Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • JDD_sny_5100xx.exe

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 6.63 Mb

Dátum vydania

  • 81-61-2002