Relevantné modely

Informácie sa týkajú týchto modelov:

 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
DÔLEŽITÉ: Tento súbor sa týka len uvedených modelov. V niektorých krajinách sa nemusia predávať všetky modely.

Informácie o súbore na stiahnutie

Výhody a zlepšenia z najnovšej aktualizácie

 • Zlepšuje prechod medzi jednotlivými skladbami pri prehrávaní prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Predchádzajúce výhody a zlepšenia

 • Rieši problém, pri ktorom sa zobrazuje časová chyba počas prehrávania určitého obsahu vo formáte MP3
 • Zlepšuje funkčnosť pri zoradení zoznamu záložiek
 • Bola pridaná funkcia USB-DAC
 • Bola pridaná funkcia Prijímač Bluetooth
 • Medzi nastavenia kvality zvuku bola pridaná možnosť vinylový procesor
 • Medzi možnosti rozloženia na obrazovke prehrávania bol pridaný digitálny indikátor úrovne
 • Bola pridaná funkcia manuálneho pridávania obrázkov obalov k albumom
 • Pridaný Bluetooth kodek aptX, „aptX HD“
 • Pridané hudobné formáty APE a MQA
 • Nastavenia náhodného prehrávania a opakovania sú dostupné z obrazovky prehrávania
 • Pridaná funkcia automatického vypnutia na predĺženie výdrže batérie
 • Viac spôsobov zobrazenia informácií o skladbe
 • Vylepšené ďalšie funkcie
 • Zlepšená odozva dotykového panela pri jeho stlačení alebo posúvaní
 • Vyriešené problémy, pri ktorých sa za určitých okolností vynechával alebo zasekával zvuk
 • Vyriešený zriedkavý problém, kedy sa môžu pri zobrazení obsahu v zjednodušenej čínštine alebo tradičnej čínštine poškodiť znaky
 • Vyriešený problém, pri ktorom sa na zariadení WALKMAN zobrazovali poškodené znaky, ak názvy skladieb a pod. obsahovali thajčinu
 • Vyriešené ďalšie problémy

Systémové požiadavky

Operačné systémy

Najnovšia verzia aktualizácie firmvéru je kompatibilná s najbežnejšie používanými verziami systému Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7

DÔLEŽITÉ: Nepodporované inými operačnými systémami ako tými, ktoré sú uvedené vyššie.
Poznámka: Nepodporované v režime kompatibility systému Windows XP.

Informácie o súbore

Názov súboru

 • Aktualizácia firmvéru pre sériu NW-WM1, verzia 3.02 (Windows)

Verzia súboru

 • Verzia 3.02

Veľkosť súboru

 • 113 MB (119 017 992 bajtov)

Dátum vydania

 • 29-08-2019

Príprava

Overte verziu firmvéru

Musím si ju prevziať? Aktualizácia nie je nutná, ak už bol firmvér prehrávača Walkman aktualizovaný na verziu 3.02 prostredníctvom funkcie automatickej aktualizácie firmvéru.
Ak nie ste si istí, ľahko si zistíte, ktorú verziu firmvéru máte:

 1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí domovská ponuka.
 2. Ťuknite na ikonu [Options/Settings] (Možnosti/Nastavenia) v pravom dolnom rohu obrazovky
 3. Vyberte ponuku položky [Settings] (Nastavenia)
 4. Prejdite až úplne nadol a vyberte ponuku položky [Unit Information] (Informácie o zariadení)
 5. Potvrďte číslo modelu a verziu firmvéru

Skôr ako začnete s inováciou

 • Počas aktualizácie sa nezabudnite pripojiť k sieti.
 • Po aktualizácii sa firmvér nedá vrátiť späť na pôvodnú verziu.
 • Všetky údaje z jednotky preneste do počítača, pretože údaje, ktoré zostanú v jednotke, sa pri inovácii môžu stratiť.
  Nemôžeme zaručiť, že skladby a údaje sa počas aktualizácie nezničia alebo neodstránia.
 • Pred spustením aktualizácie musí byť v jednotke asi 200 MB voľného miesta. Uistite sa, že voľný priestor, ktorý je k dispozícii, je dostatočný.
 • Ak v zabudovanej flash pamäti nie je dosť miesta, všetky nepotrebné údaje preneste späť do počítača. Uvoľníte tým nejaké miesto.
 • Uistite sa, že ste sa počas inštalácie tohto súboru prihlásili ako správca alebo ako používateľ s oprávneniami správcu.
 • Pre používateľov systému Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows 7 sa v dialógovom okne User Account Control (Kontrola používateľských kont) zobrazí správa „Windows needs your permission to continue“ (Systém Windows potrebuje na pokračovanie vaše povolenie). Pokračujte kliknutím na tlačidlo [Continue] (Pokračovať) a postupujte podľa pokynov.

Prevziať a inštalovať

Krok 1: Inštalácia aktualizácie

 1. Prečítajte si zmluvné podmienky a potvrďte, že s nimi súhlasíte.
 2. Prevezmite súbor do počítača.
 3. Po dokončení preberania pripojte zariadenie Walkman k počítaču prostredníctvom pripojenia USB.
 4. Zatvorte všetky spustené programy v počítači.
 5. Dvakrát kliknite na uložený súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Počas inovácie neodpájajte jednotku od počítača.
 6. Keď sa zobrazí správa o ukončení inovácie, kliknite na tlačidlo [Dokončiť].

Krok 2: Skontrolujte úspešnosť aktualizácie

Po aktualizácii potvrďte úspešnú inštaláciu novej verzie podľa krokov v časti [Check the firmware version] (Overte verziu firmvéru).

Ak sa zobrazuje firmvérová verzia číslo 3.02, inovácia prebehla úspešne.

 • Zaregistrujte svoj produkt

  Získajte prístup k všetkým informáciám, udržiavajte produkt aktualizovaný a využívajte úžasné zľavy

 • Komunita Sony

  Navštívte našu lokalitu Community a podeľte sa o svoje skúsenosti a riešenia s ostatnými zákazníkmi spoločnosti Sony

 • Kontaktovanie podpory

  Kontaktujte tím podpory spoločnosti Sony

 • Oprava a záruka

  Požiadajte o opravu, sledujte ju alebo sa jej dokonca vyhnite