Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • SNC_Sny_60108290020604.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 113 Kb

Dátum vydania

  • 11-81-2003