Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • PPD_Sny_521S001U05090.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 2.73 Mb

Dátum vydania

  • 11-81-2003