Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ICD-TX800
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje problém, keď sa záznamník IC alebo diaľkové ovládanie deaktivuje po použití aplikácie REC Remote na zariadení so systémom iOS 13

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Prostredia cieľového počítača

 • macOS v10.13-10.15

Informácie o súbore

Názov súboru

 • ICD-TX800_V101.dmg

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 12,4 MB

Dátum vydania

 • 06-08-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Model ICD-TX800 s verziou firmvéru staršou než 1.01. Ak už má zariadenie verziu firmvéru 1.01, nie je potrebné znova vykonať túto aktualizáciu firmvéru.

Ako si overiť názov modelu a verziu firmvéru

Overte si názov modelu a verziu firmvéru podľa nasledujúcich krokov.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME (SPÄŤ/DOMOV), kým sa nezobrazí ponuka Home (Domov)
 • Vyberte položku Settings (Nastavenia) → Common Settings (Bežné nastavenia) → System Information (Informácie o zariadení)

Overte si názov modelu a verziu firmvéru.

Prevzatie

Dôležité poznámky

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru
 • Vytvorte zálohu všetkých údajov zo zariadenia v počítači, pretože počas aktualizácie sa môžu údaje ponechané v zariadení vymazať. Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas aktualizácie poškodia alebo vymažú.
 • Pri aktualizácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 40 MB voľného miesta. Skontrolujte veľkosť pomocou postupu uvedeného nižšie
 • Ak chcete prevziať program a aktualizovať firmvér, prihláste sa do počítača pomocou mena správcu alebo ktoréhokoľvek mena, ktoré patrí správcovi

Inštalácia

Podrobnosti

Postup aktualizácie
 1. Reštartujte svoj záznamník IC. (Posuňte prepínač Hold/Power (Podržať/Napájanie) na možnosť „Power“ (Napájanie) a podržte ho tam osem sekúnd.)
 2. Preberanie aktualizačného programu sa spustí po kliknutí na tlačidlo Download (Prevziať)
 3. Po dokončení preberania pripojte záznamník IC k počítaču pomocou rozhrania USB
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa zobrazeného hlásenia
  POZNÁMKY:
  • Počas aktualizácie neodpájajte zariadenie od počítača
  • Počas aktualizácie je pripojenie USB riadené automaticky a indikátor Connecting USB (Pripájam USB) je vypnutý
  • V niektorých počítačoch sa môže zobraziť hlásenie USB disconnect (USB odpojené)
   Poznámka pre používateľov systému macOS 10.15:
   Pri prvom spustení nástroja na aktualizáciu na systém macOS 10.15 sa zobrazí kontextové okno [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] (Nástroj „Software Update Tool“ požaduje prístup k súborom na vymeniteľnom zväzku.). Ak kliknete na tlačidlo [OK], spustí sa aktualizácia. Ak kliknete na tlačidlo [Don’t Allow] (Nepovoliť), zobrazí sa chybové hlásenie a aktualizácia bude neúspešná.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
Po aktualizácii

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „1.01“, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite