Relevantné modely

Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely TV prijímačov:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho TV prijímača.

 • Dátum vydania: 12/11/2013
 • Názov: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Výhody a vylepšenia:
  • Opraví sa zobrazenie času v informačnom okne
 • Obmedzenia: určené iba na používanie s TV prijímačmi predávanými v Európe. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model TV prijímača Bravia, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite TV prijímač a stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači zobrazte ponuku.
 2. Prejdite na kategóriu Settings (Nastavenia) a vyberte ju.
 3. Prejdite na kategóriu Set-up (Nastavenie) a vyberte ju.
 4. Prejdite na položku Product Support (Podpora produktu) a vyberte ju.
 5. Číslo verzie je zobrazené v spodnom riadku.
 6. Overte číslo verzie.
 7. Ak je číslo verzie zobrazené v spodnom riadku 6.014.000 , TV prijímač bol správne aktualizovaný.

Inštalácia

Ak chcete aktualizovať firmvér TV prijímača, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov. Po aktualizácii ostanú osobné nastavenia vášho TV prijímača nezmenené.

Čo budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • USB kľúč,
 • kompatibilný TV prijímač.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie TV prijímač nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Prevzatie súboru aktualizácie

Pred inštaláciou je potrebné aktualizáciu prevziať z internetu a uložiť na USB kľúč.

 1. Prečítajte si a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami uvedenými nižšie a kliknite na tlačidlo Prevziať súbor.
 2. Po zobrazení výzvy uložte súbor na pracovnú plochu. Po dokončení preberania aktualizácie skontrolujte, či je veľkosť súboru 12,725,301 bajtov. Veľkosť zistíte tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, vyberiete možnosť Vlastnosti a na karte Všeobecné skontrolujete veľkosť.
 3. Otvorte program Windows Prieskumník, vyhľadajte prevzatý súbor sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip a rozbaľte ho. Na lokálnej diskovej jednotke sa vytvorí priečinok s názvom sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.
 4. Otvorte priečinok a vyhľadajte súbor s názvom: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Priečinok skopírujte na USB kľúč.

Dôležité poznámky

 • Pred prekopírovaním súboru aktualizácie je potrebné preformátovať úložné zariadenie USB na systém súborov FAT32.
 • Uistite sa, že na zariadení USB je dostatok voľného miesta.
 • Ak premenujete súbor, aktualizácia sa nevykoná.

Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie môžete vykonať inštaláciu aktualizácie v TV prijímači. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov.

 1. Zapnite TV prijímač.
 2. Pripojte zariadenie USB so súborom aktualizácie do slotu USB na TV prijímači. 3. Vypnite TV prijímač stlačením tlačidla POWER na TV prijímači alebo odpojte napájací kábel.
 4. Počkajte, kým sa TV prijímač zapne (5 sekúnd).
 5. Znova stlačte tlačidlo POWER alebo znova pripojte napájací kábel. - Počas inštalácie firmvéru neodpájajte úložné zariadenie USB, nevypínajte TV prijímač ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky.
  1. Aktualizácia sa spustí a potrvá 1 až 2 minúty. Jej priebeh budú indikovať dve blikajúce kontrolky LED: oranžová (kontrolka LED časovača) a červená (pohotovostný režim).  2. Aktualizácia sa dokončí.
  3. Znovu zasvieti jedna zelená kontrolka LED a TV prijímač sa automaticky zapne.
 6. Po niekoľkých minútach sa TV prijímač vypne a znova zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
 7. Odpojte zariadenie USB od TV prijímača.- Aktualizácia je týmto dokončená.
 8. Úspešnosť aktualizácie skontrolujte podľa pokynov v časti Potrebujem aktualizáciu? - Ak je číslo verzie 6.014.000, TV prijímač bol aktualizovaný správne.

Poznámka: Ak sa aktualizácia nedokončí a indikátor PIC OFF/TIMER (Vypnutý obraz/časovač) bliká naoranžovo, červeno a zeleno, pokúste sa problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Overte, či zariadenie USB funguje správne a znova vykonajte "Prevzatie a prenos" súboru.
 2. Stlačením tlačidla POWER na TV prijímači vypnite TV prijímač.
 3. Opätovným stlačením tlačidla POWER na TV prijímači TV prijímač zapnite.
 4. Znova vykonajte postup "Aktualizácia softvéru".

Otázky a odpovede

Potrebujete viac informácií? Pozrite si Najčastejšie otázky týkajúce sa aktualizácie firmvéru cez internet

Najčastejšie otázky a riešenie problémov

Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

Môžem nainštalovať staršiu verziu firmvéru?
Za účelom zabezpečenia optimálneho výkonu TV prijímača nie je inštalácia staršieho firmvéru možná.

TV prijímač sa počas aktualizácie vypne
Reštartovanie TV prijímača počas aktualizácie je bežné. Počas inštalácie nového firmvéru trvá reštartovanie TV prijímača dlhší čas.

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru TV prijímača pomocou internetu.

Indikátory PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUTÝ/ČASOVAČ), STANDBY (ÚSPORNÝ REŽIM) a POWER (NAPÁJANIE) bliká naoranžovo, načerveno a nazeleno. Pokračujte nasledujúcim postupom:

 1. Overte, či vaše zariadenie USB funguje správne a znova uskutočnite proces preberania.
 2. Vypnite TV prijímač stlačením tlačidlaPOWER (Napájanie) na TV prijímači.
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER (Napájanie) a zopakujte celý proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite