Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informácie o súbore na stiahnutie

Musím túto aktualizáciu prevziať?

 • Na prenos hudobných súborov uložených vo vašom počítači budete musieť do prehrávača zvuku s vysokým rozlíšením HDD nainštalovať hudobný prehrávač HAP.

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Verzia 1.3.2 aplikácie pridáva podporu pre operačný systém macOS® 10.15 (Catalina) a pokračuje v podpore operačného systému Mac OS X 10.9 (Maverick) alebo novšieho.

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Kompatibilné so systémom macOS 10.12
 • Na konzole Setup (Nastavenie) sme pridali tlačidlá „Explorer HAP“ (Prieskumník HAP) a „Help“ (Pomocník).

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aplikácia HAP Music Transfer pre systém Mac ver. 1.3.2

Verzia súboru

 • Verzia 1.3.2

Veľkosť súboru

 • 1,33 MB (1 401 598 bitov)

Dátum vydania

 • 12.11.2019

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Softvér HAP Music Transfer je kompatibilný s nasledujúcimi verziami systému Macintosh

 • Systémy OS X 10.9, 10.10, 10.11, macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
  Poznámka: Podporované sú 64-bitové modely Intel CPU.
  Poznámka: Nezaručujeme fungovanie aplikácie na všetkých počítačoch, hoci spĺňajú vyššie uvedené systémové požiadavky.

Softvér nepodporuje tieto systémy:

 • Osobne skonštruované počítače alebo operačné systémy
 • Inovované operačné systémy
 • Prostredia multi-boot (prostredia s viacerými operačnými systémami)
 • Prostredia s viacerými obrazovkami

Počítačový hardvér

Softvér HAP Music Transfer je kompatibilný s nasledujúcim hardvérom:

 • Rozlíšenie obrazovky: 1 024 x 768 pixelov alebo vyššie

Prevzatie

Prevzatie softvéru HAP Music Transfer:

 1. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu
 2. V spodnej časti obrazovky si prečítajte odvolanie a kliknutím na začiarkavacie políčko vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami. Potom kliknite na tlačidlo Download [Prevziať]
 3. Spustí sa preberanie softvéru [HAPMusicTransfer_13209290.pkg].
 4. Uložte súbor na pracovnú plochu počítača

Inštalácia

Po úspešnom prevzatí súboru ste pripravení na inštaláciu softvéru HAP Music Transfer.

 1. Zatvorte všetky spustené programy v počítači
 2. Dvakrát kliknite na inštalačný súbor "HAPMusicTransfer_13209290.pkg" uložený v počítači. Inštalačný súbor sa extrahuje
 3. Postupujte podľa zobrazených pokynov:
 4. Spustite inštaláciu kliknutím na tlačidlo [Continue] [Pokračovať].
 5. Vyjadrite súhlas s podmienkami kliknutím na položku Agree [Súhlasím].
 6. Zobrazí sa obrazovka výberu cieľového umiestnenia. Vyberte disk a kliknite na tlačidlo [Continue] [Pokračovať].
 7. Určte typ inštalácie a potom kliknite na tlačidlo Install [Inštalovať].
 8. Ak je potrebné heslo prihlásenia, zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo Install Software [Inštalovať softvér].
 9. Zobrazí sa obrazovka inštalácie softvéru HAP Music Transfer a inštalácia sa spustí.
 10. Po dokončení inštalácie. Zobrazí sa obrazovka úspešného dokončenia inštalácie. Ukončite inštalačný program kliknutím na tlačidlo Close [Zatvoriť].

Po aktualizácii

Na spustenie aplikácie HAP Music Transfer kliknite na ikonku HAP Music Transfer v priečinku aplikácií.

Poznámka:
 • Ak sa obrazovka HAP Music Transfer nezobrazí, kliknite na ikonku v položke Dock.
 • Po spustení aplikácie, keď sa zobrazí nasledujúce dialógové okno, kliknite na tlačidlo [OK].


  Pokiaľ kliknete na tlačidlo [Don’t Allow], nebudete môcť prenášať hudobné súbory.
  Potom vyberte položky [System Preferences] → [Security & Privacy] → [Privacy] → [Files & Folders] a zaškrtnite možnosť „Network Volumes“ v aplikácii „HAP Music Transfer“ na pravej strane.
 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite