Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • WF-1000X
 • WF-SP700N

DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia

 • Zvyšuje stabilitu pri použití zvukového nastavenia rozšíreného kódovania zvuku (Advanced advanced Audio Coding – AAC)
 • Vylepšuje funkcie zabezpečenia systémového softvéru
 • Zlepšuje všeobecný výkon slúchadiel

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

WF-1000X

 • Pridáva podporu pre službu Amazon Alexa
  Poznámka:
  Ak chcete používať službu Amazon Alexa s týmto produktom, musíte mať nainštalovanú aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ verzie 5.0.0 (alebo novšiu).
 • Optimalizácia slúchadiel pre aplikáciu Google Assistant
 • Predbežná aktualizácia pre podporu pomocníka Google Assistant
 • Ďalšie vylepšenia funkcie
 • Zlepšuje stabilitu pripojenia a redukuje vynechávanie zvuku
 • Slúchadlá WF-1000X sa už nebudú automaticky vypínať, keď vyberiete režim kvality zvuku pomocou aplikácie Sony | Headphones Connect v zariadeniach so systémom iOS

WF-SP700N

 • Pridáva podporu pre službu Amazon Alexa
  Poznámka:
  Ak chcete používať službu Amazon Alexa s týmto produktom, musíte mať nainštalovanú aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ verzie 5.0.0 (alebo novšiu).
 • Optimalizácia slúchadiel pre aplikáciu Google Assistant

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Po inštalácii tohto firmvéru budú slúchadlá kompatibilné iba s funkciou Google Assistant.
Funkcia Google Assistant bude aktivovaná spoločnosťou Google počas roka 2018. Aktivácia sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Poznámka: Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Systémové požiadavky

 • Zariadenie so systémom Android (ver. 5.0 alebo novšia) a zariadenie so systémom iOS (iOS 11.0 alebo novší)
 • Aktívne pripojenie k internetu
 • Musí sa nainštalovať najnovšia verzia aplikácie „Sony | Headphones Connect“
 • Slúchadlá musia byť pripojené k vášmu zariadeniu so systémom Android alebo iOS

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Firmvérová aktualizácia, verzia 4.5.2 pre modely WF-1000X / WF-SP700N

Verzia súboru

 • Verzia 4.5.2

Dátum vydania

 • 28-05-2020

Príprava

Overte verziu firmvéru

Ak je verzia firmvéru vašich slúchadiel WF-1000X/WF-SP700N „4.5.2“ alebo vyššia, nie je potrebné vykonať aktualizáciu.
Ak si nie ste istí, verziu firmvéru skontrolujete jednoducho:

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá WF-1000X/WF-SP700N k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
 3. Ťuknite na tri bodky (tlačidlo ponuky) v pravom hornom rohu.
 4. Vyberte verziu zariadenia zobrazenú v ponuke. Táto položka sa zobrazuje len vtedy, keď je zariadenie pripojené.
 5. Potvrďte verziu firmvéru slúchadiel WF-1000X/WF-SP700N.

Dôležité upozornenie

Počas preberania/prenosu údajov/aktualizácie NESMIETE „vložiť hlavnú jednotku do nabíjačky batérie“ alebo zariadenie „vypnúť“, inak môže dôjsť k poškodeniu slúchadiel.

Aktualizáciu NEVYKONÁVAJTE na mieste s nestabilným signálom Wi-Fi, ako napríklad:
- vo vlaku/na miestach s preťaženým signálom Wi-Fi
- v blízkosti mikrovlnnej rúry, bezdrôtového telefónu alebo iného zariadenia, ktoré využíva rádiové vlny na pásmovej frekvencii 2,4 GHz.

Uistite sa, že obe zariadenia (zariadenie Android/iOS a slúchadlá WF-1000X/WF-SP700N) sú úplne nabité.

Pred spustením aktualizácie odpojte od zariadenia so systémom Android/iOS všetky ostatné zariadenia Bluetooth, akými sú napr. nositeľné zariadenia alebo inteligentné hodinky.

Pred inováciou

 • Po aktualizácii už nie je možné obnoviť staršiu verziu firmvéru.
 • V prípade zariadení so systémom Android/iOS potrvá aktualizácia približne 60 minút (Veľkosť súborov slúchadiel WF-1000X/WF-SP700N je asi 2,2 MB).
  Pre zariadenie so systémom iOS sa uistite, že ste pred dátumom aktualizácie vypli funkciu „Google Assistant“. Aktualizácia potrvá približne 60 minút.
 • Operácia môže trvať dlhšie v závislosti od prostredia rádiových vĺn a špecifikácií vášho zariadenia so systémom Android/iOS.
 • Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:
  • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
  • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
  • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Prevziať a inštalovať

Ak chcete aktualizovať slúchadlá, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

 • Prevezmite údaje zo servera do zariadenia so systémom iOS alebo Android.
 • Preneste údaje zo zariadenia so systémom iOS alebo Android do slúchadiel.
 • Vykonajte aktualizáciu slúchadiel.

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Spustite aplikáciu Sony | Headphones Connect.
 2. Pripojte slúchadlá WF-1000X/WF-SP700N k aplikácii „Sony | Headphones Connect“.
  • Ak ste sa nikdy predtým nepripájali k aplikácii Sony | Headphones Connect, postupujte podľa pokynov na obrazovke na pripojenie slúchadiel k zariadeniu so systémom Android.
  • Ak ste slúchadlá s aplikáciou Sony | Headphones Connect už predtým prepájali, vyberte model slúchadiel.
 3. Po vytvorení pripojenia sa zobrazí táto obrazovka.
 4. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa správa „Headphone update is available“ (K dispozícii je aktualizácia slúchadiel) a môžete stlačiť možnosť „More Info“ (Bližšie informácie).
  Uistite sa, že sú pravé a ľavé slúchadlá navzájom prepojené. Na potvrdenie pripojenia stlačte tlačidlo na pravej strane a skontrolujte, či modré svetlo bliká každých 5 sekúnd. Ak svetlo nebliká alebo ak bliká každú sekundu, vložte výrobok do puzdra a skúste to znova od začiatku.
 5. Overte, či sa zobrazuje verzia „4.5.2“ a stlačením tlačidla „OK“ spustite aktualizáciu.
 6. Keď sa spustí preberanie, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
  POZNÁMKA:
  Ak sa zobrazí správa [Bluetooth Pairing Request] (Požiadavka na párovanie cez rozhranie Bluetooth), stlačte možnosť Pair (Párovať). Aktualizácia sa obnoví. (Iba pre zariadenia so systémom iOS.)
 7. Spustí sa prenos. Po dokončení preberania sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka.
 8. Keď sa prenos spustí, po jeho dokončení sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka. To potrvá približne jednu minútu.
  POZNÁMKA:
  Počas preberania, prenosu údajov alebo aktualizácie nenabíjajte batériu ani nevypínajte slúchadlá, môžete tým spôsobiť ich nepoužiteľnosť.
  Ak sa zobrazí hlásenie o odpojení, počkajte, kým nedôjde k automatickému opätovnému pripojeniu.
 9. Po dokončení aktualizácie softvéru stlačte tlačidlo OK.
  Ak sa obrazovka nezobrazí, v nasledujúcom kroku skontrolujte, či prebehla inovácia verzie.

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii uložte slúchadlá do nabíjačky batérie a potom odpojte slúchadlá z nabíjačky batérie a potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov uvedených v časti [Check the firmware version] (Overiť verziu firmvéru).

Ak je v položke Verzia firmvéru zobrazí „4.5.2“, jeho aktualizácia prebehla úspešne.

Otázky a odpovede

Zobrazuje sa hlásenie o chybe aktualizácie.

 1. Stlačte tlačidlo OK.
 2. Reštartujte (vypnite a znova zapnite) slúchadlá WF-1000X / WF-SP700N.
 3. Následne reštartujte aplikáciu Sony | Headphones Connect a aktualizáciu zopakujte.

Ak aj počas aktualizácie došlo k zlyhaniu, overte verziu firmvéru. Ak sa zobrazuje verzia firmvéru 4.5.2, aktualizácia firmvéru bola úspešná. Ak nie, skúste firmvér aktualizovať znova. Verziu môžete overiť v nastaveniach aplikácie Sony | Headphones Connect. Návod, ako overiť verziu, nájdete pod položkou Check the firmware version (Overenie verzie firmvéru) na tejto stránke.

Súvisiace informácie nájdete na nasledujúcej stránke.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite