Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (15/12/2011)

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát NEX-5 s vymeniteľným objektívom. Informácie o prevzatí a inštalácii aktualizácie firmvéru nájdete v časti "Preberanie a inštalácia" na tejto strane.

Dôležité:

Ak sa pri aktualizácii firmvéru stretnete s nejakými problémami, kontaktujte spoločnosť SonyOverenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Pre kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Inštalácia] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Relevantné modely

 • NEX-5 s firmvérom ver. 04 alebo staršej

Vylepšenia

Tento pomocný program aktualizuje firmvér fotoaparátu NEX-5 na verziu 05 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • Kompatibilita s montážnym adaptérom "LA-EA2".


Poznámka: "Funkcie Face Detection [Detekcia tvárí]" a "Smile Shutter [Snímanie úsmevu]" pri použití montážneho adaptéra "LA-EA2" nefungujú.

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 04) a obsiahnuté vo verzii 05.

 • Pridanie funkcie [Picture Effect] (Efekt obrázka).
 • Pridanie funkcie [Peaking] (Regulácia ostrosti obrazu) v režime manuálneho zaostrovania.

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 03) a obsiahnuté vo verzii 04.

 • Doplnok funkcie na prispôsobenie programovateľných klávesov.
  Teraz je možné prispôsobiť funkcie dvoch programovateľných klávesov nachádzajúcich sa na zadnej strane fotoaparátu.
 • Doplnok funkcie [Menu start] (Spustiť ponuku).
  Po zvolení položky "Menu [Ponuka]" máte k dispozícii možnosť zobraziť obrazovku hlavnej ponuky alebo posledný nastavený parameter.
 • Vylepšené ovládanie funkcie [MF Assist] (Podpora manuálneho zaostrovania)
  V režime MF Assist [Podpora manuálneho zaostrovania] je možné na obrazovke po dobu zvolenú používateľom zobraziť časť zväčšeného obrázka. Taktiež sme vylepšili ovládanie funkcie MF Assist [Podpora manuálneho zaostrovania].
 • Vylepšenie ovládania výberu položiek ponuky
  Zjednodušené ovládanie ponuky.
 • Zachovanie nastavenia clony v režime zaznamenávania videa
  Zaznamenávanie videa vo formáte HD pri súčasnom zachovaní trvalého nastavenia clony.
 • Podpora funkcie automatického zaostrovania objektívov s objímkou typu A
  Dôležité upozornenie: Ak používate objektívy α pripevnené k fotoaparátu pomocou montážneho adaptéra LA-EA1, aktualizujte firmvér montážneho adaptéra LA-EA1. Prístup na stránku preberania firmvéru pre montážny adaptér LA-EA1 získate kliknutím sem.
 • Zväčšenie obrázka pri nastavení položky [Release w/o Lens] (Uvoľniť w/o objektívu) na možnosť [Enable] (Zapnúť)

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 02) a obsiahnuté vo verzii 04.

 • Pridali sme funkciu 3D Sweep Panorama;
 • Vylepšenie "bežného" snímania v režime 2D Sweep Panorama;
 • Znížená spotreba energie pri vypnutom fotoaparáte;
 • Rýchlejšie spustenie v podmienkach so slabým osvetlením.


Systémové požiadavky

 • Počítačový hardvér
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
  • RAM: minimálne 512MB
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Inštalácia

Dôležité poznámky:

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.

Krok 1: prevezmite program na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [NEX-5V5_Update1112a.exe] (63.5MB (66 670 224 bajtov)).
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2: aktualizujte firmvér vášho fotoaparátu

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvojitým kliknutím na prevzatý súbor [NEX-5V5_Update1112a.exe] spustite program na aktualizáciu firmvéru.


  Zobrazí sa okno programu na aktualizáciu firmvéru.

 3. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 4. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, obrazovka LCD fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
 5. Skontrolujte, či je v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh zobrazená ikona "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]".
  Poznámka: Ak sa na paneli úloh nezobrazí , prejdite na ďalší krok.
 6. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 1 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2.
  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 1


  Obrázok 2


 7. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 8. Po potvrdení obrazovky uvedenej na Obrázku 3 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].
  Poznámka: Current Version [Aktuálna verzia] by mala byť ver. 1, ver. 2, ver. 3 alebo ver. 4.
  Ak sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 4, aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 3: Vyžaduje sa aktualizácia


  Obrázok 4: Aktualizácia sa nevyžaduje


 9. Na ukončenie USB pripojenia tak, ako je to uvedené na Obrázku 5, kliknite v pravom dolnom rohu obrazovky počítača na paneli úloh na ikonu "Safely Remove Hardware [Bezpečne odstrániť hardvér]" .
  Poznámka: Kábel USB ponechajte pripojený aj po prerušení USB pripojenia v počítači pomocou horeuvedeného postupu.
  Poznámka: Ak sa na paneli úloh nezobrazí , prejdite na ďalší krok.
  Obrázok 5


 10. Na resetovanie fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu.


  Poznámka: Stlačením stredu ovládacieho kolieska sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 11. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 12. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 6.
 13. Pre spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 6


 14. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 7. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 7


 15. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Krok 3: Overte, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 05.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Krok 4: Prevezmite si návody, ktoré opisujú nové dostupné funkcie a spôsob ich používania.

Všetky nové funkcie bližšie popísané v návodoch uvedených nižšie sú zahrnuté v tejto aktualizácii firmvéru (ver. 05.).

Informácie o súbore

Názov súboru

 • NEX-5V5_Update1112a.exe

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite