Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (04/07/2011)

Tento súbor slúži na aktualizáciu firmvéru televízora na verziu 1.11 a poskytuje nasledujúce výhody:

Zlepšenia v tejto verzii

 • Tento softvér zlepšuje výkon televízora a zlepšuje príjem niektorých regionálnych služieb.

Príslušné modely

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Upozornenie

 • Postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie, takže váš televízor nebude správne reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Nevypínajte televízor ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Prerušenie napájania počas inštalácie môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie, takže váš televízor nebude reagovať správne alebo bude vyžadovať opravu.
 • Skontrolujte, či idete prevziať aktualizáciu firmvéru, ktorá je určená pre váš televízor - skontrolujte označenie krajiny navrchu tejto stránky. Firmvér televízora môže byť pre jednotlivé krajiny odlišný.

Najčastejšie otázky

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  1. Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa Menu.
  2. Vyhľadajte možnosť "Settings" (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  3. Vyhľadajte možnosť "Set-up" (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  4. Vyhľadajte možnosť "Product information" (Informácie o produkte) a vyberte ju tlačidlom OK.
 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  • Všetky užívateľské nastavenia zostanú zachované.
 • Môžem si nainštalovať staršiu verziu firmvéru?
  • Inštalácia staršieho firmvéru nie je podporovaná, aby sa zaistila optimálna funkčnosť vášho televízora.
 • Vypína sa televízor počas aktualizácie?
  • Počas aktualizácie sa televízor reštartuje, je to obvyklý proces. Reštartovanie televízora môže trvať o niečo dlhšie ako obvykle, pretože sa doň inštaluje nový firmvér.

Inštalácia

 1. Pred prevzatím súboru je potrebné odsúhlasiť podmienky zrieknutia sa zodpovednosti nižšie.
  • Pred prevzatím a nainštalovaním akýchkoľvek súborov si starostlivo prečítajte všetky informácie. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nesprávnu činnosť televízora alebo jeho poškodenie, ktoré si bude vyžadovať opravu.
  • Po prijatí podmienok zrieknutia sa zodpovednosti uložte súbor aktualizácie sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg na pracovnú plochu počítača.

 2. Po ukončení preberania skontrolujte, či je veľkosť súboru 6 263 184 bytov.
  • Kliknite na súbor pravým tlačidlom myši, vyberte "Vlastnosti" a skontrolujte, či sa na karte "Všeobecné" zobrazuje správny údaj o veľkosti:  • Ak sú údaje o veľkosti stiahnutého súboru odlišné, vymažte súbor, vyčistite vyrovnávaciu pamäť internetového prehliadača a stiahnite súbor znovu.
 3. Otvorte Windows Prieskumník.
  • Prekopírujte súbor sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg do koreňového priečinka úložného zariadenia USB.

 4. Dôležité poznámky:
  • Pred prekopírovaním súboru aktualizácie musíte naformátovať úložné zariadenie USB na systém súborov FAT32.
  • Uistite sa, že na zariadení USB je dostatok voľného miesta.
  • Ak premenujete súbor, aktualizácia sa nevykoná.

Postup pri aktualizácii firmvéru

 1. Zapnite televízor.

 2. Pripojte zariadenie USB s aktualizačným súborom "sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg" do zásuvky USB televízora. 3. Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo "MENU".

 4. Vyberte možnosť "Settings [Nastavenia]" --> "Set up [Nastaviť]" --> "USB System Update [Aktualizácia systému cez USB]".

 5. Po otázke "Do you want to start system update now? [Chcete spustiť aktualizáciu systému?]" stlačte tlačidlo [OK].

 6. Na chvíľu sa objaví správa "Scanning [Skenovanie]"

 7. Potom sa objaví nasledujúca správa. Potvrďte ju tlačidlom [OK]. 8. Aktualizácia sa spustí a potrvá 1 až 2 minúty a jej priebeh bude vyjadrený indikátorom priebehu na obrazovke a dvomi blikajúcimi diódami LED.

 9. Po dokončení aktualizácie sa zobrazí nasledujúca správa: 10. Znovu zasvieti jedna zelená dióda LED a televízor sa automaticky spustí.

 11. Odpojte USB zariadenie.

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  1. Zapnite televízor, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a zobrazí sa Menu.
  2. Vyhľadajte možnosť "Settings" (Nastavenia) a vyberte ju tlačidlom OK.
  3. Vyhľadajte možnosť "Set-up" (Nastavenie) a vyberte ju tlačidlom OK.
  4. Vyhľadajte možnosť "Product information" (Informácie o produkte) a vyberte ju tlačidlom OK.
  5. Overte číslo verzie.
  6. Ak je číslo verzie zobrazené v spodnom riadku 1.11.xxx* , televízor bol správne aktualizovaný.

   * Údaje "xxx" slúžia na interné účely. Nemajú vplyv na výkon televízora.

Indikátor PIC OFF/TIMER (OBRAZ VYPNUTÝ/ČASOVAČ), STANDBY (ÚSPORNÝ) a POWER (NAPÁJANIE) bliká žltou, červenou a zelenou. Postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB plne funkčné a zopakujte celý postup preberania súboru.
 2. Vypnite televízor tlačidlom POWER (NAPÁJANIE).
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER (NAPÁJANIE) a zopakujte celý proces inštalácie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Veľkosť súboru

 • -
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite