Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-9M2

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Funkcia Hi Frequency Flicker: znižuje vplyv blikania umelých zdrojov svetla (napr. digitálnych značiek, elektronických informačných tabúľ, indikátorov LED atď.) pomocou precízneho nastavenia rýchlosti uzávierky.
  Poznámka: Aplikácie Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile a Remote Camera Tool nie sú podporované (k 9. aprílu 2020).
 • Priorita tváre/očí v rámci vylepšenia použiteľnosti funkcie AF:
  ‒ Prioritu tváre/očí možno aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla Vlastné
  ‒ Ak je tlačidlo Vlastné už nastavené na prioritu tváre/očí, toto vylepšenie bude dostupné po aktualizácii fotoaparátu
 • Softvér aplikácie Remote Camera Tool: Zaostrovací rámček vrátane sledovania s AF možno zobraziť pre takmer všetky scény
  Poznámka: Na aktualizáciu na verziu 2.00 alebo novšiu je potrebná aplikácia Remote Camera Tool. Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu.
 • Zlepšená funkčnosť funkcie prenosu FTP
 • Adresu MAC fotoaparátu teraz možno zobraziť ako kód QR
 • Ďalšie zlepšenia
  • Keď je fotoaparát vypnutý, uzávierka je zatvorená, aby do nej pri výmene objektívov nevnikli čiastočky prachu a nečistoty a nedostali sa na snímač.
  • Upravené nastavenia fotoaparátu možno uložiť a načítať do ponuky My MENU.
  • Zlepšenie celkovej stability fotoaparátu

Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.
Okrem toho došlo k revízii používateľskej príručky v súlade s touto aktualizáciou. Najnovšiu používateľskú príručku si môžete prevziať na našej webovej lokalite.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

 • Prenos súborov FTP môže začať rýchlejšie po nasnímaní záberov
 • Vylepšuje celkovú stabilitu a výkon fotoaparátu:
  • Opravuje špecifický stav, kedy sa fotoaparát niekedy vypne pri prehrávaní obrázkov RAW
  • Kvalita obrázkov JPEG je vyššia pri snímaní v špecifických podmienkach

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-9M2 ver. 2.00 (Windows)

Verzia súboru

 • 2.00

Veľkosť súboru

 • 314 MB (330,095,824 bajtov)

Dátum vydania

 • 09-04-2020

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6]) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérieÚroveň nabitia batérie(tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE9M2V200.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.


 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:
  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE9M2V200.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.

  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru

 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) → Setup subpage [3] (Podstrana nastavení [3]) → USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage.

  Stage[3] – Veľkokapacitný ukladací priestor

 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač. V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 7. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 1.01 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 2.00 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru – aktuálna verzia

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Automatické obnovenie fotoaparátu
 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Indikátor priebehu aktualizácie
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 2.00.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) → Setup subpage [6] (Podstrana nastavení [6] ) → Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Aktuálna verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite