Informácie o súbore na stiahnutie

Aktualizácia je jednoduchá a najnovšia verzia firmvéru vám umožní ešte komplexnejšie využívanie vášho televízora.

 • Dátum vydania: 05/04/2013
 • Názov: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Vzťahuje sa na nasledujúce modely:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Výhody a vylepšenia: Tento softvér odstráni nepotrebnú časť nápisu, ktorý sa zobrazí pri zmene programu.
 • Obmedzenia: určený iba pre používanie s televízormi predávanými v rámci Európy. Nie všetky modely sa predávajú vo všetkých krajinách.

Systémové požiadavky

Ak vlastníte nový model televízora Bravia, pravdepodobne už máte nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.

Ak si nie ste istí, skontrolovať verziu firmvéru je jednoduché:

 1. Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa Menu.
 2. Vyhľadajte možnosť "Settings" (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
 3. Vyhľadajte možnosť "Set-up" (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
 4. Vyhľadajte položku „Product Support [Podpora produktu]“ a vyberte ju.
 5. Číslo verzie je zobrazené v spodnom riadku.
 6. Overte číslo verzie.
 7. Ak je číslo verzie zobrazené v spodnom riadku 4.03 , televízor bol správne aktualizovaný.

Inštalácia

Ak chcete aktualizovať firmvér vášho televízora, postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie. Po aktualizácii ostanú osobné nastavenia vášho televízora nezmenené.

Budete potrebovať:

 • počítač s prístupom na internet,
 • USB kľúč,
 • kompatibilný televízor.

Spôsob zabezpečenia bezproblémového priebehu aktualizácie

Aktualizácia je zvyčajne veľmi jednoduchá. Nižšie je uvedený spôsob, ktorý vám pomôže zabezpečiť, aby aktualizácia už pri prvom pokuse prebehla správne:

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že televízor nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá okrem tlačidiel uvedených v pokynoch.
 1. Prečítajte si a akceptujte zmluvné podmienky uvedené nižšie a kliknite na odkaz prevziať súbor.
 2. Po výzve uložte súbor na vašu pracovnú plochu. Po dokončení preberania skontrolujte, či je veľkosť súboru 12,860,263 bajtov. Veľkosť zistíte tak, že pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, vyberiete možnosť Vlastnosti a veľkosť skontrolujete na karte Všeobecné.
 3. Otvorte program Windows Explorer [Prieskumník], vyhľadajte prevzatý súbor sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, a rozbaľte ho. Na vašej lokálnej diskovej jednotke sa vytvorí priečinok s názvom sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.
 4. Otvorte priečinok a lokalizujte súbor s názvom: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Priečinok skopírujte na USB kľúč.

Prevzatie súboru aktualizácie

Pred inštaláciou musíte aktualizáciu prevziať z internetu a uložiť na USB kľúč.

Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie môžete vykonať inštaláciu aktualizácie na vašom televízore. Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie.

 1. Zapnite televízor.
 2. Pripojte zariadenie USB s aktualizačným súborom "sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg " do zásuvky USB televízora. 3. Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo "HOME [DOMOV]".
 4. Vyberte možnosť "Settings [Nastavenia]" --> "Set up [Nastaviť]" --> "USB System Update [Aktualizácia systému cez USB]".
 5. Po otázke "Do you want to start system update now? [Chcete spustiť aktualizáciu systému?]" stlačte tlačidlo [OK].
 6. Na chvíľu sa objaví správa "Scanning [Skenovanie]"
 7. Potom sa objaví nasledujúca správa. Potvrďte ju tlačidlom [OK]. 8. Aktualizácia sa spustí a potrvá 1 až 2 minúty a jej priebeh bude vyjadrený indikátorom priebehu na obrazovke a dvomi blikajúcimi diódami LED (oranžovej a červenej farby).

 9. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca správa: 10. Znovu zasvieti jedna zelená dióda LED a televízor sa automaticky spustí.
 11. Odpojte USB zariadenie.
 12. Úspešnosť aktualizácie skontrolujte podľa pokynov v časti Musím aktualizovať? - Ak je číslo verzie 4.03, televízor bol správne aktualizovaný.

Otázky a odpovede

Potrebujete viac informácií? Pozrite si Najčastejšie otázky o aktualizácii firmvéru cez internet

Najčastejšie otázky a riešenie problémov

Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.

Môžem si nainštalovať staršiu verziu firmvéru?
Aby sa zabezpečil optimálny výkon vášho televízora, nie je inštalácia staršieho firmvéru možná.

Môže dôjsť počas aktualizácie k vypnutiu televízora?
Počas aktualizácie sa televízor reštartuje, je to obvyklý proces. Počas inštalácie nového firmvéru trvá reštartovanie televízora dlhší čas.

Riešenie problémov aktualizácie firmvéru vášho televízora pomocou internetu.

Indikátor PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUTÝ/ČASOVAČ), STANDBY (ÚSPORNÝ) a POWER (NAPÁJANIE) bliká žltou, červenou a zelenou. Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB plne funkčné a zopakujte celý postup preberania súboru.
 2. Vypnite televízor tlačidlom POWER (NAPÁJANIE).
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE) a zopakujte celý proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite