Informácie o súbore

Názov súboru

 • 1.11-p3-spi.pac

Veľkosť súboru

 • -

Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce DVD rekordéry:

 • RDR-DC90/100/105/200/205/305/500/50

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Aktualizácia firmvéru na verziu 1.11 (1.11-p3-spi.pac)
 • Dátum vydania: 06/11/2013
 • Musím aktualizovať firmvér? Firmvér už môže byť aktuálny, najmä ak vlastníte nový DVD rekordér. Ak si nie ste istí, skontrolujte verziu firmvéru jednoducho podľa nasledujúcich pokynov.
 • Výhody a vylepšenia:
  Táto aktualizácia vyrieši nasledujúce problémy:
  • Usporiadanie kanálov sa cez noc zmenilo
  • Pri kopírovaní diskov sa vyskytujú problémy so synchronizáciou obrazu a zvuku
  • Počas prehrávania nahrávok sa objavuje blokový šum
  • Hodiny zamrznú v pohotovostnom režime po pripojení prehrávača k TV prijímaču alebo audio systému prostredníctvom rozhrania HDMI
  • Rekordér sa vypne po stlačení tlačidla REC na diaľkovom ovládači s cieľom nahrať určité programy z kanálov (platí len pre Španielsko)
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s DVD rekordérmi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • čistý zapisovateľný disk CD.

Inštalácia

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že DVD rekordér nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie DVD rekordér nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 • Po aktualizácii nastavte možnosť Auto Service Update [Automatická aktualizácia služby] v nastavení „Channel“ [Kanál] na možnosť On [Zap.].

Prevzatie aktualizácie do počítača:

 1. Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.
 2. Prevezmite súbor 1.11-p3-spi.pac do počítača. Zapamätajte si, do ktorého adresára ste súbor prevzali.
 3. Vyhľadajte súbor v počítači, kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Vlastnosti. Skontrolujte, či je veľkosť súboru 8,31 MB (8 723 652 bajtov).
 4. Zapíšte súbory na čistý zapisovateľný disk CD. Používate softvér na napaľovanie diskov CD? Vyberte formát univerzálny disk UDF (UDF). Používanie formátu ISO9660 môže mať za následok vytvorenie nesprávneho aktualizačného disku.

Prenos aktualizácie do prehrávača

Po prevzatí súboru aktualizácie môžete vykonať inštaláciu aktualizácie v DVD rekordéri. Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

Príprava zariadenia:
 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, že je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený DVD rekordér. (Ak je rekordér pripojený k zásuvke AV 1, vyberte vstup AV 1.)
 2. Zapnite DVD rekordér.
 3. Vložte disk do rekordéra a zatvorte priehradku na disk.

Inštalácia aktualizácie

 1. Po načítaní disku sa na obrazovke TV prijímača zobrazí žiadosť o potvrdenie procesu aktualizácie.
 2. Pomocou diaľkového ovládania vyberte možnosť OK a potom stlačte tlačidlo ENTER.
 3. Spustí sa aktualizácia.
 4. Na obrazovke TV prijímača sa bude počas aktualizácie zobrazovať pruhový indikátor priebehu. Kým sa aktualizácia nedokončí, rekordér nepoužívajte ani nevypínajte.
 5. Keď sa otvorí priehradka na disk, vyberte aktualizačný disk z rekordéra a rekordér zapnite.
  Dôležité: Ak sa priehradka na disk automaticky neotvorí a na obrazovke TV prijímača sa znovu zobrazí správa o aktualizácii, pomocou diaľkového ovládača vyberte možnosť No [Nie] a vyberte disk.
 6. Vypnite DVD rekordér. Aktualizácia je dokončená.
Skontrolujte úspešnosť aktualizácie:
 1. Zapnite TV prijímač a skontrolujte, či je nastavený na vstup, ku ktorému je pripojený DVD rekordér. Ak je rekordér pripojený k zásuvke AV1, vyberte vstup AV1.
 2. Zapnite DVD rekordér a stlačte tlačidlo SYSTEM MENU na diaľkovom ovládači.
 3. Vyberte položku Initial Setup > System1 [Úvodné nastavenie a systém 1] a stlačte tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači.
 4. Vyberte položku Version [Verzia] a stlačte tlačidlo Enter.
  Na obrazovke TV prijímača by sa malo zobraziť číslo verzie firmvéru v nasledovnom formáte: SOFTWARE VERSION 1.11 – ak je číslo verzie 1.11 alebo vyššie, najnovšiu verziu firmvéru už máte nainštalovanú.

Otázky a odpovede

Zobrazilo sa chybové hlásenie.
Ak sa zobrazí akékoľvek chybové hlásenie, reštartujte DVD rekordér a postup zopakujte od začiatku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite