Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7SM3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje chybu, kde prenos FTP mohol zlyhať, keď sa používal s niektorými konverznými adaptérmi USB-LAN
  Poznámka: Nezaručuje sa, že všetky konverzné adaptéry USB-LAN budú fungovať správne
 • Vylepšená stabilita pripojenia vo funkcii „USB tethering“ pri používaní so zariadením iPhone
  Poznámky:
  • Momentálne funkcia „USB tethering“ nepodporuje iOS 14
  • Odporúčame používať smartfón a kábel USB, ktorý podporuje USB-PD (USB Power Delivery)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7SM3 ver. 1.02 (Windows)

Verzia súboru

 • 1.02

Veľkosť súboru

 • 572 MB (599,825,616 bajtov)

Dátum vydania

 • 29-10-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 1.02, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia)→ Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s nasledovnými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Počítačový hardvér

Táto aktualizácia systémového softvéru vyžaduje nasledovný hardvér:
 • Miesto na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 600 MB alebo viac
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania kamery
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac.
   Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu.
 • Kábel USB Type-C dodávaný s fotoaparátom.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte k iným zariadeniam okrem počítača.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Súbor [Update_ILCE7SM3V102.exe] sa začne preberať.
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.
  Poznámka: Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7SM3V102.exe]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → USB → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor).
  Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Mass Storage
 6. Keď pripojíte fotoaparát k počítaču pomocou dodaného USB kábla, na displeji LCD sa zobrazí „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od „Kroku 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
 7. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Poznámka: Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver.1.01“, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.02 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť), vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru – aktuálna verzia

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.
 8. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
  Automatické obnovenie fotoaparátu
 9. Po automatickom obnovení sa spustí aktualizácia a zobrazí sa indikátor priebehu.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Poznámka: Aktualizácia potrvá približne 10 minút.
  Indikátor priebehu aktualizácie
 10. Po skončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje.
 11. Keď sa displej LCD znova rozsvieti, kliknite na tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)

  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup (Nastavenie) → Setup Option (Možnosť nastavenia)→ Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktuálna verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí

Ak obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 10 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite