Tieto informácie sa vzťahujú na nasledujúce modely:

 • NW-A25
 • NW-A25HN
 • NW-A26
 • NW-A26HN
 • NW-A27
 • NW-A27HN
 • NW-A35
 • NW-A35H
 • NW-A35HN
 • NW-A36
 • NW-A36HN
 • NW-A37
 • NW-A37HN
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-E393
 • NW-E394
 • NW-E395
 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
 • NW-WS413
 • NW-WS414
 • NW-WS623
 • NW-WS625
 • NW-ZX100
 • NW-ZX100HN
 • NW-ZX2
 • NW-ZX300
 • NWZ-A15
 • NWZ-A17
 • NWZ-E383
 • NWZ-E384
 • NWZ-E385
 • NWZ-E583
 • NWZ-E584
 • NWZ-E585
 • NWZ-F886
 • NWZ-M504
 • NWZ-W273S
 • NWZ-W274S
 • NWZ-WH303
 • NWZ-WH505
 • NWZ-WS613
 • NWZ-WS615
 • NWZ-ZX1
 • WF-SP900

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Content Transfer for Mac je softvér na jednoduchý prenos hudby, videí, fotografií, podcastov a zoznamov skladieb. Pomocou potiahnutia myšou môžete presúvať súbory z aplikácie iTunes do prehrávača Walkman. Softvér automaticky roztriedi súbory do príslušných priečinkov v prehrávači.

 • Formáty súborov na prenos
  Hudba: .mp4, .3gp, .m4a, .oma, .wma, .mp3, .wav, .flac, .ape, .aiff, and .aif
  Video: .mp4, .m4v, and .wmv
  Fotografia: .jpg
 • Funkcia automatického prenosu

Poznámka: Softvér na prenos obsahu Content Transfer pre systém Mac podporuje prenos údajov z aplikácie iTunes verzie 11.0 alebo novšej

Systémové požiadavky

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Mac OS:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • macOS 10.13 – 10.15
Nie sú podporované nasledujúce systémy:
 • Osobne zhotovené počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia s viacerými operačnými systémami
 • Prostredia s viacerými monitormi

Informácie o súbore

Názov súboru

 • ContentTransfer.dmg

Verzia súboru

 • Verzia 1.6 (1.6.05220)

Veľkosť súboru

 • 9.32 MB (9,781,040 byte)

Dátum vydania

 • 15-09-2020

Príprava

 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.
 • Uložte všetku svoju prácu a zatvorte všetky ostatné programy, aby ste zaistili, že žiaden iný program nebude rušiť inštaláciu.

Prevziať a inštalovať

Prihláste sa v počítači ako správca.

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača
 3. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 4. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Poznámka pre používateľov systému macOS 10.15: Keď softvér rozpozná Walkman na systéme macOS 10.15, zobrazí sa nasledujúci dialóg. Stlačte „OK”.

  povoľte prístup

 5. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení inovácie, kliknite na možnosť [Close]

Po dokončení inštalácie sa automaticky spustí softvér Content Transfer for Mac.

Poznámka: Priečinok iTunes nemusí na systéme macOS 10.15 existovať. Na nastavenie priečinka „Auto Transfer Folder“ (Priečinok automatického prenosu) vyberte položky „Music“ (Hudba) alebo „Custom“ (Vlastné).

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite