Informácie o súbore na stiahnutie

 • Dátum vydania: 05/04/2013
 • Názov: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Výhody a vylepšenia: Tento softvér odstráni nepotrebnú časť nápisu, ktorý sa zobrazí pri zmene programu.
 • Obmedzenia: určený iba pre používanie s televízormi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Aby ste zabránili poškodeniu vášho televízora, pozorne si prečítajte uvedené pokyny.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.

Inštalácia

 1. Pred prevzatím súboru je potrebné odsúhlasiť podmienky zrieknutia sa zodpovednosti nižšie.
  • Pred prevzatím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si starostlivo prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nesprávnu činnosť televízora alebo jeho poškodenie, ktoré si bude vyžadovať opravu.
  • Po prijatí podmienok zrieknutia sa zodpovednosti uložte súbor aktualizácie sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg na pracovnú plochu počítača.

 2. Po ukončení preberania skontrolujte, či je veľkosť súboru 6,224,584 bytov.
  • Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, vyberte "Vlastnosti" a skontrolujte, či sa na karte "Všeobecné" zobrazuje správny údaj o veľkosti:  • Ak sú údaje o veľkosti stiahnutého súboru odlišné, vymažte súbor, vyčistite vyrovnávaciu pamäť internetového prehliadača a stiahnite súbor znovu.
 3. Otvorte Windows Prieskumník.
  • Prekopírujte súbor sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg do koreňového priečinka úložného zariadenia USB.

 4. Dôležité poznámky:
  • Pred prekopírovaním súboru aktualizácie musíte naformátovať úložné zariadenie USB na systém súborov FAT32.
  • Uistite sa, že na zariadení USB je dostatok voľného miesta.
  • Ak premenujete súbor, aktualizácia sa nevykoná.

Postup pri aktualizácii firmvéru

 1. Zapnite televízor.

 2. Pripojte zariadenie USB s aktualizačným súborom "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" do zásuvky USB televízora. 3. Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo "HOME [DOMOV]".

 4. Vyberte možnosť "Settings [Nastavenia]" --> "Set up [Nastaviť]" --> "USB System Update [Aktualizácia systému cez USB]".

 5. Po otázke "Do you want to start system update now? [Chcete spustiť aktualizáciu systému?]" stlačte tlačidlo [OK].

 6. Na chvíľu sa objaví správa "Scanning [Skenovanie]"

 7. Potom sa objaví nasledujúca správa. Potvrďte ju tlačidlom [OK]. 8. Aktualizácia sa spustí a potrvá 1 až 2 minúty a jej priebeh bude vyjadrený indikátorom priebehu na obrazovke a dvomi blikajúcimi diódami LED.

 9. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca správa: 10. Znovu zasvieti jedna zelená dióda LED a televízor sa automaticky spustí.

 11. Odpojte USB zariadenie.

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  1. Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa Menu.
  2. Vyhľadajte možnosť "Settings" (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  3. Vyhľadajte možnosť "Set-up" (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  4. Vyhľadajte položku „Product Support [Podpora produktu]“ a vyberte ju.
  5. Číslo verzie je zobrazené v spodnom riadku.
  6. Overte číslo verzie.
  7. Ak je číslo verzie zobrazené v spodnom riadku 4.09.xxx* , televízor bol správne aktualizovaný.

   * Údaje "xxx" slúžia na interné účely. Nemajú vplyv na výkon televízora.

Otázky a odpovede

Indikátor PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUTÝ/ČASOVAČ), STANDBY (ÚSPORNÝ) a POWER (NAPÁJANIE) bliká žltou, červenou a zelenou. Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB plne funkčné a zopakujte celý postup preberania súboru.
 2. Vypnite televízor tlačidlom POWER (NAPÁJANIE).
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE) a zopakujte celý proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite