Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • SRS-XB23
 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Podpora pre vytváranie skupín Party connect a Stereo pair v aplikácii „Sony | Music Center“
 • Podporuje funkciu Google Fast Pair na zariadení Android
 • Displej úrovne batérie reproduktora na zariadení Android/iOS

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Rieši problém, keď po odpojení kábla USB typu C indikátor nabitia batérie CHARGE zostane svietiť a batéria je vybitá.

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie Sony | Music Center.
 • Reproduktory musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru 3700 pre reproduktory SRS-XB23/SRS-XB33/SRS-XB43

Verzia súboru

 • 3700

Dátum vydania

 • 16-07-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je zobrazená verzia „3500“ alebo nižšia, dôrazne vám odporúčame firmvér aktualizovať.
V prípade pochybností môžete jednoducho zistiť vašu aktuálnu verziu firmvéru:

 1. Zapnite reproduktor.
 2. Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
 3. Reproduktor pripojte k aplikácii Sony | Music Center.
 4. Vyberte možnosť „Settings (Nastavenia)“.
 5. Vyberte položku „System (Systém)“.
 6. Potvrďte verziu firmvéru (čísla v červenom rámčeku).

Dôležité upozornenie

 • Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
  • vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi
  • v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a reproduktory) sú úplne nabité.
 • Ešte pred spustením aktualizácie zaistite, aby jednotka bola pripojená do elektrickej zásuvky prostredníctvom sieťového USB adaptéra (SRS-XB23/SRS-XB33) alebo sieťového adaptéra (SRS-XB43).
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Pre zariadenia so systémom Android potrvá táto aktualizácia približne 3 minút.
  Veľkosť súboru je okolo 1,5 MB (SRS-XB23) a okolo 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
  Pre zariadenia so systémom iOS potrvá táto aktualizácia približne 10 minút.
  Veľkosť súboru je okolo 1,5 MB (SRS-XB23) a okolo 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.
 • Ak chcete aktualizovať reproduktory, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do reproduktorov.
  • Vykonajte aktualizáciu reproduktorov.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať reproduktory, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

 1. Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 2. Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do reproduktorov.
 3. Vykonajte aktualizáciu reproduktorov.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Pripojenie do napájacej elektrickej zásuvky
  • [SRS-XB23/SRS-XB33]
   Na pripojenie jednotky do elektrickej zásuvky použite sieťový USB adaptér a dodávaný kábel USB typu C pripojený k portu DC IN 5 V jednotky.
  • [SRS-XB43]
   Pripojte dodaný sieťový adaptér k portu DC IN 5 V na reproduktore a do sieťovej zásuvky.
   POZNÁMKA: Aktualizáciu softvéru nemožno vykonať len pri napájaní batériou.
 2. Zapnite reproduktor.
 3. Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
 4. Reproduktor pripojte k aplikácii Sony | Music Center.
 5. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
 6. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa „Update the software of the speaker“ (Aktualizovať softvér reproduktora) a môžete stlačiť možnosť „More info“ (Bližšie informácie).
 7. Overte, či sa zobrazuje „verzia 3700“ a stlačením tlačidla „OK“ spustite aktualizáciu.
 8. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 9. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  POZNÁMKA: Počas preberania aktualizácií, prenosu údajov alebo aktualizácií reproduktory nevypínajte, inak môže dôjsť k poškodeniu reproduktorov. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.
 10. Ak sa obrazovka nezobrazí, v nasledujúcom kroku skontrolujte, či prebehla inovácia verzie.
 11. Po ukončení aktualizácie softvéru sa reproduktor automaticky vypne.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).
Ak sa zobrazuje verzia firmvéru „3700“, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte (vypnite a znova zapnite) reproduktor.
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Music Center a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 3700, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Music Center. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite