Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (15/12/2011)

Ďakujeme, že sa stále zaujímate o produkty Sony.

Spoločnosť Sony sa vždy stará o kvalitu a spokojnosť zákazníkov, a preto poskytuje aktualizáciu firmvéru pre digitálny fotoaparát NEX-5 s vymeniteľným objektívom. Informácie o prevzatí a inštalácii aktualizácie firmvéru nájdete v časti "Preberanie a inštalácia" na tejto strane.

Dôležité:

Ak sa pri aktualizácii firmvéru stretnete s nejakými problémami, kontaktujte spoločnosť SonyOverenie verzie firmvéru vášho fotoaparátu

Pre kontrolu verzie firmvéru vášho fotoaparátu postupujte podľa doleuvedených pokynov.

 • If the firmware version of NEX-5 is Ver.05 or later, the upgrade is not required.
 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Inštalácia] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Relevantné modely

 • NEX-5 s firmvérom ver. 04 alebo staršej

Vylepšenia

Tento pomocný program aktualizuje firmvér fotoaparátu NEX-5 na verziu 05 a poskytuje nasledujúce výhody:

 • Kompatibilita s montážnym adaptérom "LA-EA2".


Poznámka: "Funkcie Face Detection [Detekcia tvárí]" a "Smile Shutter [Snímanie úsmevu]" pri použití montážneho adaptéra "LA-EA2" nefungujú.

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 04) a obsiahnuté vo verzii 05.

 • Pridanie funkcie [Picture Effect] (Efekt obrázka).
 • Pridanie funkcie [Peaking] (Regulácia ostrosti obrazu) v režime manuálneho zaostrovania.

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 03) a obsiahnuté vo verzii 04.

 • Doplnok funkcie na prispôsobenie programovateľných klávesov.
  Teraz je možné prispôsobiť funkcie dvoch programovateľných klávesov nachádzajúcich sa na zadnej strane fotoaparátu.
 • Doplnok funkcie [Menu start] (Spustiť ponuku).
  Po zvolení položky "Menu [Ponuka]" máte k dispozícii možnosť zobraziť obrazovku hlavnej ponuky alebo posledný nastavený parameter.
 • Vylepšené ovládanie funkcie [MF Assist] (Podpora manuálneho zaostrovania)
  V režime MF Assist [Podpora manuálneho zaostrovania] je možné na obrazovke po dobu zvolenú používateľom zobraziť časť zväčšeného obrázka. Taktiež sme vylepšili ovládanie funkcie MF Assist [Podpora manuálneho zaostrovania].
 • Vylepšenie ovládania výberu položiek ponuky
  Zjednodušené ovládanie ponuky.
 • Zachovanie nastavenia clony v režime zaznamenávania videa
  Zaznamenávanie videa vo formáte HD pri súčasnom zachovaní trvalého nastavenia clony.
 • Podpora funkcie automatického zaostrovania objektívov s objímkou typu A
  Dôležité upozornenie: Ak používate objektívy α pripevnené k fotoaparátu pomocou montážneho adaptéra LA-EA1, aktualizujte firmvér montážneho adaptéra LA-EA1. Prístup na stránku preberania firmvéru pre montážny adaptér LA-EA1 získate kliknutím sem.
 • Zväčšenie obrázka pri nastavení položky [Release w/o Lens] (Uvoľniť w/o objektívu) na možnosť [Enable] (Zapnúť)

Výhody poskytnuté predchádzajúcim aktualizačným programom (ver. 02) a obsiahnuté vo verzii 04.

 • Pridali sme funkciu 3D Sweep Panorama;
 • Vylepšenie "bežného" snímania v režime 2D Sweep Panorama;
 • Znížená spotreba energie pri vypnutom fotoaparáte;
 • Rýchlejšie spustenie v podmienkach so slabým osvetlením.


Systémové požiadavky

 • Počítačový hardvér
  • CPU: Intel processor
  • Priestor na pevnom disku: minimálne 200MB
  • RAM: minimálne 256MB
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom

  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Inštalácia

Dôležité poznámky:

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.

Krok 1: prevezmite program na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [NEX-5V5_Update1112a.dmg] (64,3 MB (64 257 623 bajtov)).
 4. Odporúčame, aby ste si súbor uložili na pracovnú plochu počítača.

Krok 2: aktualizujte firmvér vášho fotoaparátu

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [NEX-5V5_Update1112a.dmg]. V tomto kroku ešte fotoaparát nepripájajte.
 3. Dvakrát kliknite na ikonu [NEX-5V5_Update1112a] zobrazenú na pracovnej ploche.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (Program na aktualizáciu firmvéru).
 5. Pre načítanie rozšírenia jadra (kernel) vás správa vyzve, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru. 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 9. Ak ste tak ešte neurobili, vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 10. Pomocou dodaného kábla USB pripojte fotoaparát k počítaču.
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, obrazovka LCD fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
  Ak sa obrazovka LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte jeden z nasledujúcich postupov:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 11. Po potvrdení horeuvedeného kroku kliknite v okne programu na aktualizáciu firmvéru na tlačidlo Next [Ďalej]. V okne programu na aktualizáciu firmvéru sa zobrazí Obrázok 1 a na obrazovke LCD fotoaparátu sa zobrazí Obrázok 2.
  Poznámka: Fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.

  Obrázok 1


  Obrázok 2


 12. Po potvrdení obrazoviek uvedených na Obrázku 1 a 2 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej]. Aktuálna verzia a verzia po aktualizácii sa zobrazia v ľavej spodnej časti obrazovky. (Obrázok 3)
 13. Po skontrolovaní, že Current Version [Aktuálna verzia] je ver. 1, ver. 2, ver. 3 alebo ver. 4 kliknite na tlačidlo Next [Ďalej].

  Ak je v položke Current version [Aktuálna verzia] uvedená ver. 5, aktualizácia nie je potrebná. Podľa uvedenej správy prerušte USB pripojenie a kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť]. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

  Obrázok 3


 14. Zobrazí sa obrazovka uvedená na obrázku 4.

  Obrázok 4


 15. Na resetovanie fotoaparátu stlačte stred ovládacieho kolieska fotoaparátu.


  Poznámka: Stlačením stredu ovládacieho kolieska sa obrazovka vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.

 16. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru.
 17. Po resetovaní sa vykoná overenie opätovného pripojenia fotoaparátu a zobrazí sa obrazovka uvedená na Obrázku 5.
 18. Pre spustenie aktualizácie kliknite na tlačidlo Run [Spustiť]. Počas aktualizácie sa zobrazí indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.

  Obrázok 5


 19. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka uvedená na Obrázku 6. Kliknite na tlačidlo Finish [Dokončiť] a odpojte kábel USB.

  Obrázok 6


 20. Vypnite fotoaparát, odstráňte batériovú jednotku a/alebo adaptér striedavého prúdu, opätovne vložte batériu alebo pripojte adaptér striedavého prúdu a zapnite fotoaparát.

Krok 3: Overte, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 05.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

Krok 4: Prevezmite si návody, ktoré opisujú nové dostupné funkcie a spôsob ich používania.

Všetky nové funkcie bližšie popísané v návodoch uvedených nižšie sú zahrnuté v tejto aktualizácii firmvéru (ver. 05.).

Informácie o súbore

Názov súboru

 • NEX-5V5_Update1112a.dmg

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite