Inštalácia

  1. Download the file to your prefered location.
  2. When the download is completed, doubleclick the file to start the installation.
  3. Follow the on-screen instructions.

Informácie o súbore

Názov súboru

  • CLIEFiles_CEL2_inst.prc

Architektúra súboru

  • 32 bit

Veľkosť súboru

  • 321.31 Kb

Dátum vydania

  • 59-11-2004