MOMENT – skôr než si prevezmete tento súbor, prečítajte si sekciu Required Files (Povinné súbory).

Povinné súbory na prevzatie

Ak má Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Mac) fungovať správne, PRED inštaláciou si musíte nainštalovať súbor uvedený nižšie (pokiaľ neexistuje iný pokyn). Ak sa uvádza viacero povinných súborov, nainštalujte ich v poradí, v akom sú zoradené na tejto stránke.

Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7RM4

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva podporu pre adaptér A-Mount LA-EA5 (predáva sa samostatne) (pridané 3. 9. 2020)
  • Adaptér A-Mount LA-EA5 podporuje všetky objektívy s objímkou typu A-mount
  • Je zabezpečená plná podpora pre automatické zaostrovanie detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny a funkciu nepretržitého snímania s automatickým zaostrovaním a vysokorýchlostného nepretržitého snímania
  • Široké pokrytie pri automatickom zaostrovaní detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny
  • Funkcie automatického zaostrovania na základe rozoznávania objektov vrátane automatického zaostrovania na oči v reálnom čase (ľudia, zvieratá) a sledovania v reálnom čase
  • Automatické zaostrovanie/automatická expozícia so sledovaním objektu počas nepretržitého snímania až do rýchlosti 11 snímok/s
  Poznámky:
  • Objektívy STF sú len s manuálnym zaostrovaním
  • Telekonvertory nie sú podporované na použitie so žiadnymi adaptérmi A-Mount
  • Počas nahrávania videozáznamu pri používaní adaptéra A-Mount LA-EA5 nie je k dispozícii automatické zaostrovanie
  • Pri automatickej expozícii so sledovaním objektu sa clona pevne nastaví pre prvú snímku, zatiaľ čo rýchlosť uzávierky a ISO sa používajú na nastavenie expozície
  Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.
 • Pri snímaní videozáznamov s objektívom FE 12 – 24 mm F2.8 GM (SEL1224GM) sa vylepšuje výkon automatického zaostrovania (AF).
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Umožňuje použitie prispôsobenej ponuky „My menu“ na uloženie alebo načítanie vlastných nastavení fotoaparátu.
 • Pridáva funkciu „External Flash Set" (Súprava externého blesku):
  Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia pripojeného blesku alebo rádiového diaľkového ovládania (oba sa predávajú samostatne) priamo z fotoaparátu.
  Kompatibilné modely bleskov
  • HVL-F60RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  • HVL-F45RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  Kompatibilné bezdrôtové rádiové diaľkové ovládanie:
  • FA-WRC1M (s firmvérom verzie 3.00 alebo novšej)

  Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pomocníka.

 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Mac)

Verzia súboru

 • 1.20

Veľkosť súboru

 • 350.7 MB (350 744 636 bajtov)

Dátum vydania

 • 06-08-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 1.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6]) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Dôležité:
  V prípade systému macOS 11 nainštalujte pred aktualizáciou softvéru aplikáciu "System Software Update Helper".

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérieÚroveň nabitia batérie(tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 15 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7RM4V120.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7RM4V120.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Poznámka: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. Súbor [Update_ILCE7RM4V120] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting). Nástroj UpdateSetting
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
  • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
  • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
   Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
  • V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
  • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
  • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].
   Obrazovka zablokovania rozšírenia systému

 6. Pripojte fotoaparát k počítaču.
  • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   Poznámka: Ak ste kábel USB pripojili pred zobrazením dialógového okna s výzvou na pripojenie USB, odpojte kábel USB a začnite znova od „Step 1. Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
  • Kliknite na tlačidlo [OK]. Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
   Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

 7. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na nástroj [System Software Updater] v priečinku [Update_ILCE7RM4V120] – [Resources].

 8. Zapnite fotoaparát.
 9. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor). Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Nastavenie[4] – Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)

 10. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  Ak k tomu dôjde, z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „Krok 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).

 11. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.Po potvrdení, že aktuálna verzia (Current version) je „Ver. 1.10 alebo staršia", kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 12. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 13. Spustite aktualizáciu.
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 15 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Indikátor priebehu aktualizácie

 14. Dokončite aktualizáciu.
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky Menu (Ponuka) → Setup subpage 6 (Podstránka nastavenia č. 6) → Version (Verzia)
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite