Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • ILCE-7M3

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Pridáva funkciu „External Flash Set” (Súprava externého blesku):
  Táto funkcia umožňuje konfigurovať nastavenia pripojeného blesku alebo rádiového diaľkového ovládania (oba sa predávajú samostatne) priamo z fotoaparátu.

  Kompatibilné modely bleskov

  • HVL-F60RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)
  • HVL-F45RM (s firmvérom blesku verzie 2.00 alebo novšej)

  Kompatibilné bezdrôtové rádiové diaľkové ovládanie:

  • FA-WRC1M (s verziou firmvéru 3.00 alebo novšou)

  Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pomocníka.

 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

Táto aktualizácia zahŕňa aj nasledujúce výhody a zlepšenia.

Ver. 3.01 (16.5.2019)
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu
Ver. 3.00 (11.4.2019)
 • Pridáva funkciu automatického zaostrovania na oči zvierat v reálnom čase [1]
 • Poskytuje možnosť ovládať funkciu automatického zaostrovania na oči v reálnom čase stlačením tlačidla uzávierky do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON
 • Pridanie funkcie intervalového snímania
 • Umožňuje ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-P1BT
 • Ďalšie zlepšenia:
  • Položku [MENU] (PONUKA) možno priradiť tlačidlu Vlastné
  • Ovládanie karty [MENU] (PONUKA) pomocou tlačidla Fn
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

 • [1]
 • Oči ľudí a oči zvierat nie je možné rozpoznávať súčasne.
 • Detekcia očí nemusí byť možná v závislosti od prostredia, typu zvieraťa alebo jeho pohybu.
Ver. 2.10 (18. 12. 2018)
 • Zahŕňa nasledujúce zlepšenia:
  • Vo výnimočných prípadoch môže fotoaparát prestať fungovať pri zapisovaní údajov vo formáte RAW na kartu SD, ktorá už bola viackrát použitá
   Poznámky:
   • V dôsledku toho môže v súboroch na správu obrázkov dôjsť k abnormalitám a obrázky sa môžu prestať zobrazovať vo fotoaparáte.
   • Okrem údajov, ktoré sa zapisujú v čase prerušenia, sa ostatné obrazové údaje na pamäťovej karte nepoškodia ani nevymažú.
 • Rieši problém spôsobený konkrétnou pamäťovou kartou tretej strany, ktorú fotoaparáty Sony nemusia rozpoznať
 • Zlepšenie celkovej stability fotoaparátu
Ver. 2.00 (10.10.2018)
 • Podpora objektívov „SEL400F28GM“ a „SEL24F14GM“
  • Optimalizácia výkonu stabilizácie optického obrazu a pridanie nového režimu stabilizácie obrazu objektívu (režim 3) (iba model „SEL400F28GM“).
  • Pridanie položky „Function Ring(Lens)“ (Funkčný krúžok (objektív)) do ponuky.
   Poznámka: Pri objektíve SEL400F28GM možno funkčnému krúžku okrem nastavenia „Power Focus“ (Elektrické zaostrovanie) priradiť nastavenie „APS-C S35/Full Frame Sel.“ (APS-C S35/výber plnej snímky).
  • Pridanie nastavenia položky [Aperture Drive in AF] (Jednotka clony v režime AF) do ponuky.
   *Keď pri používaní objektívu „SEL400F28GM“ alebo „SEL24F14GM“ vyberiete možnosť [Silent priority] (Priorita ticha), zníži sa hluk, ktorý vydáva jednotka clony. Táto funkcia je užitočná v podmienkach snímania,
   kde je potrebné zachovať úroveň hluku na minimálnej úrovni. Upozorňujeme, že po zvolení možnosti [Silent priority] (Priorita ticha) sa môže znížiť rýchlosť automatického zaostrovania.
 • Nové funkcie:
  • Funkciu [AF Track Sens] možno priradiť tlačidlu Vlastné.
  • Pri použití s montážnym adaptérom the LA-EA3 sú podporované všetky oblasti zaostrenia.
   Poznámka: Pridané možnosti do funkcie „Focus Area“ (Oblasť zaostrovania): Zone (Zóna), Expand Flexible Spot (Rozšírenie flexibilného bodu zaostrenia) a Lock-on AF (automatické zaostrovanie so zameraním)
   Bracketing je k dispozícii počas tichého snímania, keď je položka [File Format] (Formát súboru) nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG] a položka [RAW File Type] (Typ súboru RAW) je nastavená na možnosť [Uncompressed] (Nekomprimované).
 • Ďalšie zlepšenia:
  • Zlepšenie výkonu a celkovej stability fotoaparátu.
  • Lepšia reprodukcia gradácie obrazov vo formáte RAW.
   Poznámka: Ak chcete profitovať zo zlepšenia spracovania obrazu vo formáte RAW, je potrebné aktualizovať softvér Imaging Edge software.
  • Pri snímaní s bleskom v prostredí s blikajúcimi zdrojmi svetla sa zlepšila stabilita expozície.
  • Zlepšenie spravovania kontinuálne nasnímaných fotografií ako skupiny.
   Ďalšie podrobné informácie o použití aktualizovanej funkcie nájdete v príručke pomocníka.
Ver. 1.01 (18.4.2018)
 • Rieši jav „blikajúcich pixelov“ v spodnej časti obrazu počas nahrávania vo formáte XAVC S 4K (PAL 25p) (v závislosti od kombinácie nastavení fotoaparátu)
 • Rieši problém, pri ktorom sa môže stať, že dotykový panel nebude vo výnimočných prípadoch reagovať
 • Zlepšuje celkovú stabilitu fotoaparátu

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia systémového softvéru (firmvéru) fotoaparátu ILCE-7M3 ver. 3.10 (Mac)

Verzia súboru

 • 3.10

Veľkosť súboru

 • 303.2 MB (303 227 786 bajtov)

Dátum vydania

 • 17-12-2019

Príprava

Skontrolujte verziu systémového softvéru.

Podľa pokynov uvedených nižšie skontrolujte verziu systémového softvéru. Ak je verzia systémového softvéru 3.10 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.

 1. Vo fotoaparáte vyberte Menu (Ponuka) --> Setup subpage [7] (Podstrana nastavení [7]) --> Version (Verzia).
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.

  Verzia systémového softvéru

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmito verziami systému Mac:

 • macOS 10.13 – 10.15

Počítačový hardvér

Najnovšia verzia aktualizácie systémového softvéru je kompatibilná s týmto hardvérom:

 • Priestor na pevnom disku: minimálne 600 MB
 • Pamäť RAM: 512 MB alebo vyššia
  Poznámka: Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky ostatné aplikácie.

Ďalší hardvér

 • Zdroj napájania fotoaparátu
  Plne nabitá súprava nabíjateľných batérií NP-FZ100.
  Poznámka: Aktualizáciu je možné vykonať iba vtedy, ak je úroveň nabitia batérie Úroveň nabitia batérie (tri dieliky) alebo viac. Odporúčame, aby ste použili plne nabitú batériu. Pred aktualizáciou systémového softvéru odpojte vertikálne držadlo.
 • USB kábel dodávaný s fotoaparátom
  Poznámka: Pri použití iného USB kábla sa nedá zaručiť fungovanie aktualizácie.

Prevziať a inštalovať

Dôležité upozornenie

 • Skôr ako aktualizujete systémový softvér, zatvorte všetky aplikácie.
 • Použite plne nabitú súpravu nabíjateľných batérií (NP-FZ100).
 • Počas aktualizácie nevyberajte batériu; náhle prerušenie napájania môže spôsobiť nefunkčnosť fotoaparátu.
 • Skôr ako začnete proces aktualizácie, vyberte z fotoaparátu pamäťovú kartu.
 • Aktualizácia systémového softvéru potrvá asi 10 minút. Nedovoľte, aby počas nej prešiel počítač do režimu spánku.
  Ak počítač prejde do režimu spánku a aktualizácia sa preruší, celý proces aktualizácie bude potrebné znova vykonať.
 • Nevyberajte možnosť „About This System Software Updater“ (O tomto programe na aktualizáciu softvéru systému) z ponuky System Software Updater Menu (Ponuka programu na aktualizáciu softvéru systému), pretože to môže spôsobiť zlyhanie softvéru nástroja Updater.
 • Fotoaparát nepripájajte okrem počítača k žiadnym iným zariadeniam.
 • V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte k počítaču.

Postup prevzatia nástroja na aktualizáciu:

 1. Po prečítaní tohto vyhlásenia kliknite na tlačidlo Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Update_ILCE7M3V310.dmg].
 3. Súbor odporúčame uložiť na pracovnú plochu počítača.

Krok 1: Spustite nástroj Updater

 1. Zatvorte všetky programy aktuálne spustené v počítači.
 2. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor [Update_ILCE7M3V310.dmg]. V tomto kroku zatiaľ fotoaparát nepripájajte.
  Poznámka: Ak ste fotoaparát už pripojili k počítaču, pred vykonaním nasledujúceho postupu ho odpojte.
 3. Súbor [Update_ILCE7M3V310] sa rozbalí.
 4. Dvakrát kliknite na ikonu [UpdateSetting Tool] (Nástroj UpdateSetting) Nástroj UpdateSetting.
 5. Keď budete chcieť načítať príponu jadra, zobrazí sa výzva, aby ste aplikácii povolili urobiť zmeny. Zadajte heslo pre konto správcu.
  Zadajte meno používateľa a heslo

  Po zobrazení systémovej správy sa zobrazí obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia.
  • Ak sa nasledujúca správa zobrazí ešte pred zobrazením správy „Security and Privacy" (Zabezpečenie a ochrana súkromia), kliknite na tlačidlo [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
  • Otvorenie karty „General“ (Všeobecné) na obrazovke „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) vám umožní prečítať si systémový softvér spoločnosti „Sony Corporation“.
   Obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia
   Poznámka: Ak ste už v minulosti vyjadrili svoj súhlas, obrazovka zabezpečenia a ochrany súkromia sa nezobrazí.
  • V prípade výzvy na reštartovanie systému macOS po kliknutí na tlačidlo [Allow] (Povoliť), vykonajte reštartovanie a vráťte sa na začiatok postupu aktualizácie.
  • Ak obrazovky „Security and Privacy (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, zatvorte okno.
  • Ak zobrazená správa ani obrazovka „Security and Privacy“ (Zabezpečenie a ochrana súkromia) nezmiznú, obe zatvorte použitím tlačidla [OK].
   Obrazovka zablokovania rozšírenia systému
 6. Pripojte fotoaparát k počítaču
  • Zobrazí sa dialógové okno pripojenia USB.
   Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču
  • Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB (súčasť dodávky). Na displeji LCD sa zobrazí správa [USB Mode] (Režim USB).
   Poznámka: Ak ste kábel USB pripojili pred zobrazením dialógového okna s výzvou na pripojenie USB, odpojte kábel USB a začnite znova od „Step 1. Start the Updater“ (Krok 1. Spustite nástroj Updater)
  • Kliknite na tlačidlo [OK].Ak sa zobrazí správa, zatvorte ju použitím tlačidla [OK].
   Stlačte tlačidlo OK
   Poznámka: Počas aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte USB kábel.

 7. Spustí sa nástroj System Software Updater.
  Nástroj na aktualizáciu systémového softvéru
  Poznámka: Ak sa aktualizácia systémového softvéru nespustí, na jej spustenie dvakrát kliknite na nástroj [System Software Updater] v priečinku [Update_ILCE7M3V310] – [Resources].

 8. Zapnite fotoaparát.

 9. Postupujte podľa pokynov v okne nástroja System Software Updater. Vo fotoaparáte vyberte položku Menu (Ponuka) > Setup subpage [4] (Podstrana nastavení [4]) > USB Connection (Pripojenie USB) a overte, či je vybratá možnosť Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor).Ak je zvolený iný režim než Mass Storage (Veľkokapacitný ukladací priestor), vyberte režim Mass Storage.
  Setup3 – Veľkokapacitný ukladací priestor

 10. Pomocou priloženého USB kábla pripojte kameru k počítaču. Na displeji LCD sa zobrazí správa „USB Mode“ (Režim USB).
  Poznámka: Ak počítač nemôže zariadenie nájsť, na obrazovke počítača sa zobrazí hlásenie [Could not find the camera for this update.] (Kamera pre túto aktualizáciu sa nenašla.). Vyskúšajte tento postup:
  • Odpojte kábel USB a znova ho pripojte.
  • Ak má počítač viacero konektorov USB, skúste použiť iné konektory.

  V niektorých prípadoch, keď je fotoaparát pripojený k počítaču pomocou kábla USB, sa môže zobraziť hlásenie, ktoré vás vyzýva reštartovať počítač.
  Ak k tomu dôjde, z fotoaparátu vyberte súpravu batérií, reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov od časti „2. Spustenie nástroja System Software Updater“.

 11. Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). Číslo terajšej verzie a aktualizovanej verzie sa zobrazí v ľavej spodnej časti displeja.Po potvrdení, že aktuálna verzia (Current version) je „Ver. 3.01 alebo staršia", kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Ak je terajšia verzia systémového softvéru 3.10 alebo novšia, netreba ju aktualizovať.V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača a kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť). Vypnite fotoaparát, vyberte súpravu batérií, potom ju znova vložte a zapnite fotoaparát.
  Vyžaduje sa aktualizácia.
  Čísla terajšej verzie a aktualizovanej verzie

  Aktualizácia nie je nutná.
  Aktualizácia nie je nutná.

 12. Nastavenia fotoaparátu sa automaticky obnovia.
  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
  Vykoná sa automatické obnovenie fotoaparátu
  Poznámka: Ikona načítania sa nemusí zobrazovať v závislosti od verzie operačného systému, ktorú používate.

 13. Spustite aktualizáciu
  Po automatickom resetovaní sa zobrazí nasledovná obrazovka a spustí sa aktualizácia. Počas aktualizácie sa zobrazuje indikátor priebehu (približne 10 minút).
  Poznámka: Počas prebiehajúcej aktualizácie nikdy nevypínajte fotoaparát ani neodpájajte kábel USB.
  Indikátor priebehu aktualizácie

 14. Dokončenie aktualizácie
  Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát automaticky reštartuje. Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý, a počkajte, kým sa znova zapne displej LCD.Po zobrazení displeja LCD kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť) a odpojte kábel USB.
  Kliknite na tlačidlo Finish (Dokončiť)
  Poznámka: Po reštartovaní sa niekedy zobrazí varovné hlásenie upozorňujúce na obnovu údajov. Ide o bežný jav. Počkajte, kým sa varovné hlásenie prestane zobrazovať.
  Obnovujú sa údaje. Čakajte, prosím...

Krok 2: Skontrolujte, či je verzia systémového softvéru zariadenia 3.10.

 1. Vo fotoaparáte postupne vyberte položky Menu (Ponuka) > Setup subpage [7] (Podstránka nastavenia č. 7) > Version (Verzia)
 2. Zobrazí sa verzia systémového softvéru, ako vidíte na obrázku.
  Aktualizovaná verzia systémového softvéru

Otázky a odpovede

Aktualizácia sa nedokončí a kamera

Keď obrazovka monitora zostane čierna dlhšie než 15 minút, pri riešení problému postupujte takto:

 1. Odpojte od počítača kábel USB.
 2. Vyberte batériu a odpojte sieťový adaptér od kamery. Po niekoľkých minútach znova vložte batériu do kamery alebo pripojte sieťový adaptér.
 3. Reštartujte počítač.
 4. Zapnite kameru a znova vykonajte proces inštalácie.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite