Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-1000XM3

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Povoľuje súčasné fungovanie technológie DSEE HX a ekvalizéra
  Poznámka: Na súčasné používanie technológie DSEE HX a ekvalizéra budete musieť povoliť vlastné nastavenia v aplikácii Sony | Headphones Connect

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Opravuje problém, pri ktorom používanie hlasitosti nie je správne prevedené, keď je hudba pozastavená, dokonca ani pri používaní zo smartfónu
 • Opravuje problém, pri ktorom sa na niektorých smartfónoch neželane zobrazuje lišta nastavenia hlasitosti
 • Zlepšuje všeobecný výkon
 • Zlepšenie kvality telefonovania bez pomoci rúk
 • Pridáva podporu pre službu Amazon Alexa
 • Pridáva možnosť nastaviť hlasitosť pomocou dotykového snímača slúchadiel
 • Pridáva možnosť kontrolovať úroveň batérie nabíjacieho puzdra pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect
 • Zlepšuje možnosti pripojenia so systémom iOS
 • Zlepšuje iné funkcie
 • Zlepšuje pripojenie so systémom Windows 10 a rieši problém, keď sa v niektorých konkrétnych zostavách systému Windows 10 po spárovaní s technológiou Bluetooth neprehrával zvuk
 • Zlepšenie všeobecného výkonu a stability

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
  POZNÁMKA: Ak používate systém iOS verzie13.1, vykonajte aktualizáciu použitím systému iOS verzie 13.2 alebo novšej.
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie „Sony | Headphones Connect“
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 3.0.0 pre modely WF-1000XM3

Verzia súboru

 • Verzia 3.0.0

Dátum vydania

 • 30-09-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je verzia firmvéru vašich slúchadiel WF-1000XM3 „3.0.0“ alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá WF-1000X k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.
 4. Vyberte verziu zariadenia zobrazenú v ponuke. Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru modelu WF-1000XM3.

Dôležité upozornenie

 • Počas preberania/prenosu údajov/aktualizácie NESMIETE „vložiť hlavnú jednotku do nabíjačky batérie“ alebo zariadenie „vypnúť“, inak môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel.
 • Nastavenie funkcie na dotykový snímač sa môže zmeniť pri vykonávaní aktualizácie softvéru. V takom prípade použite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na opätovné priradenie funkcie dotykovému snímaču.
 • Zariadenie NEVYPÍNAJTE

  NEŤUKAJTE na tlačidlo(tlačidlo napájania).

  Ak sa pokúsite aktualizovať slúchadlá WF-1000XM3, ktoré nemáte na ušiach, zmeňte nastavenie „Automatic Power Off” (Automatické vypnutie).
  Ak je položka nastavená na možnosť „Off when headphones are taken off“ (Vypnúť, keď sú slúchadlá zložené), slúchadlá WF-1000XM3 sa automaticky vypnú zhruba po 5 minútach a prerušia prenos súboru aktualizácie. Keď následne slúchadlá WF-1000XM3 zapnete a znova pripojíte k rozhraniu Bluetooth, pozastavený prenos údajov sa spustí odznova.


  POZNÁMKA: Ak ste zmenili nastavenie, po skončení aktualizácie ho vráťte na možnosť „Off when headphones are taken off“ (Vypnúť, keď sú slúchadlá zložené).

 • Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
  - vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi
  - v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá WF-1000XM3) sú úplne nabité.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pre zariadenia so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 30 minút. (Veľkosť súboru je asi 998 KB)
  Pre zariadenia so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 30 minút. (Veľkosť súboru je asi 998 KB)
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.
 • Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu: ale keď je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ aktivované nastavenie „Automatic download of software“ (Automatické preberanie softvéru) (predvolené výrobné nastavenie), preberanie a prenos aktualizačného softvéru sa spustí automaticky.
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel. (Počas prenosu na pozadí môžete slúchadlá WF-1000XM3 štandardne používať. Funkciu Google Assistant však počas prenosu používať nemôžete.)
  • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
 • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
 • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie slúchadiel k zariadeniu so systémom Android.
  • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte model slúchadiel.
  POZNÁMKA: Skontrolujte, či sa pravá aj ľavá strana slúchadiel zobrazujú ako pripojené.
  • Keď je v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ aktivované nastavenie „Automatic download of software“ (Automatické preberanie softvéru) (predvolené výrobné nastavenie), preberanie a prenos aktualizačného softvéru sa spustí automaticky.
   Prejdite na krok č. 6.
  • Ak nastavenie automatického prevzatia softvéru vypnete, aktualizačný softvér sa neprevezme a neprenesie automaticky.
   Proces vykonajte podľa kroku č. 4.
 3. Keď je nadviazané pripojenie a je k dispozícii aktualizácia, na obrazovke s hlásením „The latest headphones software is available“ (K dispozícii je najnovší softvér slúchadiel) stlačte možnosť „More info“ (Bližšie informácie).
 4. Skontrolujte, či sa na obrazovke „Update Software“ (Aktualizácia softvéru) zobrazuje „Version 3.0.0“ (Verzia 3.0.0) a stlačte tlačidlo „START“ (Spustiť).

  POZNÁMKA: Ak sa zobrazí hlásenie „Switching software transfer destination…“ (Prepínanie cieľa prenosu softvéru...), nerobte nič. Po niekoľkých sekundách sa znova zobrazí predchádzajúca obrazovka.
 5. Na obrazovke „Update the headphones software“ (Aktualizovať softvér slúchadiel) stlačte možnosť „More info“ (Bližšie informácie).

  POZNÁMKA: Ak sa obrazovka nezobrazí, možnosť „Auto Power Off Function“ (Funkcia automatického vypnutia) je vypnutá.
  Zmeňte nastavenie „Auto power off function“ (Funkcia automatického vypnutia) na možnosť „Do not turn off“ (Nevypnúť).
 6. Na obrazovke „Update Software“ (Aktualizácia softvéru) stlačte možnosť „START“ (Spustiť).
 7. Spustí sa proces aktualizácie, ktorého dokončenie môže trvať niekoľko minút.
  Počas aktualizácie NESMIETE vložiť hlavnú jednotku do nabíjačky batérií, inak môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel.
  obrazovka priebehu
  POZNÁMKA: Počas aktualizácie sa slúchadlá automaticky vypnú a následne zapnú, pričom následne sa automaticky znova pripoja k zariadeniu so systémom Android alebo iOS cez rozhranie Bluetooth, aby dokončili aktualizáciu.
 8. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.

  POZNÁMKA: Ak sa obrazovka nezobrazí, skontrolujte, či sa zobrazuje verzia 3.0.0. Ak áno, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „3.0.0“, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Slúchadlá WF-1000XM3 reštartujte (vložte slúchadlá do puzdra a vyberte ich z puzdra).
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 3.0.0, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite