Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • NW-WS623
 • NW-WS625
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Rieši problém, pri ktorom sa digitálny prehrávač hudby zablokuje po vytvorení pripojenia Bluetooth so zariadením so systémom iOS 13

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Vyriešený problém, pri ktorom sa v niektorých prípadoch prehráva správa „No Data“ (Žiadne údaje) alebo „Data Error“ (Chyba údajov) a funkcia prehrávania nie je k dispozícii.
 • Vyriešené ďalšie problémy

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Mac OS:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené nižšie.

 • macOS 10.13 – 10.15

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu NW-WS620, verzia 1.02 (Mac)

Verzia súboru

 • Verzia 1.02

Veľkosť súboru

 • 47,6 MB (49 958 581 bajtov)

Dátum vydania

 • 8.6.2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizácia nie je potrebná, ak bolo vaše zariadenie Walkman už aktualizované na firmvér verzie 1.02 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Pripojte svoje zariadenie Walkman k počítaču pomocou portu USB.*
 2. Vo svojom počítači skontrolujte súbor „information.txt” v koreňovom priečinku.
 3. Súbor “information.txt” obsahuje nasledujúce informácie:
  • 01: Názov série modelu
  • 02: Verzia systémového softvéru
  Skontrolujte číslo modelu a verziu firmvéru.

Čoskoro po aktualizácii softvéru sa v súbore „information.txt.“ objavia informácie o predchádzajúcej verzii softvéru spred jeho aktualizácie. Na získanie informácií o najnovšej verzii odpojte zariadenie Walkman od kolísky a potom ho k nej opätovne pripojte.

*Pripojte kábel USB (dodáva sa) ku kolíske USB (dodáva sa). Potom pripojte svoje zariadenie Walkman ku kolíske USB.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Preneste všetky údaje zo zariadenia do počítača. O údaje, ktoré zostanú v zariadení, môžete počas inovácie prísť.
  Nemôžeme zaručiť, že pri vykonávaní tejto aktualizácie nedôjde k poškodeniu alebo vymazaniu skladieb a údajov.
 • Pri inovácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 80 MB voľného miesta. Skontrolujte, či je k dispozícii dostatok voľného miesta.
 • Ak v zabudovanej pamäti flash nie je dostatok voľného miesta, preneste akékoľvek nepotrebné údaje do počítača, aby ste zvýšili kapacitu voľného miesta v zariadení.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.

Prevziať a inštalovať

Poznámka: Aktualizáciu firmvéru pre sériu NW-WS620 možno vykonať len pomocou počítača.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte svoje zariadenie Walkman k počítaču pomocou USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Poznámka:
  Počas aktualizácie systémového softvéru dbajte na nasledujúce informácie.
  • Neodpájajte kábel USB od počítača ani od kolísky USB.
  • Nevyberajte zariadenie Walkman z kolísky USB.
  Poznámka pre používateľov systému macOS 10.15:
  Pri prvom spustení nástroja na aktualizáciu na systém macOS 10.15 sa zobrazí kontextové okno [“Software Update Tool” would like to access files on a removable volume.] (Nástroj „Software Update Tool“ požaduje prístup k súborom na vymeniteľnom zväzku.). Ak kliknete na tlačidlo [OK], spustí sa aktualizácia. Ak kliknete na tlačidlo [Don’t Allow] (Nepovoliť), zobrazí sa chybové hlásenie a aktualizácia bude neúspešná.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na možnosť [Finish] (Dokončiť).

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „1.02“, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite