Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7RM4

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Pridáva podporu pre adaptér A-Mount LA-EA5 (predáva sa samostatne) (pridané 3. 9. 2020)
  • Adaptér A-Mount LA-EA5 podporuje všetky objektívy s objímkou typu A-mount
  • Je zabezpečená plná podpora pre automatické zaostrovanie detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny a funkciu nepretržitého snímania s automatickým zaostrovaním a vysokorýchlostného nepretržitého snímania
  • Široké pokrytie pri automatickom zaostrovaní detekcie fázového rozdielu ohniskovej roviny
  • Funkcie automatického zaostrovania na základe rozoznávania objektov vrátane automatického zaostrovania na oči v reálnom čase (ľudia, zvieratá) a sledovania v reálnom čase
  • Automatické zaostrovanie/automatická expozícia so sledovaním objektu počas nepretržitého snímania až do rýchlosti 11 snímok/s
  Poznámky:
  • Objektívy STF sú len s manuálnym zaostrovaním
  • Telekonvertory nie sú podporované na použitie so žiadnymi adaptérmi A-Mount
  • Počas nahrávania videozáznamu pri používaní adaptéra A-Mount LA-EA5 nie je k dispozícii automatické zaostrovanie
  • Pri automatickej expozícii so sledovaním objektu sa clona pevne nastaví pre prvú snímku, zatiaľ čo rýchlosť uzávierky a ISO sa používajú na nastavenie expozície
  Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.
 • Pri snímaní videozáznamov s objektívom FE 12 – 24 mm F2.8 GM (SEL1224GM) sa vylepšuje výkon automatického zaostrovania (AF).
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Umožňuje použitie prispôsobenej ponuky „My menu“ na uloženie alebo načítanie vlastných nastavení fotoaparátu.
 • Pridáva funkciu „External Flash Set" (Súprava externého blesku):
  Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia pripojeného blesku alebo rádiového diaľkového ovládania (oba sa predávajú samostatne) priamo z fotoaparátu.
  Kompatibilné modely bleskov
  • HVL-F60RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  • HVL-F45RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  Kompatibilné bezdrôtové rádiové diaľkové ovládanie:
  • FA-WRC1M (s firmvérom verzie 3.00 alebo novšej)

  Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pomocníka.

 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM4 ver. 1.20 (Windows)

Verzia súboru

 • 1.20

Veľkosť súboru

 • 337 MB (353 729 744 bajtov)

Dátum vydania

 • 06-08-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 1.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6]) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Miesto na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: minimálne 512 MB
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania kamery
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • Kábel USB dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Súbor [Update_ILCE7RM4V120.exe] sa začne preberať.
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

  Poznámka pre používateľov verzie operačného systému Windows 8.1/10:
  Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory). Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7RM4V120.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.

  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru

 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage.

  Stage[4] – Veľkokapacitný ukladací priestor

 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od „Kroku 1: Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater).
 7. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.10 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 1.20 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru – aktuálna verzia

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Automatické obnovenie fotoaparátu
 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Indikátor priebehu aktualizácie
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Potvrdenie softvérovej verzie systému zariadenia.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6] ) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Aktuálna verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 5 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite