Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WH-1000XM4

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje chybu, pri ktorej nie je možné slúchadlá spárovať na počítači so systémom Windows

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Opravuje sa problém, keď sú súčasne pripojené dve zariadenia Bluetooth, a pripojené zariadenia sa opakovane odpájajú a znova pripájajú
 • Zlepšuje všeobecný výkon slúchadiel

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie „Sony | Headphones Connect“
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 2.0.7 pre modely WH-1000XM4

Verzia súboru

 • Verzia 2.0.7

Dátum vydania

 • 05-11-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Verziu firmvéru si môžete overiť nasledujúcim spôsobom.

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.

  POZNÁMKA: Zariadenie zobrazené na obrazovke závisí od pripojeného zariadenia.
 4. Vyberte verziu zariadenia zobrazenú v ponuke. Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Počas preberania aktualizácií, prenosu údajov alebo aktualizácií nenabíjajte batériu ani nevypínajte slúchadlá. Mohlo by to spôsobiť nepoužiteľnosť slúchadiel.
 • Aktualizáciu nevykonávajte na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad: vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi alebo v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá) sú úplne nabité.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android alebo iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.
 • Pri aktualizácii so zloženými slúchadlami vyberte možnosť „Do not turn off“ (Nevypnúť) vo funkcii „Auto power off function“ (Funkcia automatického vypnutia) aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Ak je zvolená možnosť “Off when headphones are taken off” (Vypnúť, keď sú slúchadlá zložené), slúchadlá sa automaticky vypnú zhruba po 15 minútach a preruší sa aj prenos údajov súboru aktualizácie. V takom prípade sa pri ďalšom zapnutí slúchadiel a opätovnom pripojení rozhrania Bluetooth obnoví prenos údajov od posledného ukončenia. Ak ste zmenili nastavenia pre túto aktualizáciu, po dokončení tejto aktualizácie obnovte nastavenia.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Proces aktualizácie potrvá približne 40 minút. Veľkosť súboru je asi 4,0 MB.
 • Pre zariadenie so systémom iOS sa uistite, že ste pred dátumom aktualizácie vypli funkciu „Google Assistant“.
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

 • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
 • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
  • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie slúchadiel k zariadeniu so systémom Android.
  • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte model slúchadiel.
 3. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
 4. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa „Headphone update is available“ (K dispozícii je aktualizácia slúchadiel) a môžete stlačiť možnosť „More Info“ (Bližšie informácie).
 5. Overte, či sa zobrazuje „verzia 2.0.7“ a stlačením tlačidla OK spustite aktualizáciu.
 6. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  POZNÁMKA: Ak sa zobrazí správa [Bluetooth Pairing Request] (Požiadavka na párovanie cez rozhranie Bluetooth), stlačte možnosť Pair (Párovať). Aktualizácia sa obnoví. (Iba pre zariadenia so systémom iOS)
 7. Spustí sa prenos. Po dokončení preberania sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 8. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka. To potrvá približne jednu minútu.
  POZNÁMKA: Počas preberania aktualizácií, prenosu údajov alebo aktualizácií nenabíjajte batériu ani nevypínajte slúchadlá. Mohlo by to spôsobiť nepoužiteľnosť slúchadiel. Ak sa zobrazí hlásenie o odpojení, počkajte, kým nedôjde k automatickému opätovnému pripojeniu.
 9. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.
  POZNÁMKA: Ak sa obrazovka nezobrazí, v nasledujúcom kroku skontrolujte, či prebehla inovácia verzie.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).

Ak je v položke Verzia firmvéru zobrazí „2.0.7“, aktualizácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte slúchadlá (vypnite a znova zapnite).
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 2.0.7, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite