Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Povoľuje súčasné fungovanie technológie DSEE HX a ekvalizéra
  Poznámka: Na súčasné používanie technológie DSEE HX a ekvalizéra budete musieť povoliť vlastné nastavenia v aplikácii Sony | Headphones Connect
 • Opravená chyba, pri ktorej sa nevyžiadane zobrazuje panel nastavenia zvuku
 • Opravená chyba, pri ktorej zvukové operácie nie sú správne aplikované, keď je hudba pozastavená

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
  POZNÁMKA: Ak používate systém iOS verzie13.1, vykonajte aktualizáciu použitím systému iOS verzie 13.2 alebo novšej.
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí byť nainštalovaná najnovšia verzia aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 2.0.2 pre modely WI-1000XM2/WH-H910N

Verzia súboru

 • Verzia 2.0.2

Dátum vydania

 • 30-09-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Pokiaľ má firmvér verziu „2.0.2“ alebo vyššiu, nemusíte vykonať aktualizáciu.
Ak si nie ste istí, stačí jednoducho skontrolovať, ktorú verziu firmvéru máte:

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.

  *Zariadenie zobrazené na obrazovke závisí od pripojeného zariadenia.
 4. Vyberte verziu zariadenia zobrazenú v ponuke. Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru.

Dôležité upozornenie

 • Počas preberania/prenosu údajov alebo aktualizácie NENABÍJAJTE BATÉRIU ani NEVYPÍNAJTE ZARIADENIE, môžete tým spôsobiť nepoužiteľnosť slúchadiel.
 • Zariadenie NEVYPÍNAJTE

  NEŤUKNITE na tlačidlo napájania na „Sony | Headphones Connect“.

 • Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
  - vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi
  - v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá) sú úplne nabité.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pre zariadenia so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 30 minút. Veľkosť súboru je okolo 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
  Pre zariadenia so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 30 minút. Veľkosť súboru je okolo 994 KB (WI-1000XM2), 984 KB (WH-H910N).
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.
 • Pokiaľ aktualizujete slúchadlá vtedy, keď nemajú vybavenie, nastavte funkciu „Automatic Power Off“ (Automatické vypnutie), čiže funkciu vypnutia v prípade, že chýba vybavenie, na „Sony | Headphones Connect“ na „Do not turn off“ (Nevypínať).
  *Ak ste nastavenia zmenili kvôli aktualizácii, nezabudnite po dokončení aktualizácie znova obnoviť nastavenia na pôvodné nastavenia.
 • Ak chcete aktualizovať tieto slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia iOS alebo zariadenia Android do slúchadiel.(Slúchadlá môžete normálne používať, zatiaľ čo prenos prebieha v pozadí, ale počas prenosu nie je možné používať asistenta Google.)
  • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
 • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
 • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie slúchadiel k zariadeniu so systémom Android.
  • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte model slúchadiel.
  • Keď je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ aktivované nastavenie „Automatic download of software“ (Automatické preberanie softvéru) (predvolené výrobné nastavenie), preberanie a prenos aktualizačného softvéru sa spustí automaticky.
   Prejdite na krok č. 6.
  • Ak nastavenie automatického prevzatia softvéru vypnete, aktualizačný softvér sa neprevezme a neprenesie automaticky.
   Proces vykonajte podľa kroku č. 4.
 3. Keď je nadviazané pripojenie a je k dispozícii aktualizácia, na obrazovke s hlásením „The latest headphones software is available“ (K dispozícii je najnovší softvér slúchadiel) stlačte možnosť „More info“ (Bližšie informácie).
 4. Skontrolujte, či sa na obrazovke „Update Software“ (Aktualizácia softvéru) zobrazuje „Version 2.0.2“ (Verzia 2.0.2) a stlačte tlačidlo „START“ (Spustiť).

  POZNÁMKA: Ak sa zobrazí hlásenie „Switching software transfer destination…“ (Prepínanie cieľa prenosu softvéru...), nerobte nič. Po niekoľkých sekundách sa znova zobrazí predchádzajúca obrazovka.
 5. Na obrazovke „Update the headphones software“ (Aktualizovať softvér slúchadiel) stlačte možnosť „More info“ (Bližšie informácie).
 6. Na obrazovke „Update Software“ (Aktualizácia softvéru) stlačte možnosť „START“ (Spustiť).
 7. Spustí sa proces aktualizácie, ktorého dokončenie môže trvať niekoľko minút.
  obrazovka priebehu
  POZNÁMKA: Počas aktualizácie sa slúchadlá automaticky vypnú a následne zapnú, pričom následne sa automaticky znova pripoja k zariadeniu so systémom Android alebo iOS cez rozhranie Bluetooth, aby dokončili aktualizáciu.
 8. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.

  POZNÁMKA: Ak sa obrazovka nezobrazí, skontrolujte, či sa zobrazuje verzia 2.0.2. Ak áno, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „2.0.2“, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte slúchadlá (vypnite a znova zapnite).
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 2.0.2, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite