je uzavretý/disk je finalizovaný.
  • Uistite sa, že vypaľovanie disku prebehlo správne a bez akýchkoľvek chýb. V prípade pochybností vytvorte nový aktualizačný disk.
  • Vypaľovanie aktualizačného disku pomocou paketové zapisovacieho softvéru nie je podporované. (Paketové zapisovanie je technológia zaznamenávania na optický disk, ktorá umožňuje používanie zapisovateľných médií CD a DVD podobným spôsobom ako diskiet).
  • Nevytvárajte aktualizačný disk iným spôsobom, než je spôsob opísaný vyššie.

Postup pri aktualizácii firmvéru

 • Počas procesu aktualizácie nevypínajte DVD rekordér ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky.
  V opačnom prípade môžete poškodiť DVD rekordér, takže bude vyžadovať opravu.
 • V priebehu aktualizácie používajte len tlačidlá uvedené v pokynoch.
  V opačnom prípade môžete poškodiť DVD rekordér, takže bude vyžadovať opravu.
 • Aktualizácia firmvéru môže trvať približne 8 minút. Pred aktualizáciou firmvéru prehrávača si najprv prečítajte príslušné pokyny.
 • Počas aktualizácie sa automaticky otvorí priestor na disk. Pred aktualizáciou odstráňte predmety, ktoré by prípadne mohli brániť otvoreniu priestoru na disk.
 • DVD rekordér sa nastaví na pôvodné výrobné nastavenia. Po inštalácii aktualizácie budete musieť znova nastaviť rekordér.
 1. Uistite sa, že televízor je správne pripojený k DVD rekordéru.
 2. Zapnite DVD rekordér stlačením tlačidla POWER.
 3. Otvorte priestor na disk stlačením tlačidla OPEN/CLOSE (Otvoriť/zatvoriť).
 4. Umiestnite aktualizačný disk do zásuvky.
 5. Na DVD rekordéri najprv stlačte tlačidlo REC-STOP a potom súčasne stlačte tlačidlo (Prehrávanie). Priestor na disk sa automaticky zatvorí.
 6. Až do doby dokončenia aktualizácie nevykonávajte žiadne operácie. Po začatí aktualizácie zmizne zobrazenie na televízore a obrazovka sa vypne.
 7. Aktualizácia sa spustí automaticky. Na displeji predného panela sa zobrazí "DISC-DWLD".

  (Trvá približne 2 minúty.)

 8. Priestor na disk sa automaticky otvorí.


 9. Odoberte disk. Nezatvárajte priestor na disk.
  Nechajte DVD rekordér tak, ako je.
  Nevypínajte DVD rekordér ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky.
 10. Na displeji predného panela sa zobrazí séria rozličných správ. Je to normálne. Počas toho rekordér nepoužívajte.

  (Trvá približne 6 minút.)

 11. Priestor na disk sa automaticky zatvorí a napájanie sa vypne.
 12. Teraz je aktualizácia dokončená.

  Poznámka: Ak sa zobrazí chybová správa, vypnite DVD rekordér a od začiatku zopakujte proces aktualizácie.

 13. Zistite verziu firmvéru rekordéra:
  • Zapnite televízor a uistite sa, že je naladený na vstupy, do ktorých je zapojený DVD rekordér.
  • Zapnite DVD rekordér.
  • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo SYSTEM MENU (Systémové menu).
  • Zvoľte Initial Setup (Úvodné nastavenie).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Zvoľte Audio Out (Audio výstup).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Zvoľte Dolby Digital Output (Výstup Dolby Digital).
  • Stlačte tlačidlo ENTER.
  • Označte možnosť Dolby Digital a stlačte tlačidlo ANGLE (Uhol).
  • Verzia firmvéru práve nainštalovaná v DVD rekordéri bude na obrazovke televízora uvedená ako VERSION: (Verzia:). Ak nie je číslo verzie 1.24, od začiatku zopakujte postup aktualizácie.
  • Menu ukončite stlačením tlačidla SYSTEM MENU (Systémové menu).
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite