Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • FA-WRC1M

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšená stabilita emisie svetla

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Povoľuje funkciu „External Flash Set“ (Súprava externého blesku) s kompatibilnými fotoaparátmi s vymeniteľným objektívom
  Poznámka: Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď je rádiové diaľkové ovládanie pripojené priamo k fotoaparátu a nedá sa použiť pri snímaní s bleskom pripojeným k fotoaparátu pomocou kábla.
  Pozrite si video s návodom k funkcii „External Flash Set“ (Súprava externého blesku).
  Kompatibilné modely fotoaparátov:
  • ILCE-7RM4 (s verziou firmvéru 1.10 alebo novšou)
  • ILCE-7RM3 (s verziou firmvéru 3.10 alebo novšou)
  • ILCE-7M3 (s verziou firmvéru 3.10 alebo novšou)
 • K dispozícii je funkcia PAMÄTE ÚROVNE TTL
  (Meraná úroveň výkonu blesku sa automaticky nastaví ako úroveň výkonu blesku v režime blesku MANUAL.)

  Podrobnosti nájdete v časti „Help Guide“ (Príručka pomocníka), ktorú môžete nájsť v časti príručky na stránke produktu.
  Týka sa to produktov: HVL-F60RM (od 22. mája 2018)

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu FA-WRC1M ver. 3.01 (Windows)

Verzia súboru

 • 3.01

Veľkosť súboru

 • 2.00 MB (2 104 528 bajtov)

Dátum vydania

 • 21-04-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru ver. 3.01, aktualizácia nie je potrebná.

 1. Na zariadení vyberte položku [Menu] (Ponuka) → [2] → [VERSION] (VERZIA) → [CMD].
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.


Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Voľné miesto v pamäti RAM: 512 MB alebo viac
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania zariadenia
  • Dve nové alkalické batérie LR6 (veľkosti AA)
  • Dve plne nabité niklovo-metalhydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie veľkosti AA
  • Poznámka: Aktualizáciu môžete vykonať, iba keď je batéria dostatočne nabitá.
   Odporúčame, aby ste použili úplne nové alebo plne nabité batérie.
 • Použite štandardný kábel USB alebo kábel pripevnený k fotoaparátu.
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť funkčnosť aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite dve nové alkalické batérie LR6 (veľkosti AA) alebo dve plne nabité niklovo-metalhydridové (Ni-MH) nabíjateľné batérie veľkosti AA.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; zariadenie by sa náhle vyplo, čo by znemožnilo ďalšie operácie.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Skontrolujte, či sú všetky zariadenia okrem počítača odpojené.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Uistite sa, že ste sa prihlásili ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_FAWRC1MV301.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

 5. Poznámka pre používateľov verzie operačného systému Windows 8.1/10:
  Na základe štandardných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka Downloads (Prevzaté súbory).
  Na domovskej obrazovke kliknite na ikonu Desktop (Pracovná plocha) a pomocou programu Prieskumník vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku Downloads (Prevzaté súbory).

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_FAWRC1MV301.exe]. – V tomto kroku ešte zariadenie nepripájajte.
 3. Spustí sa aktualizačný nástroj System Software Updater.

 4. Zapnite zariadenie.
 5. Použite štandardný kábel USB alebo kábel pripevnený k fotoaparátu. Potom pripojte počítač a zariadenie. Po pripojení kábla USB sa displej LCD zariadenia vypne.

  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na displeji počítača sa zobrazí správa „Could not find the device for this update.“ (Zariadenie pre túto aktualizáciu sa nenašlo). Ak k tomu dôjde, vyskúšajte nasledujúci postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  Poznámka: Počas aktualizácie zariadenie nikdy nevypínajte ani neodpájajte kábel USB.

 6. Po potvrdení displeja LCD zariadenia kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Na obrazovke vľavo dole sa zobrazí aktuálna verzia a verzia po aktualizácii.
  Poznámka: Ak sa správa "Would you like to install this device software?“ (Chcete nainštalovať tento softvér ovládača?) (Vydavateľ: spoločnosť Sony Corporation) objaví na obrazovke, kliknite na tlačidlo [Install] (Inštalovať).


  Po potvrdení, že aktuálna verzia [Current version] je „3.00“ alebo staršia, kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).


  Poznámka: Ak sa zobrazí správa „Aktualizácia sa nevyžaduje.“, vypnite pripojenie USB a kliknite na [Finish]. Vypnite zariadenie a znovu z neho vyberte batériu.

 7. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

 8. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (asi 12 minút).
  Poznámka: Počas aktualizácie zariadenie nikdy nevypínajte ani neodpájajte kábel USB.

 9. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa zobrazí obrazovka nižšie. Zariadenie sa automaticky reštartuje, čo môže trvať niekoľko minút.
  Keď sa zobrazí táto obrazovka, stlačte tlačidlo [Finish] (Dokončiť) a odpojte kábel USB. Vypnite a znova zapnite zariadenie.

  Ak obrazovka počítača ukazuje, že aktualizácia zlyhala, odpojte kábel USB, vypnite zariadenie a skúste to znova od kroku 1.

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 3.01.

 1. Na zariadení vyberte položku [Menu] (Ponuka) → [2] → [VERSION] (VERZIA) → [CMD].
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite