Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely televízorov:

 • KD-85XH9096
 • KD-75XH9005
 • KD-75XH9288
 • KD-75XH9299
 • KD-75XH9096
 • KD-65XH9005
 • KD-65XH9288
 • KD-65XH9299
 • KD-65XH9077
 • KD-55XH9005
 • KD-55XH9288
 • KD-55XH9299
 • KD-65XH9096
 • KD-75XH9296
 • KD-55XH9296
 • KD-65XH9296
 • KD-55XH9096
 • KD-55XH9077

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Predstavuje aplikáciu Apple TV.
 • Umožňuje podporu signálu 4k120 Hz pre systém PS5™.
 • Umožňuje podporu eARC.
 • Predstavuje novú funkciu rodičovskej kontroly, ktorá dokáže obmedziť čas sledovania.
 • Rieši problém, pri ktorom sa po zmene poradia kanálov kanály sami prepínajú.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Zlepšuje všeobecný výkon televízora

Obmedzenia

 • Určené iba na používanie s televízormi predávanými v Európe. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Príprava

Video sprievodca: Aktualizácia televízora

Skontrolujte verziu softvéru

Váš softvér už môže byť aktuálny. Ak si nie ste istí, verziu softvéru jednoducho skontrolujete podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Na televíznej obrazovke sa pod názvom modelu zobrazuje číslo verzie softvéru.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Verzia softvéru: PKG-xxxxxxxx

Ak je číslo verzie „PKG6.0384.xxxx" alebo vyššie, už máte najnovšiu verziu softvéru a aktualizácia nie je potrebná.

Existujú 2 spôsoby, ako aktualizovať firmvér televízora BRAVIA:

 • Použitie funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ (nenáročné):
  POZNÁMKA:Váš televízor môže zobrazovať hlásenie „Softvér je aktuálny“, aj keď jeho novšia verzia nie je nainštalovaná. Vydania aktualizácií Automatického preberania softvéru sú odstupňované a nemusia byť okamžite k dispozícii. Skúste to znova neskôr. Ak chcete vykonať aktualizáciu teraz, postupujte podľa pokynov na prevzatie a inštaláciu aktualizácie softvéru pomocou jednotky USB flash.
 • Použitie jednotky USB flash
Použitie funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“ (nenáročné):
Spoločnosť Sony poskytuje aktualizácie softvéru, aby zlepšila funkčnosť a poskytla používateľom najlepší možný dojem z používania televízora. Najjednoduchší spôsob, ako získavať aktualizácie softvéru, je použitie funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“. Toto nastavenie je predvolene zapnuté.
Ak ste povolili nižšie uvedené „Automatické vyhľadanie aktualizácie“, automaticky dostanete upozornenie na aktualizáciu televízora.
 1. Stlačte tlačidlo [HELP] na diaľkovom ovládači.
 2. Vyberte položku [Aktualizácia systémového softvéru].
 3. Vyberte položku [Automatically check for update] (Automatické vyhľadanie aktualizácie).

Nová aktualizácia firmvéru sa bude postupne rozširovať na všetky televízory pripojené k internetu v priebehu niekoľkých týždňov po jej vydaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:Nasledujúce časti Systémové požiadavky, Informácie o súbore, Prevzatie a Inštalácia sa vzťahujú na proces aktualizácie prostredníctvom jednotky USB flash. Ak ste vykonali aktualizáciu pomocou funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“, môžete ich ignorovať.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalitepodpory spoločnosti Sony.

Použitie jednotky USB flash:

Softvér môžete aktualizovať aj použitím jednotky USB flash. Ak na televízore nemáte nastavené pripojenie k internetu alebo ak nemáte záujem čakať na aktualizáciu prostredníctvom funkcie „Automatické vyhľadanie aktualizácie“, pokúste sa aktualizáciu prevziať a vykonať použitím jednotky USB flash podľa nasledujúcich pokynov.

Systémové požiadavky

Budete potrebovať

 • počítač s prístupom na internet,
 • jednotku USB flash
  * Televízor môžete aktualizovať, aj keď sa na jednotke USB flash nachádzajú ďalšie súbory.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru televízora na verziu 6.0384

Názov súboru .zip

 • sony_atvotafull_2020_1600384100_eua_auth.zip

Verzia súboru

 • 6.0384

Veľkosť súboru

 • 1 443 121 696 bajtov

Dátum vydania

 • 14-10-2020

Prevzatie

Dôležité upozornenie

 • Pozorne si prečítajte pokyny, pretože sa môže stať, že TV prijímač nebude reagovať alebo bude vyžadovať opravu.
 • Počas aktualizácie televízor nevypínajte ani neodpájajte z elektrickej siete.
 • Nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch.
 • Pred spustením aktualizácie firmvéru zastavte akékoľvek nahrávanie (len rekordéry s pevným diskom USB).

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

Pred inštaláciou aktualizácie je potrebné ju najskôr prevziať z internetu a uložiť do jednotky USB flash.

 1. Prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
  1. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v hornej časti stránky, prečítajte si zmluvné podmienky a vyjadrite s nimi súhlas.
  2. Kliknite na tlačidlo [Prevziať] v dolnej časti stránky a prevezmite súbor aktualizácie do počítača.
 2. Overte si názov a veľkosť prevzatého súboru.
  1. Prejdite do adresára, do ktorého bol súbor prevzatý.
  2. Overte, či veľkosť súboru „sony_atvotafull_2020_1600384100_eua_auth.zip“ je „1 443 121 696" bajtov.
   POZNÁMKA: V počítačoch s operačným systémom Windows overte veľkosť na obrazovke Vlastnosti v položke Veľkosť, nie Veľkosť na disku.
 3. Rozbaľte prevzatý súbor.
  POZNÁMKA: Po rozbalení prevzatého súboru nájdete súbor „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16003841000052.zip".
 4. Vložte jednotku USB flash do počítača.
 5. Skopírujte alebo pomocou myši presuňte súbor „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16003841000052.zip“ do koreňového adresára zariadenia USB.
  POZNÁMKA: Koreňový adresár je prvý alebo najvyšší adresár zariadenia, ktorý obsahuje všetky ostatné priečinky.
 6. Vyberte jednotku USB flash z počítača a prejdite na ďalšiu časť.

Inštalácia

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

Po prevzatí súboru aktualizácie a príprave zariadenia USB môžete vykonať inštaláciu v televízore. Tento proces môže trvať až 10 minút a počas inštalácie sa televízor vypne a automaticky znovu zapne. Postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých krokov:

 1. Zapnite televízor.
 2. Uistite sa, že v televízore nie sú vložené žiadne zariadenia USB.
 3. Jednotku USB flash obsahujúcu súbor „sony_dtv0FA80A0CA0AC_00004100_16003841000052.zip" pripojte do portu USB na televízore.
  POZNÁMKA: Ak je televízor vybavený viacerými portmi USB, môžete použiť ľubovoľný z nich.
 4. Po rozpoznaní jednotky USB flash sa na televízore zobrazí viacero rôznych správ. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  POZNÁMKA: Ak sa správy nezobrazujú automaticky, skúste televízor vypnúť a znova zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
 5. Keď sa dokončí kopírovanie súboru z jednotky USB flash, spustí sa proces aktualizácie, indikátor napájania POWER na televízore začne blikať nabielo a na televízore sa zobrazí obrazovka priebehu aktualizácie.
 6. Televízor sa po niekoľkých minútach vypne a následne znovu zapne, aby sa dokončila aktualizácia.
  UPOZORNENIE: Počas procesu inštalácie softvéru nevykonávajte tieto kroky:
  • odpojenie zariadenia USB,
  • vypnutie televízora,
  • odpojenie televízora z elektrickej siete.
 7. Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky reštartuje.
 8. Opatrne vyberte zariadenie USB z otvoru USB.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, aby ste sa uistili, že aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.

 • Ak je číslo verzie „PKG6.0384.xxxx", softvér sa aktualizoval správne.
 • Ak číslo verzie nie je „PKG6.0384.xxxx“, aktualizáciu prevezmite a nainštalujte znova.

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky

 • Vymažú sa po aktualizácii moje osobné nastavenia?
  Nie, všetky osobné nastavenia ostanú zachované.
 • Môžem nainštalovať staršiu verziu softvéru?
  Nie. V záujme zabezpečenia optimálneho výkonu vášho televízora nie je inštalácia staršej verzie softvéru možná. Najnovšia verzia softvéru obsahuje všetky výhody a vylepšenia predchádzajúcich verzií.
 • Je bežné, ak sa televízor počas aktualizácie vypne a zapne?
  Áno, počas aktualizácie sa televízor reštartuje – je to bežný jav. Počas inštalácie nového softvéru trvá reštartovanie televízora dlhšie.

Čo robiť, ak mám problémy s aktualizáciou firmvéru televízora

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí správa „An error occurred during the software update“ (Počas aktualizácie softvéru sa vyskytla chyba) alebo „Software cannot be updated using this USB device“ (Softvér nie je možné aktualizovať pomocou tohto zariadenia USB), skúste problém vyriešiť podľa nasledujúceho postupu:

 1. Televízor vypnite stlačením tlačidla napájania [POWER] na televízore.
 2. Opäť stlačte tlačidlo napájania [POWER] a zopakujte celý proces inštalácie.

Ak sa na obrazovke televízora zobrazí hlásenie „No newer version of the TV software was found“ (Nenašla sa novšia verzia softvéru televízora), v televízore je už nainštalovaná najnovšia verzia softvéru, takže aktualizácia nie je potrebná.

POZNÁMKA: Ak sa pokúšate aktualizovať softvér prostredníctvom jednotky USB flash, skontrolujte nasledujúce.
 • Uistite sa, že vaša jednotka USB flash funguje správne.
 • Jednotka musí byť naformátovaná na formát FAT16, FAT32, exFAT alebo NTFS.
 • Aktualizácia môže zlyhať aj pri použití jednotky USB flash, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, v závislosti od veľkosti a štruktúry adresárov iných súborov na jednotke. Ak dôjde k zlyhaniu aktualizácie, vymažte ostatné súbory a skúste to znova iba so súborom aktualizácie uloženom na jednotke USB flash. Ak aktualizácia opätovne zlyhá, naformátujte jednotku USB flash na formát FAT32 a skúste to znova.

Ďalšie často kladené otázky o riešení problémov nájdete v časti Otázky a odpovede na lokalite podpory spoločnosti Sony.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite