Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-SP900
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Zlepšuje situáciu, pri ktorej sa zariadenie zablokuje po pripojení pomocou funkcie Bluetooth k zariadeniu vybavenému systémom iOS 13

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, pri ktorom sa reprodukcia zvuku z pravého slúchadla preruší v dôsledku spôsobu jeho používania.
 • Rieši problém, pri ktorom sa pravé slúchadlo nenabíja ani po vložení do puzdra.
 • Rieši problém s prerušovaním nabíjania slúchadiel
 • Zlepšuje všeobecný výkon
 • Rieši problém, pri ktorom v zriedkavých prípadoch dochádza k prerušovaniu zvuku medzi skladbami pri pripojení Bluetooth v režime kvality zvuku
 • Nastavenie hlasitosti hlasového usmernenia
 • Vylepšenie stability
 • Optimalizuje hlasitosť (iba pre Európu)
 • Rieši problém, kedy pri vložení náhlavnej súpravy do nabíjacieho puzdra počas pripojenia Bluetooth sa náhlavná súprava nevypne a dochádza k vybíjaniu batérie
 • Rieši problém, pri ktorom sa nemusí reprodukovať zvuk z ľavej strany, ak je zariadenie pripojené k smartfónu

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené vyššie.
Poznámka: Nepodporované v režime kompatibility systému Windows XP.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu WF-SP900, verzia 1.06 (Windows)

Verzia súboru

 • Verzia 1.06

Veľkosť súboru

 • 47.2 MB (49 507 768 bajtov)

Dátum vydania

 • 06-08-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím túto aktualizáciu prevziať? Táto aktualizácia nie je potrebná, ak bolo vaše zariadenie Headphones už aktualizované na firmvér verzie 1.06 funkciou automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Pripojte zariadenie Headphones k vášmu počítaču prostredníctvom nabíjacieho puzdra (súčasť dodávky).
 2. Vo vašom počítači skontrolujte súbor „information.txt” v priečinku [HEADSET] (Slúchadlá).
 3. Súbor “information.txt” obsahuje nasledujúce informácie:
  • 01: Názov série modelu
  • 02: Verzia systémového softvéru
  Skontrolujte číslo modelu a verziu firmvéru.

Čoskoro po aktualizácii softvéru sa v súbore „information.txt.“ objavia informácie o predchádzajúcej verzii softvéru spred jeho aktualizácie. Na získanie informácií o najnovšej verzii odpojte slúchadlo z puzdra nabíjania potom ho opätovne pripojte.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Všetky údaje preneste zo zariadenia do počítača, pretože počas aktualizácie sa môžu údaje ponechané v zariadení vymazať.
  Neručíme za skladby a údaje, ktoré sa počas procesu aktualizácie poškodia alebo vymažú.
 • Pri aktualizácii sa vyžaduje, aby bolo v zariadení približne 100 MB voľného miesta. Uistite sa prosím, že máte dostatok voľného miesta.
 • Ak v zabudovanej pamäti flash nie je dostatok voľného miesta, preneste akékoľvek nepotrebné údaje do počítača, aby ste zvýšili kapacitu voľného miesta v zariadení.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.
 • Pre používateľov systému Windows 10 alebo Windows 8.1 sa v dialógovom okne User Account Control (Kontrola používateľských kont) zobrazí správa „Windows needs your permission to continue“ (Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie). Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) a postupujte podľa pokynov.

Prevziať a inštalovať

Poznámka:
Aktualizáciu firmvéru WF-SP900 je možné vykonať výlučne prostredníctvom počítača.
Aktualizácia firmvéru nie je dostupná v aplikácii “Sony | Headphones Connect”.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania, pripojte vaše slúchadlá k počítaču pomocou dodaného nabíjacieho puzdra.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke
  Poznámka:
  Počas aktualizácie systémového softvéru dbajte na nasledujúce informácie.
  • Neotvárajte nabíjacie puzdro.
  • Z nabíjacieho puzdra neodpájajte žiadne jednotky.
  Aktualizácia softvéru môže zlyhať, ak sa v blízkosti vašich slúchadiel nachádzajú iné „skutočne bezdrôtové slúchadlá“. Držte ich preto ďalej od iných „skutočne bezdrôtových slúchadiel“ a preveďte aktualizáciu.
 6. Keď sa zobrazí hlásenie o dokončení aktualizácie, kliknite na možnosť [Finish] (Dokončiť).

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).
Ak je v položke Verzia firmvéru zobrazí 1.06, jeho aktualizácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite