Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a vylepšenia

 • Vylepšuje funkcie zabezpečenia systémového softvéru
 • Zlepšuje všeobecný výkon slúchadiel

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Pridáva funkciu, ktorá umožňuje prepínanie ovládania dotykovým snímačom medzi aktívnym a neaktívnym (iba model WH-1000XM3)
  Poznámka: Ak chcete používať túto pridanú funkciu ovládania dotykovým snímačom, musíte mať nainštalovanú aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ verzie 6.0.0 (alebo novšiu).
 • Služba Amazon Alexa je teraz podporovaná
  Poznámka:
  • Ak chcete používať službu Amazon Alexa pomocou slúchadiel WI-1000X/WH-1000XM2, musíte mať inštalovanú aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.0.0 alebo novšiu.
  • Ak chcete so slúchadlami WH-1000XM3 používať službu Amazon Alexa, musíte používať aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.1.0 alebo novšiu.
 • Výber jazyka pre hlasové usmernenie je teraz podporované (iba model WH-1000XM3)
  Poznámka: Ak chcete so slúchadlami WH-1000XM3 zmeniť jazyk hlasového usmernenia, musíte použiť aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ ver. 4.1.0 alebo novšiu.
 • Optimalizácia slúchadiel pre aplikáciu Google Assistant
 • Ďalšie vylepšenia funkcie
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po inštalácii tohto firmvéru budú slúchadlá kompatibilné iba s funkciou Google Assistant.
Poznámka: Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 4.5.2 pre modely WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Verzia súboru

 • Verzia 4.5.2

Dátum vydania

 • 28-05-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Verziu firmvéru si môžete overiť nasledujúcim spôsobom.

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3 k aplikácii "Sony | Headphones Connect".
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.

  *Zariadenie zobrazené na obrazovke závisí od pripojeného zariadenia.
 4. Vyberte verziu zariadenia zobrazenú v ponuke. Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru slúchadiel WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3.

Dôležité upozornenie

 • Počas preberania/prenosu údajov alebo aktualizácie NENABÍJAJTE BATÉRIU ani NEVYPÍNAJTE ZARIADENIE, môžete tým spôsobiť nepoužiteľnosť slúchadiel.
 • Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
  - vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi
  - v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.
 • Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3) sú úplne nabité.
 • Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • Aktualizácia potrvá približne 60 minút. Veľkosť súboru je asi 3,3 MB (WI-1000X/WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • Pre zariadenie so systémom iOS sa uistite, že ste pred dátumom aktualizácie vypli funkciu „Google Assistant“.
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
 • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
 • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 k aplikácii Sony | Headphones Connect.
  • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie slúchadiel k zariadeniu so systémom Androd.
  • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte model slúchadiel.
 3. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
 4. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa „Headphone update is available“ (K dispozícii je aktualizácia slúchadiel) a môžete stlačiť možnosť „More Info“ (Bližšie informácie).
 5. Overte, či sa zobrazuje verzia 4.5.2 a stlačením tlačidla OK spustite aktualizáciu.
 6. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Ak sa zobrazí správa [Bluetooth Pairing Request] (Požiadavka na párovanie cez rozhranie Bluetooth), stlačte možnosť Pair (Párovať). Aktualizácia sa obnoví. (Iba pre zariadenia so systémom iOS.)
 7. Spustí sa prenos. Po dokončení preberania sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 8. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka. To potrvá približne jednu minútu.
  POZNÁMKA:
  Počas preberania, prenosu údajov alebo aktualizácie nenabíjajte batériu ani nevypínajte slúchadlá, môžete tým spôsobiť ich nepoužiteľnosť.
  Ak sa zobrazí hlásenie o odpojení, počkajte, kým nedôjde k automatickému opätovnému pripojeniu.
 9. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.
  Ak sa obrazovka nezobrazí, v nasledujúcom kroku skontrolujte, či prebehla inovácia verzie.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).

Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 4.5.2, inovácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte (vypnite a znova zapnite) slúchadlá WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 4.5.2, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite