Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7RM3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Pridáva funkciu „External Flash Set” (Súprava externého blesku):
  Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia pripojeného blesku alebo rádiového diaľkového ovládania (oba sa predávajú samostatne) priamo z fotoaparátu.

  Kompatibilné modely bleskov

  • HVL-F60RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  • HVL-F45RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)

  Kompatibilné bezdrôtové rádiové diaľkové ovládanie:

  • FA-WRC1M (s verziou firmvéru 3.00 alebo novšou)

  Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pomocníka.

 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia

Ver. 3.01 (16.5.2019)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu
Ver. 3.00 (11.4.2019)
 • Pridáva funkciu automatického zaostrovania na oči zvierat v reálnom čase [1]
 • Poskytuje možnosť ovládať funkciu automatického zaostrovania na oči v reálnom čase stlačením tlačidla uzávierky do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON
 • Pridanie funkcie intervalového snímania
 • Umožňuje ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-P1BT
 • Ďalšie zlepšenia:
  • Položku [MENU] (PONUKA) možno priradiť tlačidlu Vlastné
  • Ovládanie karty [MENU] (PONUKA) pomocou tlačidla Fn
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

 • [1]
 • Oči ľudí a oči zvierat nie je možné rozpoznávať súčasne.
 • Detekcia očí nemusí byť možná v závislosti od prostredia, typu zvieraťa alebo jeho pohybu.
Ver. 2.10 (18. 12. 2018)
 • Zahŕňa nasledujúce zlepšenia:
  • Vo výnimočných prípadoch môže fotoaparát prestať fungovať pri zapisovaní údajov vo formáte RAW na kartu SD, ktorá už bola viackrát použitá
   Poznámky:
   • V dôsledku toho môže v súboroch na správu obrázkov dôjsť k abnormalitám a obrázky sa môžu prestať zobrazovať vo fotoaparáte.
   • Okrem údajov, ktoré sa zapisujú v čase prerušenia, sa ostatné obrazové údaje na pamäťovej karte nepoškodia ani nevymažú.
  • Niekedy sa môže stať, že ak je zapnutá funkcia automatickej revízie, pri nasnímaní záberu fotoaparát prestane reagovať
 • Rieši problém spôsobený konkrétnou pamäťovou kartou tretej strany, ktorú fotoaparáty Sony nemusia rozpoznať
Ver. 2.00 (10.10.2018)
  Podpora objektívov „SEL400F28GM“ a „SEL24F14GM“:
  • Optimalizácia výkonu stabilizácie optického obrazu a pridanie nového režimu stabilizácie obrazu objektívu (režim 3) (iba model „SEL400F28GM“)
  • Pridanie položky „Function Ring(Lens)“ (Funkčný krúžok (objektív)) do ponuky
   Poznámka: Pri objektíve SEL400F28GM možno funkčnému krúžku okrem nastavenia „Power Focus“ (Elektrické zaostrovanie) priradiť nastavenie „APS-C S35/Full Frame Sel.“ (APS-C S35/výber plnej snímky).
  • Pridanie nastavenia položky [Aperture Drive in AF] (Jednotka clony v režime AF) do ponuky
   *Keď pri používaní objektívu „SEL400F28GM“ alebo „SEL24F14GM“ vyberiete možnosť [Silent priority] (Priorita ticha), zníži sa hluk, ktorý vydáva jednotka clony. Táto funkcia je užitočná v podmienkach snímania,
   kde je potrebné zachovať úroveň hluku na minimálnej úrovni. Upozorňujeme, že po zvolení možnosti [Silent priority] (Priorita ticha) sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrovania.
  Nové funkcie:
  • Funkciu [AF Track Sens] možno priradiť tlačidlu Vlastné
  • Pri použití s montážnym adaptérom the LA-EA3 sú podporované všetky oblasti zaostrenia
   Poznámka: Pridané možnosti do funkcie „Focus Area“ (Oblasť zaostrovania): Zone (Zóna), Expand Flexible Spot (Rozšírenie flexibilného bodu zaostrenia) a Lock-on AF (automatické zaostrovanie so zameraním)
   Bracketing je k dispozícii počas tichého snímania, keď je položka [File Format] (Formát súboru) nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG] a položka [RAW File Type] (Typ súboru RAW) je nastavená na možnosť [Uncompressed] (Nekomprimované).
  Ďalšie zlepšenia:
  • Zlepšenie výkonu a celkovej stability fotoaparátu.
  • Lepšia reprodukcia gradácie obrazov vo formáte RAW
   Poznámka: Ak chcete profitovať zo zlepšenia spracovania obrazu vo formáte RAW, je potrebné aktualizovať softvér Imaging Edge software.
  • Pri snímaní s bleskom v prostredí s blikajúcimi zdrojmi svetla sa zlepšila stabilita expozície.
  • Zlepšenie spravovania kontinuálne nasnímaných fotografií ako skupiny.
   Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.
Ver. 1.10 (8.5.2018)
 • Odteraz je zvoliteľná nová možnosť intervalu pre snímanie Pixel Shift Multi Shooting: [On: Shooting Interval 0.5sec] (Zapnuté: Interval snímania 0,5 s).
  *Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, použite najnovšiu verziu (1.2 alebo novšiu) softvéru Imaging Edge.
  *Ak používate objektív s objímkou typu A-mount prostredníctvom montážneho adaptéra (LA-EA1/LA-EA2/LA-EA3/LA-EA4), môže byť interval mierne dlhší.
 • Stupňovanie je teraz k dispozícii počas snímania Silent Shooting (Tiché snímanie) pomocou nekomprimovaného formátu RAW
 • Zlepšuje úroveň zvýraznenia zaostrenia displeja pre snímanie pomocou S-Log
 • Zlepšuje automatické zaostrovanie na oči, ktoré pri osobitnej zhode okolností nefungovalo správne
 • Rieši problém, pri ktorom sa [Viewfinder Brightness] (Jas hľadáčika) neodrážal správne v manuálnom [Manual] nastavení
Ver. 1.01 (11.12.2017)
 • Rieši prípady, kedy funkcia „Set File Name“ (Nastaviť názov súboru) nefunguje správne
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7RM3 ver. 3.10 (Windows)

Verzia súboru

 • 3.10

Veľkosť súboru

 • 293 MB (308 186 320 bajtov)

Dátum vydania

 • 17-12-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 3.10 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [7] (Podstrana nastavení [7]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s najčastejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Počítačový hardvér


Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:
 • Priestor na pevnom disku: minimálne 500 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.
 • Zdroj napájania fotoaparátu
  • Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.

   Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom

  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií NP-FZ100.
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Zabráňte tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.

Prevzatie aktualizácie

 1. Prihláste sa ako používateľ s oprávneniami správcu.
 2. Po prečítaní vyhlásenia kliknite na uvedené tlačidlo [Download] (Prevziať).
 3. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7RM3V310.exe].
 4. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.


 5. Poznámka pre používateľov systému Windows 8.1/10:

  V rámci počiatočných nastavení programu Internet Explorer sa aktualizačný súbor uloží do priečinka [Prevzaté súbory]. Na domovskej obrazovke kliknite na dlaždicu [Pracovná plocha] a pomocou Prieskumníka vyhľadajte prevzatý súbor v priečinku [Prevzaté súbory].

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. V počítači zatvorte všetky prebiehajúce programy.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7RM3V310.exe]. Fotoaparát zatiaľ nepripájajte.
 3. Spustí sa nástroj System Software Updater.

  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru

 4. Zapnite fotoaparát.
 5. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor)..
  Ak je vybraný iný režim než Mass Storage, vyberte Mass Storage.

  Stage3 – Veľkokapacitný ukladací priestor

 6. Pomocou priloženého USB kábla pripojte fotoaparát k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, displej LCD fotoaparátu sa vypne. prejdite na ďalší krok.
  Ak sa displej LCD fotoaparátu nevypne, vyskúšajte nasledujúce postupy:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.
  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač. V takom prípade z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.
 7. Skontrolujte displej LCD fotoaparátu a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja. Po potvrdení, že aktuálna verzia softvéru je „Ver. 3.01 alebo staršia“, kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.10 alebo novšia, netreba ju aktualizovať. V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.

  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru – aktuálna verzia

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 8. Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Automatické obnovenie fotoaparátu
 9. Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
  Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 5 minút).
  Indikátor priebehu aktualizácie
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
 10. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD. Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 3.10.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [7] (Podstrana nastavení [7] ) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Aktuálna verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite