Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • VCD_ATI_513016071.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 9.08 Mb

Dátum vydania

  • 15-71-2002