Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • PS-HX500

Informácie o súbore na stiahnutie

 • Názov: Hi-Res Audio Recorder, verzia 1.1.3
 • Dátum vydania:31-10-2019
 • Funkcie aplikácie:
  • Nová funkcia aplikácie Hi-Res Audio Recorder ver.1.1.3
   Teraz sú podporované systémy macOS Mojave (10.14) a macOS Catalina (10.15).
   Poznámka: Ak sa pri prvom spustení zobrazí dialógové okno týkajúce sa prístupu k mikrofónu, musíte povoliť prístup k mikrofónu. Podrobné informácie nájdete v časti Po vykonaní aktualizácie.
  • Nahrávanie zvukových záznamov z vinylových platní:Keď prepojíte gramofón a počítač pomocou dodaného USB kábla a nainštalujete príslušný softvér, z vinylových platní, ktoré sa prehrávajú v gramofóne, budete môcť nahrávať zvukové záznamy vo formátoch s vysokým rozlíšením (DSD alebo PCM).Nahrávanie je obmedzené na maximálne 100 minút.
  • Úprava dočasného súboru: Nahraté údaje môžete označiť značkami (dočasný súbor) a určiť, aký rozsah údajov sa má exportovať do súborov. Prečo pridávať značky do dočasného súboru:
   • kvôli odstráneniu tichej časti pred prvou zvukovou nahrávkou alebo medzi jednotlivými nahrávkami.
   • kvôli rozdeleniu dočasného súboru na samostatné zvukové súbory po nahratí všetkých zvukových záznamov z obidvoch strán vinylovej platne.
   Môžete pridať až 60 značiek, prípadne značky odstrániť alebo presunúť.
  • Nastavenie zosilnenia: Môžete nastaviť úroveň signálu (zosilnenie) pre nahrané údaje (dočasný súbor). Môžete zvoliť možnosť Automatic Gain Adjustment (Automatické nastavenie zosilnenia), ako aj Manual Gain Adjustment (Manuálne nastavenie zosilnenia), ktoré vám umožňuje nastaviť zosilnenie po 1 dB v rozmedzí od +1 dB do +6 dB.
  • Exportovanie dočasného súboru: Nahrané údaje (dočasný súbor) môžete exportovať do počítača.Pred exportom dočasného súboru môžete zadať aj názov albumu, meno interpreta albumu, názvy skladieb a mená interpretov skladieb.

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Aplikácia Hi-Res Audio Recorder jekompatibilná s týmito verziami operačného systému Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Poznámky:

 • Nedá sa zaručiť, že aplikácia Hi-Res Audio Recorder bude správne fungovať:
  • v každom počítači s jedným z uvedených operačných systémov,
  • vo svojpomocne zostavených počítačoch, v počítačoch s operačným systémom, ktorý inovoval používateľ, alebo v počítačoch s viacerými operačnými systémami,
  • keď sú v počítači funkcie na šetrenie energie: pozastavenie systému alebo režim spánku (pohotovostný režim).


Počítačový hardvér

Aplikácia Hi-Res Audio Recorder jekompatibilná s týmto hardvérom:
 • Obrazovka s rozlíšením: 1 024 x 768 pixlov alebo vyšším
 • Zariadenie na prehrávanie zvuku:vyžaduje sa
Neručíme za to, že aplikácia bude fungovať vo všetkých počítačoch, hoci by spĺňali vyššie uvedené požiadavky na operačný systém.

Prevzatie

Prevzatie aplikácie Hi-Res Audio Recorder:
 1. Prečítajte si vyhlásenie na konci tejto stránky a začiarknutím políčka vyjadrite svoj súhlas s podmienkami a požiadavkami. Potom kliknite na Prevziať.
 2. Spustí sa preberanie súboru [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4 536 224 bajtov).
 3. Inštalačný súbor sa uloží do priečinka, ktorý ste v nastaveniach prehliadača zvolili ako cieľový . Predvolene sa uloží do priečinka [Downloads] (Prevzaté súbory).

Inštalácia

Po prevzatí súboru môžete aplikáciu Hi-Res Audio Recorder nainštalovať.

 1. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg“ uložený v počítači. Inštalačný balík sa rozbalí.
 2. Otvorí sa okno [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Víta vás inštalátor aplikácie Hi-Res Audio Recorder). Kliknite na tlačidlo [Continue] (Pokračovať).


 3. Otvorí sa okno [Software License Agreement] (Softvérová licenčná zmluva). Po potvrdení textu zmluvy kliknite na tlačidlo [Continue] (Pokračovať).


 4. Po potvrdení obsahu zmluvy kliknite na [Agree] (Súhlasím).


 5. Otvorí sa okno [Select a Destination] (Výber cieľového priečinka). Vyberte disk a kliknite na tlačidlo [Continue] (Pokračovať).


 6. Potom zvoľte typ inštalácie. Pri štandardnej inštalácii sa jednotka interného pevného disku zvolí automaticky. Ak chcete inštalovať na inú diskovú jednotku, kliknite na [Change Install location...] (Zmeniť umiestnenie inštalácie...). Keď zmeníte cieľový priečinok, kliknite na tlačidlo [Install] (Inštalovať).


 7. Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla, napíšte heslo a kliknite na tlačidlo [Install Software] (Inštalovať softvér).


 8. Otvorí sa okno [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Inštalácia aplikácie Hi-Res Audio Recorder) a spustí sa inštalácia.

 9. Po skončení inštalácie sa otvorí okno [The installation was successful.] (Inštalácia prebehla úspešne.). Kliknutím na tlačidlo [Close] (Zavrieť) zatvorte inštalátor.


Po vykonaní aktualizácie

Aplikáciu Hi-Res Audio Recorder spustite podľa pokynov nižšie.
Spustite aplikáciu Finder a dvakrát kliknite na položku [Hi-Res Audio Recorder] v časti „Applications“ (Aplikácie).

Poznámka:
Po spustení aplikácie, keď nájdete nasledujúce dialógové okno, kliknite na tlačidlo [OK].

V opačnom prípade po kliknutí na tlačidlo [Don’t Allow] (Nepovoliť) nebudete môcť nahrávať zvukové stopy.
Potom vyberte položky [System Preferences] (Preferencie systému) > [Security & Privacy] (Zabezpečenie a ochrana osobných údajov) > [Privacy] (Ochrana osobných údajov) > [Microphone] (Mikrofón) a začiarknite aplikáciu „Hi-Res Audio Recorder” v zozname aplikácií na pravej strane.

Otázky a odpovede

Riešenie problémov

 1. Inštalácia zlyhala
  • V počítači, ktorý používate, musí byť nainštalovaný jeden z podporovaných operačných systémov. Podrobnejšie informácie nájdete v časti System requirements (Systémové požiadavky).
  • Na disku musí byť dostatok voľného miesta. Inštalácia si vyžaduje aspoň 100 MB voľného miesta na disku. Ak je na disku málo voľného miesta, odstráňte nepotrebné súbory.
 2. Počítač nerozpoznal pripojený gramofón
  • Odpojte USB kábel a reštartujte počítač. Keď je počítač znova zapnutý a funguje, pomocou USB kábla ho prepojte s gramofónom.
  • Podľa pokynov nižšie overte, či je názov gramofónu zobrazený v časti System Information (Systémové informácie).
   • Gramofón pripojte k počítaču a zapnite ho.
   • V ponuke Apple kliknite na položku [About This Mac] (Informácie o tomto systéme Mac).
   • Kliknite na [Overview] (Prehľad) a potom na [System Report] (Systémové hlásenie).
   • V časti Hardware (Hardvér) kliknite na [USB]. Skontrolujte, či sa zobrazil názov modelu PS-HX500.

 3. Aplikácia Hi-Res Audio Recorder sa nedá spustiť
  • Počítač zrejme nefunguje správne. Ak chcete overiť, či funguje normálne, spustite inú aplikáciu.
  • Počítač zrejme nefunguje správne. Reštartujte počítač.
  • Overte, či sa aplikácia Hi-Res Audio Recorder nainštalovala správne.
   • Spustite vyhľadávací nástroj a overte, či sa v časti Applications (Aplikácie) zobrazuje názov Hi-Res Audio Recorder.
  • Ak sa aplikácia Hi-Res Audio Recorder nenainštalovala správne, odinštalujte ju a nainštalujte znova.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite