Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • VCD_ati_513016118b.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 7.64 Mb

Dátum vydania

  • 14-11-2002