Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • PID_Sny_60507140000809.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 120 Kb

Dátum vydania

  • 11-81-2003