Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ICD-TX800
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Opravuje problém, keď sa záznamník IC alebo diaľkové ovládanie deaktivuje po použití aplikácie REC Remote na zariadení so systémom iOS 13

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

Prostredia cieľového počítača

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informácie o súbore

Názov súboru

 • ICD-TX800_V101.exe

Verzia súboru

 • 1.01

Veľkosť súboru

 • 12,2 MB

Dátum vydania

 • 06-08-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Model ICD-TX800 s verziou firmvéru staršou než 1.01. Ak už má zariadenie verziu firmvéru 1.01, nie je potrebné znova vykonať túto aktualizáciu firmvéru.

Ako si overiť názov modelu a verziu firmvéru

Overte si názov modelu a verziu firmvéru podľa nasledujúcich krokov.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME (SPÄŤ/DOMOV), kým sa nezobrazí ponuka Home (Domov)
 • Vyberte položku Settings (Nastavenia) → Common Settings (Bežné nastavenia) → System Information (Informácie o zariadení)

Overte si názov modelu a verziu firmvéru.

Prevzatie

Dôležité poznámky

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru
 • Vytvorte zálohu všetkých údajov zo zariadenia v počítači, pretože počas aktualizácie sa môžu údaje ponechané v zariadení vymazať. Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas aktualizácie poškodia alebo vymažú.
 • Pri aktualizácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 40 MB voľného miesta. Skontrolujte veľkosť pomocou postupu uvedeného nižšie
 • Ak chcete prevziať program a aktualizovať firmvér, prihláste sa do počítača pomocou mena správcu alebo ktoréhokoľvek mena, ktoré patrí správcovi
 • Ak sa zobrazí okno [User Account Control] (Kontrola používateľských kont), skontrolujte obsah okna a kliknite na položku [Yes] (Áno)

Inštalácia

Podrobnosti

Postup aktualizácie
 1. Reštartujte svoj záznamník IC. (Posuňte prepínač Hold/Power (Podržať/Napájanie) na možnosť „Power“ (Napájanie) a podržte ho tam osem sekúnd.)
 2. Preberanie aktualizačného programu sa spustí po kliknutí na tlačidlo Download (Prevziať)
 3. Po dokončení preberania pripojte záznamník IC k počítaču pomocou rozhrania USB
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa zobrazeného hlásenia
  POZNÁMKY:
  • Počas aktualizácie neodpájajte zariadenie od počítača
  • Počas aktualizácie je pripojenie USB riadené automaticky a indikátor Connecting USB (Pripájam USB) je vypnutý
  • V niektorých počítačoch sa môže zobraziť hlásenie USB disconnect (USB odpojené)
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
Po aktualizácii

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „1.01“, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite