Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:
 • DSC-RX10M2

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov:Aktualizácia systémového softvéru vo verzii 1.30 pre fotoaparát DSC-RX10M2 (Mac)
 • Dátum vydania:26/04/2016
 • Výhody a vylepšenia
  • Fotoaparát teraz umožňuje záznam vo formáte XAVC S na kompatibilné pamäťové karty SDHC a SDXC

   * Pri snímaní filmov vo formáte XAVC S sa vyžaduje pamäťová karta SD s rýchlostnou triedou Class10 alebo s rýchlostnou triedou UHS 1, prípadne s vyššou rýchlosťou. (Pri nahrávaní rýchlosťou 100 MB/s alebo vyššou sa vyžaduje rýchlostná trieda UHS 3.)
   * V prípade, že sa na záznam filmov vo formáte XAVC S dlhodobo používa pamäťová karta SDHC, zaznamenané filmy sa rozdelia do súborov s veľkosťou 4 GB. Rozdelené súbory možno zlúčiť do jedného súboru pomocou softvéru PlayMemories Home.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcimi verziami systému Mac:
 • Mac OS X v.10.9 - 10.11

Počítačový hardvér

Najnovšia aktualizácia verzie firmvéru je kompatibilná s nasledujúcim hardvérom:
 • Procesor: Procesor Intel*
  * Procesory Core Solo a Core Duo už nie sú podporované.
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 200 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Pred aktualizáciou firmvéru zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá dobíjateľná batériová jednotka NP-FW50
   alebo
   adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne)
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak zostávajúca úroveň nabitia batérie dosahuje (tri značky indikátora) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • USB kábel dodaný s fotoaparátom
  Poznámka: Funkčnosť aktualizácie nie je zaručená s iným USB káblom.

Prevzatie

 • Pri aktualizácii firmvéru používajte plne nabitú dobíjateľnú batériovú jednotku NP-FW50 alebo adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
 • Počas aktualizácie batériu alebo adaptér striedavého prúdu nevyberajte; v opačnom prípade môže fotoaparát v dôsledku náhleho prerušenia dodávky energie prestať fungovať.
 • Najprv vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu.
 • Aktualizácia firmvéru trvá približne 15 minút, preto dbajte na to, aby sa počítač neprepol do režimu spánku. Ak sa počítač prepne do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, zopakujte celý proces aktualizácie od začiatku.
 • Nevyberajte možnosť About This System Software Updater (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky SystemSoftwareUpdater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému). Inak môže dôjsť k zlyhaniu softvéru programu na aktualizáciu, najmä počas aktualizácie.

Prevzatie programu na aktualizáciu firmvéru

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s právami správcu.
 2. Po prečítaní odvolania kliknite na doleuvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_DSCRX10M2V130.dmg].
 4. Uložte súbor do počítača.

Inštalácia

 1. Zatvorte všetky spustené programy na vašom počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_DSCRX10M2V130.dmg]. - V tomto kroku ešte fotoaparát nepripájajte.
 3. The download of the [Update_DSCRX10M2V130.dmg] file will start.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [FirmwareUpdater] (Program na aktualizáciu firmvéru).
 5. Pre načítanie rozšírenia jadra (kernel) vás správa vyzve, aby ste aplikácii dovolili vykonať zmeny. Zadajte heslo konta správcu. 6. Spustí sa program na aktualizáciu firmvéru.


  Kliknutím zväčšíte


 7. Zapnite fotoaparát.
 8. Podľa pokynov uvedených v okne programu na aktualizáciu firmvéru vyberte vo fotoaparáte položku Menu [Ponuka] --> Setup subpage 4 [Nastavenie] --> USB Connection [USB pripojenie] a skontrolujte, či je vybratá možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie].
  Ak je zvolený iný režim ako Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie], vyberte možnosť Mass Storage [Veľkokapacitné úložné zariadenie]. 9. Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla USB a LCD displej fotoaparátu sa vypne. Pokračujte nasledujúcim krokom.
  Poznámka: Ak sa obrazovka LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB od fotoaparátu a znovu ho pripojte.
  • Ak je na počítači dostupný iný terminál USB, pripojte kábel USB do tohto terminálu.
 10. Kliknite na tlačidlo Next [Ďalej] v okne programu na aktualizáciu firmvéru. Na obrazovke počítača sa zobrazí nasledujúce okno:


  Kliknutím zväčšíte


  Súčasne sa na LCD displeji fotoaparátu zobrazí správa "Follow computer instructions [Postupujte podľa pokynov v počítači]". - Od tejto chvíle fotoaparát nevypínajte, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí.
 11. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


  Kliknutím zväčšíte
 12. Po automatickom resetovaní sa spustí aktualizácia. Počas aktualizácie sa bude zobrazovať indikátor priebehu (aktualizácia potrvá približne 15 minút).

  Kliknutím zväčšíte
 13. Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zobrazí displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.

  Kliknutím zväčšíte

 14. Poznámka: Po reštartovaní sa v ojedinelých prípadoch môže zobraziť hlásenie Recovering data Please wait... (Obnovujú sa údaje, čakajte, prosím...). Tento jav je normálny, počkajte, kým sa toto hlásenie nestratí.

Overenie, že je verzia firmvéru vášho fotoaparátu ver. 1.30.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu [Ponuka] --> Setup subpage 6 [Nastavenie] --> Version [Verzia].
 2. Verzia firmvéru sa zobrazí tak, ako je to uvedené nižšie.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite