Informácie o súbore na stiahnutie

O tejto aktualizácii (26/05/2011)

Tento súbor slúži na aktualizáciu firmvéru k vášmu televízoru na verziu SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 a poskytuje tieto výhody:

Zlepšenia v tejto verzii

 • Zvýšte si celkovú výkonnosť a stabilitu

Kompatibilné modely

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Upozornenie

 • Pri aktualizácii postupujte presne podľa pokynov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie, takže váš televízor nebude správne reagovať alebo si bude vyžadovať opravu.
 • Televízor nevypínajte ani ho neodpájajte z elektrickej zásuvky. Prerušenie napájania počas inštalácie môže spôsobiť prerušenie procesu aktualizácie, takže váš televízor nebude správne reagovať alebo si bude vyžadovať opravu.
 • Overením označenia krajiny uvedeného vo vrchnej časti tejto strany sa uistite, že sa chystáte prevziať aktualizáciu firmvéru televízora, ktorá zodpovedá vášmu televízoru. Firmvér televízora sa môže v závislosti od každej krajiny líšiť.

Najčastejšie otázky

 • Ako zistím verziu firmvéru televízora?
  1. Zapnite televízor a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU [DOMOV]. Zobrazí sa ponuka Home [Domovská stránka].
  2. Prejdite na možnosť „Settings [Nastavenia]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte.
  3. Prejdite na možnosť „Options [Možnosti]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte.
  4. Prejdite na možnosť „Product Support [Podpora produktov]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte
  5. Číslo verzie je zobrazené v spodnom riadku.
 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  • Všetky používateľské nastavenia zostanú zachované.
 • Môže dôjsť počas aktualizácie k vypnutiu televízora?
  • Počas aktualizácie sa televízor reštartuje, je to obvyklý proces. Reštartovanie televízora môže trvať o niečo dlhšie ako obvykle, pretože sa doň inštaluje nový firmvér.

Inštalácia

 1. Skôr než prevezmete súbor aktualizácie, je potrebné, aby ste súhlasili s nižšie uvedenými podmienkami.

 2. Po prijatí podmienok si súbor aktualizácie uložte na pracovnú plochu počítača.

  Po ukončení preberania skontrolujte, či veľkosť súboru je 7,693,312 bajtov.
  Pravým tlačidlo myši kliknite na súbor, vyberte položku „Vlastnosti“ a overte, že sa na karte „Všeobecné“ zobrazujú nasledujúce informácie o veľkosti:


  Ak sú informácie o veľkosti prebratého súboru odlišné, súbor vymažte, vyčistite pamäť internetového prehliadača a súbor prevezmite znovu.

 3. Otvorte program Windows Explorer [Prieskumník], vyhľadajte prevzatý súbor „AP.bin“ a skopírujte ho do koreňového priečinka vášho zariadenia USB

 4. Dôležité poznámky:
  • Uistite sa, že máte vo svojom zariadení USB dostatok voľného miesta.

Postup pri aktualizácii firmvéru

Aktualizácia firmvéru môže trvať až 5 minút. Pred aktualizáciou firmvéru k vášmu televízoru si najprv prečítajte všetky pokyny.

 1. Zapnite televízor.

 2. Zariadenie USB obsahujúce priečinok „AP.bin“, pripojte do zásuvky USB, ktorá sa nachádza televízora.

 3. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači Remote Commander a uistite sa, že sa zobrazí ponuka Home [Domov] televízora

 4. Pomocou diaľkového ovládača Remote Commander vyhľadajte možnosť „Settings [Nastavenia]“ a stlačte tlačidlo OK. Potom vyhľadajte možnosť „Options [Možnosti]“, stlačte tlačidlo OK, vyhľadajte možnosť „USB Software Update [Aktualizácia softvéru USB]“ a stlačte tlačidlo OK

 5. Po dokončení aktualizácie firmvéru sa na obrazovke televízora zobrazí nasledujúca správa: „Please remove USB device and wait for rebooting [Odstráňte zariadenie USB a počkajte, kým sa počítač reštartuje]“.

 6. Odstráňte zariadenie USB zo zásuvky USB a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa indikátor STANDBY [POHOTOVOSTNÝ REŽIM] rozsvieti načerveno.

 7. Odpojte televízor z elektrickej zásuvky, počkajte po dobu mininálne päť sekúnd a znovu ho pripojte.

 8. Ako skontrolovať verziu firmvéru televízora:
  • Zapnite televízor a na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU [DOMOV]. Zobrazí sa ponuka Home [Domovská stránka].
  • Prejdite na možnosť „Settings [Nastavenia]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte
  • Prejdite na možnosť „Options [Možnosti]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte.
  • Prejdite na možnosť „Product Support [Podpora produktov]“ a stlačením tlačidla OK ju vyberte.
  • Číslo verzie je zobrazené v spodnom riadku.
  • Overte číslo verzie.
  • Ak je číslo verzie v prvom riadku SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, aktualizácia televízora bola úspešná.

Aktualizácia firmvéru zlyhala.

Pokračujte nasledujúcim postupom:

 1. Skontrolujte, či je vaše zariadenie USB plne funkčné a celý postup preberania súboru zopakujte.
 2. Televízor vypnite stlačením tlačidla POWER [NAPÁJANIE].
 3. Opäť stlačte tlačidlo POWER [NAPÁJANIE] a zopakujte celý proces inštalácie.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • AP.bin

Veľkosť súboru

 • 7.34 Mb
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite